intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) - MBA Vũ Quốc Việt Nam

Chia sẻ: Trần Thành Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:428

0
588
lượt xem
184
download

Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) - MBA Vũ Quốc Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng hoạch định xây dựng thương hiệu trong thực tiễn và có thể bắt tay ngay trong việc triển khai các hoạt động xây dựng & phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) - MBA Vũ Quốc Việt Nam

 1. MBA VŨ QUỐC VIỆT NAM
 2.  Giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng hoạch định xây dựng thương hiệu trong thực tiễn và có thể bắt tay ngay trong việc triển khai các hoạt động xây dựng & phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 2
 3.  Đã từng học các môn học 1. Marketing căn bản 2. Nghiên cứu Marketing 3. Quản trị Marketing  Hoặc đang làm trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 3
 4.  Hệ thống kiến thức  Thảo luận mở & sáng tạo, mang tính thực tiễn cao  Nghiên cứu tình huống thực tế Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 4
 5. 1. Kevin Lane Keller (2012), Strategic Brand Management, Prentice Hall 2. Jean-Noel Kapferer (2012), The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity), Kogan Page 3. Tilde Heding, Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre (2009), Brand Management: Research, Theory and Practice, Routledge 4. Alina Wheeler (2012), Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, Wiley 5. Keith Dinnie (2007), Nation branding: Concepts, Issues, Practice, Butterworth-Heinemann 6. Simon Anholt (2007), Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan 7. Teemu Moilanen and Seppo Rainisto (2009), How to Brand Nations, Cities and Destinations: A Planning Book for Place Branding, Palgrave Macmillan Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) Vu Quoc 5
 6.  Kiểm tra giữa kỳ: 30%  Kiểm tra cuối kỳ: 70%  Điểm danh đột xuất Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 6
 7.  MBA Vũ Quốc Việt Nam  Kinh nghiệm thực tế: Hơn 15 năm làm việc & tư vấn trong lĩnh vực marketing, xây dựng thương hiệu cho Prudential Việt Nam, HDBank, Anh văn Hội Việt Mỹ, VienthongA, NIIT Việt Nam, Trung Thuy Group, Vinpearl Golf Club, Vincom Center HCMC…  Giảng dạy: ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia Tp.HCM), Bolton University, Trường Doanh nhân PACE, ĐH Bình Dương… Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 7
 8. Dẫn nhập Phần 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU Phần 2: XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU Chương 1: Quy trình phát triển thương hiệu (Brand development process) Chương 2: Bản sắc thương hiệu (Brand platform) Chương 3: Định vị thương hiệu (Brand positioning) Chương 4: Hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand identity) Chương 5: Kiến trúc thương hiệu (Brand architecture) Chương 6: Chiến lược truyền thông (Communication strategy) Chương 7: Kiểm soát & đánh giá hiệu quả (Control & review) Chương 8: Một vài chiến lược xây dựng thương hiệu mới Phần 3: BẢO VỆ & KHAI THÁC GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU Chương 1: Tài sản thương hiệu Chương 2: Bảo vệ thương hiệu Chương 3: Khai thác giá trị thương hiệu Phần 4: THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN & THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Lời kết © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 8
 9. DẪN NHẬP (INTRODUCTION) © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 9
 10. “Tôi luôn tin rằng …..…………………. là …………….…………… đó. Nó bao gồm ……………….. …………………………………………..” Akio Morita, người sáng lập Sony © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 10
 11. … © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 11
 12. . . . . © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 12
 13. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU (BRAND OVERVIEW) © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 13
 14. 1. Thương hiệu & nhãn hiệu 2. Nội hàm xây dựng thương hiệu 3. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 4. Chức năng & vai trò của thương hiệu 5. Phân loại thương hiệu 6. Tổng kết © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 14
 15. Phân biệt Thương hiệu và Nhãn hiệu? © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 15
 16. Thương hiệu (Brand) Nhãn hiệu (Trademark) • Là ………………………….. • Là ………………………….. ……………………………… ……………………………… ……. về sản phẩm - dịch ……………………………… vụ nào đó ……………………………… • ……………………… ……………………. Có khả năng …………… hàng hóa • ……………………… dịch vụ của chủ sở hữu • Dùng trong ………………. nhãn hiệu với hàng hóa, ……………………… dịch vụ của chủ thể khác • ……………………. • ……………………………… • ……………………. bởi Luật Sở hữu trí tuệ • …………………… • Dùng trong ………. © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 16
 17.  Thương hiệu là một …………………………… ……….. đặc biệt để …………. một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức. (WIPO)  Thương hiệu là một …………………………… ………………………………...… hoặc tập hợp các yếu tố trên nhằm …………………………. hàng hóa, dịch vụ của một người hoặc một nhóm người bán với hàng hóa và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. (AMA) © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 17
 18.  Thương hiệu là một Sản phẩm, một Dịch vụ hay một Tổ chức được đánh giá trong …………………………………………………………….. của nó.  Do giá trị lớn nên thương hiệu ngày nay đóng vai trò ………………… cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Đặc biệt là trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, kỷ nguyên số hóa. © Vu Quoc Viet Nam (vqvn@yahoo.com) 18
 19. Tangible products Communications Target audience Intangible products Communications Target audience (Services) Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 19
 20. Rational Emotional benefits benefits Vu Quoc Viet Nam (vqvn2005@yahoo.com) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2