intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 9 Quản lý tài sản công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề cơ bản về tài chính công, quản lý tài sản công. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

 1. CHƯƠNG IX QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG D H 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG TM 9.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG _T M U Bộ môn TCDN 1
 2. CHƯƠNG IX QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG D 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG H 9.1.1. Khái niệm tài sản công TM 9.1.2. Phân loại tài sản công _T M U Bộ môn TCDN 2
 3. 9.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG 9.1.1. Khái niệm tài sản công (TSC) D * Khái niệm H TM Là những tài sản được h.thành từ nguồn vốn của NSNN hoặc có nguồn gốc từ NSNN. _T M U Bộ môn TCDN 3
 4. * Đặc điểm - Thuộc sở hữu của mọi t.viên trong QG mà NN là người đại D diện chủ sở hữu. H - Gồm tất cả các vật được đ.tư XD, mua sắm bằng quỹ t.tệ tập TM trung của NN, các TS khác mà NN thu nạp được và các TS do thiên nhiên ưu đãi cho con người. _T M U Bộ môn TCDN 4
 5. 9.1.2. Phân loại TSC * Căn cứ vào nguồn gốc hình thành D - Tài nguyên thiên nhiên H - Tài sản nhân tạo TM * Căn cứ vào tình hình khai thác và sử dụng: - TSC đang được khai thác, sd _T - TSC còn ở dạng tiềm năng M U Bộ môn TCDN 5
 6. 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG * Căn cứ vào đối tượng quản lý, sử dụng: - TSC thuộc KV hành chính, sự nghiệp D - TS thuộc kết cấu hạ tầng p.vụ lợi ích công cộng, lợi ích QG H - TSC giao cho các DN q.lý, sd TM - TSC được x.lập sh của NN theo quy định của PL - Đất đai và TNTN _T M U Bộ môn TCDN 6
 7. 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG * Căn cứ vào tình hình khai thác và sử dụng: D - TSC đang được khai thác, sd H - TSC còn ở dạng tiềm năng TM _T M U Bộ môn TCDN 7
 8. 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG * Căn cứ vào thời hạn sử dụng: D - TSC có thể sd được vĩnh viễn H - TSC có thời gian sd nhất định TM _T M U Bộ môn TCDN 8
 9. 9.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN CÔNG 9.1.3. Vai trò của TSC D - Là y.tố cơ bản của q.trình sản xuất XH H - Cung cấp n.lực tài chính tiềm năng cho đ.tư p.triển TM - Góp phần duy trì, p.triển các h.động của đời sống XH, cải thiện và _T không ngừng nâng cao phúc lợi XH, góp phần làm cho môi trường XH, môi trường sống ngày một tốt lên. M U Bộ môn TCDN 9
 10. CHƯƠNG IX QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG D 9.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG H TM 9.2.1. Khái niệm quản lý TSC 9.2.2. Vai trò của quản lý TSC _T 9.2.3. Nguyên tắc quản lý TSC 9.2.4. Nội dung quản lý TSC M U Bộ môn TCDN 10
 11. 9.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 9.2.1. Khái niệm quản lý TSC D H Là q.trình sd h.thống pháp luật, c.sách, c.cụ, b.pháp nhằm TM đ.bảo cho các h.động đ.tư, khai thác và sd TSC tuân thủ đúng quy định, h.lý và hiệu quả. _T M U Bộ môn TCDN 11
 12. 9.2. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 9.2.2. Vai trò của quản lý TSC D H - Góp phần đ.bảo cho việc sd TSC tiết kiệm và hiệu quả TM - Góp phần khai thác tốt các nguồn tài chính công tiềm năng. - Góp phần nâng cao t.nhiệm của các c.quan NN, đ.vị trong sd TSC. _T M U Bộ môn TCDN 12
 13. 9.2.3. Nguyên tắc quản lý TSC - Cơ chế, chính sách, chế độ q.lý phải thống nhất, nhưng phải D đ.bảo tính đặc thù đ.với những TS có đặc thù riêng; đ.với ngành, H ĐP tổ chức sd TS p.vụ cho các h.động có tính đặc thù riêng. TM _T M U Bộ môn TCDN 13
 14. 9.2.3. Nguyên tắc quản lý TSC (tiếp) - TSC được đ.tư, trang bị và sd đúng m.đích, chế độ, tiêu chuẩn, D đ.mức quy định, b.đảm công bằng, HQ, tiết kiệm. H - Được t.hiện thống nhất, có sự p.công, p.cấp rõ thẩm quyền, TM t.nhiệm của từng c.quan NN và t.nhiệm phối hợp giữa các c.quan NN. _T M U Bộ môn TCDN 14
 15. 9.2.3. Nguyên tắc quản lý TSC (tiếp) D - Được t.hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi VP chế độ q.lý, sd H TSC phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo PL. TM - Được hạch toán đầy đủ về h.vât và g.trị theo q.định của PL. _T - Đ.bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa q.lý TSC với q.lý NSNN. M U Bộ môn TCDN 15
 16. 9.2.4. Nội dung quản lý tài sản công a. Quản lý TSC thuộc KV hành chính, sự nghiệp D b. Q/lý TS thuộc l.vực kết cấu hạ tầng p.vụ phúc lợi công cộng H c. Q/lý TS được xác lập quyền sở hữu NN theo quy định của PL TM d. Q.lý TSC thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc e. Q.lý đất đai _Tvà tài nguyên thiên nhiên gia khác M U Bộ môn TCDN 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=17

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2