intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 9 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

43
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 - Cán cân thanh toán quốc tế. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, ý nghĩa của BOP; các bộ phận của BOP; thặng dư, thâm hụt của BOP và tác động của nó tới nền kinh tế; điều chỉnh BOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 9 - ĐH Thương mại

Chương 9 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Khái niệm, ý nghĩa của BOP<br /> Các bộ phận của BOP<br /> <br /> M<br /> <br /> Thặng dư, thâm hụt của BOP và tác động<br /> của nó tới nền KT<br /> <br /> U<br /> <br /> Điều chỉnh BOP<br /> <br /> 9.1 Khái niệm, ý nghĩa của BOP<br /> <br /> D<br /> <br />  Khái niệm:<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Theo IMF “Cán cân thanh toán quốc tế là một báo cáo<br /> thống kê tóm tắt một cách có hệ thống trong một khoảng<br /> thời gian nhất định (thường là một năm) về các nghiệp vụ<br /> kinh tế của một nền kinh tế với phần còn lại của thế giới”.<br /> “Cán cân thanh toán quốc tế là một bảng kết toán tổng hợp<br /> tất cả các luồng hàng hóa dịch vụ, đầu tư của một nước<br /> với các nước khác trên thế giới trong một thời kỳ nhất<br /> định (thường là 1 năm)”<br /> <br /> U<br /> <br /> 9.1 Khái niệm, ý nghĩa của BOP<br /> <br /> D<br /> <br /> Khái niệm:<br />  Ở Việt Nam, BOP là bảng cân đối tổng hợp thống kê một<br /> cách có hệ thống toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa VN và<br /> các nước khác trong một thời kỳ nhất định<br />  BOP được lập trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ<br /> giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú<br />  Giao dịch kinh tế được thu thập trên cơ sở mẫu biểu báo<br /> cáo định kỳ hoặc trên cơ sở điều tra chọn mẫu do NHNN<br /> phối hợp với tổng cục thống kê và các Bộ Ngành liên quan<br />  BOP được lập theo đơn vị tiền tệ USD, được thống kê tại<br /> thời điểm hạch toán vào sổ sách kế toán, tính theo giá thực<br /> tế đã được thỏa thuận giữa Người cư trú với Người không<br /> cư trú<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Người cư trú<br /> <br /> D<br /> <br />  Tổ chức kinh tế Việt Nam được thành lập và hoạt động<br /> kinh doanh tại Việt Nam<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br />  DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động kinh doanh<br /> tại Việt Nam<br /> <br /> M<br /> <br />  Cơ quan nhà nước, đơn vị LLVT, Tổ chức chính trị, tổ chức<br /> xã hội ... của Việt Nam đang hoạt động tại Việt Nam<br />  Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ<br /> trang và các tổ chức chính trị, xã hội ... của Việt Nam hoạt<br /> động ở nước ngoài, công dân Việt Nam làm việc ở các tổ<br /> chức này và những cá nhân đi theo họ<br /> <br /> U<br /> <br /> Người cư trú (tiếp)<br /> <br /> D<br /> <br />  Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế VN, văn phòng đại diện<br /> của DN có vốn đầu tư nước ngoài ở VN...<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br />  Công dân VN cư trú tại VN, công dân Việt Nam cư trú ở ở<br /> nước ngoài dưới 12 tháng<br /> <br /> M<br /> <br />  Người nước ngoài cư trú tại VN lớn hơn hoặc bằng 12<br /> tháng trở lên<br />  Công dân VN đi du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm viếng ở<br /> nước ngoài (không kể thời hạn)<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2