intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
55
lượt xem
5
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK, các cấp bậc đo lường và thang đo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

1-1<br /> <br /> Chương 1<br /> GIỚI THIỆU VỀ THỐNG KÊ<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> Sau khi kết thúc chương này, người học có thể:<br /> ● Hiểu được các nội dung của thống kê<br /> ● Phân loại được các lĩnh vực của thống kê<br /> ● Nắm được tầm quan trọng của thống kê đối với hoạt<br /> động kinh doanh và kinh tế<br /> ● Kể tên và nêu được định nghĩa của một số thuật ngữ<br /> thường dùng trong thống kê<br /> ● Phân biệt được các cấp bậc đo lường trong thống kê<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> CÁC NỘI DUNG CHÍNH<br /> 1.1 THỐNG KÊ (TK) LÀ GÌ?<br /> 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TK<br /> 1.3 VAI TRÒ CỦA TK<br /> 1.4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG TK<br /> 1.5 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU TK<br /> 1.6 CÁC CẤP BẬC ĐO LƯỜNG VÀ THANG ĐO<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 1.1 THỐNG KÊ LÀ GÌ?<br /> ● 1.1.1 Nguồn gốc thuật ngữ TK<br /> ● Status: trạng thái, khoa học về PT trạng thái<br /> ● Statistics: THỐNG + KÊ<br /> ● 1.1.2 Khái niệm TK<br /> ● Một nhánh của toán học<br /> ● Liên quan đến dữ liệu (DL)<br /> ● Thu thập<br /> ● Xử lý<br /> ● Diễn giải<br /> ● Trình bày<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 1.1 TK LÀ GÌ? (TIẾP)<br /> ● 1.1.3 Các loại hình TK<br /> ● TK lý thuyết (TK toán) và TK ứng dụng<br /> ● TK mô tả và TK suy diễn<br /> ● TK theo ngành nghề, lĩnh vực<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2