Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
971
lượt xem
48
download

Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán lớp 3 - BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

  1. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI A- Mục tiêu: - Giúp học sinh: nắm được đơn vị đo độ dài, bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ hỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ. - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đô độ dài thông dụng. - Biết làm các phép tính với các số đo độ dài. B- Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ kẻ sẵn các cột như ở khung bài học. - HS: SGK C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 1dm = … m ; 1hm = … m - H: Lên bảng đổi (1 học sinh) 1hm = … dm ; - H+G: Nhận xét, đánh giá II- Bài mới:
  2. 1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thệu trực tiếp 2- Các hoạt động HĐ 1: Hình thành kiến thức mới (14 phút) - Lập bảng đơn vị đo độ dài: - G: Đưa ra bảng phụ kẻ sẵn dòng, cột - H: Nêu các đơn vị đo độ dài đã học Lớn hơn Mét Mét Nhỏ hơn Mét - G: HS HS điền vào bảng kẻ sẵn để có Km hm dam m dm cm mm 1km 1hm 1am 1m 1dm 1cm 1mm bảng hoàn thiện như SGK =10hm =10dam =10m =10dm =10cm =10mm =1000m =100m =100cm =100mm - G: HSHS nêu đơn vị cơ bản, cách viết =1000mm kí hiệu "m" nêu các đơn vị nhỏ hơ mét, đơn vị lớn hơn mét. - G: ghi bảng - H: Nêu các quan hệ giữa các đơn vị đo lần lượt - G: ghi vào bảng - H: nhìn bảng nêu lần lượt quan hệ giữa 2 đơn vị liền nhau - G: nêu một số VD - H: nêu nhận xét về 2 đơn vị liên tiếp - H: lớp đọc lại để ghi nhớ. HĐ 2: Luyện tập (18 phút) - H: Nêu yêu cầu bài tập.
  3. Bài 2: Số ? - H: Nêu yêu cầu bài tập. 8hm = …. m 8m= …….. cm - G: HD HS cach điền 9hm = …. m 6m= …….. cm - H: Lê bảng điền số ( 2 hs) 7dam = …. m 8m= …….. mm - H: Lớp làm vở ô - H+G: Nhận xét đánh giá Bài 3: Tính (theo mẫu): 32dam x 3 = 96dam 96 cm : 3 = - G: thực hiện mẫu 25m x 2 = 36 hm : 3 = - H: quan sát 15km x 4 = 70 km : 7 = - H: lên bảng tính, lớp làm vào vở ( 4 34cm x 6 = 55 dm : 5 = học sinh) - H+G: Nhận xét đánh giá III Củng cố dặn dò (2 phút) - G: Nhắc lại nội dung bài, - nhận xét chung giờ học - H: Làm các bài tập còn lại ở buổi 2
  4. LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: - Giúp học sinh: làm quen với việc đọc, viết số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo. làm quen với việc đổi số đo độ dài có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ dài có 1tên đơn vị đo ( nhỏ hơn đơn vị đo còn lại). - Củng cố phép cộng, phép trừ các số đo độ dài, củng cố cách so sánh các độ dài dựa vào số đo của chúng. - Biết vận dụng kiến thức đã học trong cuộc sống. B- Đồ dùng dạy- học: - GV: Thước m, phiếu học tập ghi nội dung BT3 - HS: Vở ô li, SGK C- Các hoạt động dạy- học: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH I- Kiểm tra bài cũ: (5 phút) -Bảng đơn vị đo độ dài - H: Đọc bảng đơn vị đo độ dài(1 em) - H+G: Nhận xét, đánh giá II- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: (1 phút) - G: Giới thiệu trực tiếp 2- Luyện tập
  5. Bài 1a: - G: Đưa ra đoạn thẳng BT 1a, HD học Viết là: 1 m 9 dm sinh cách đo Đọc là: một mét chín đề xi mét - H: Quan sát, nhận biết - G: HD cách đoc, viết số - H: Đọc, viết theo HD của GV( cả lớp, cá nhân) - H+G: Nhận xét, bổ sung Bài 2: Tính - H: Nêu yêu cầu bài tập. 8 dm + 5 dm = - G: HD HS cách thực hiện ( như SGK) 57 hm – 28 hm = - H: Lên bảng điền số ( 6 em) 12 km x 4 = - H: Lớp làm vở ô li - H+G: Nhận xét đánh giá Bài 3: Điền dấu thích hợp( < > = ) - H: Nêu yêu cầu bài tập 6m3cm ... 7m - G: HD học sinh nắm chắc yêu cầu BT 6m3cm ... 6m - H: Thảo luận, điền kết quả vào phiếu 6m3cm ... 630cm học tập. 6m3cm ... 603cm - Đại diện nhóm trình bày - H+G: Nhận xét đánh giá
  6. III Củng cố dặn dò (2 phút) - H: Nhắc lại nội dung bài - G: nhận xét giờ học
Đồng bộ tài khoản