intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 5

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:158

880
lượt xem
143
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 5 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị thặng dư, bao gồm sự chuyển hóa của tiền thành tư bản sự sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Chương 5

 1. 100 TRIỆU 110 TRIỆU 10 TRIỆU DO ĐÂU MÀ CÓ???
 2. CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
 3. I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH T Ư B ẢN II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ III.SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
 4. I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN THÀNH T Ư B ẢN 1. Công thức chung của tư bản 2. Mâu thuẫn của công thức chung 3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
 5. 1. Công thức chung của tư bản Công thức lưu thông của hàng hóa giản đơn H-T–H (Bán 1 thứ hàng này lấy tiền mua 1 thứ hàng khác) Công thức lưu thông của tư bản T- H - T’ (Đem tiền mua hàng rồi đem hàng bán l ấy tiền)
 6. * So sánh H- T- H và T – H – T’ Giống nhau Khác nhau - Hợp thành bởi 2 - Về trình tự của 2 g.đoạn đối lập nhau: g.đoạn mua và bán mua- bán tương ứng - Về điểm xuất phát và là 2 yếu tố T và H. kết thúc của quá - Thể hiện mối quan trình hệ giữa người mua và - Về mục đích của sự người bán. vận động - Về giới hạn của sự vận động
 7. 1. Mâu thuẫn của công thức chung Trong lưu thông trao Giá bán cao hơn giá trị đổi ngang giá hay Giá mua thấp hơn giá trị không ngang giá Chuyên mua rẻ bán đắt cũng không tạo ra được T Tiền được cất trữ trong két sắt H đi vào tiêu dùng
 8. Trao đổi ngang giá Làm thay đổi hình thái giá trị từ T sang H và từ H thành T Tổng giá trị nằm trong tay mỗi bên không thay đổi
 9. Trao đổi không ngang giá Nếu bán hàng > giá trị: Lời nhận được khi bán bằng mất nhận được khi mua. Nếu mua hàng
 10. Ngoài lưu thông Xét nhân tố tiền: Tiền cất trữ không tự lớn lên được. Xét nhân tố hàng: Nếu là TLSX thì giá trị của nó được bảo toàn và di chuyển vào sản phẩm không làm tăng thêm giá trị.
 11. Kết luận: TB không xuất hiện từ lưu thông và đồng thời không thể xuất hiện ngoài lưu thông. Đó chính là mâu thuẫn trong công thức chung của TB
 12. Để thỏa mãn các yêu cầu đó thì: Giá trị Giá trị T - H1 ....................... H2 - T’ Lưu thông Ngoài lưu thông Lưu thông GT mới của H2 = GT H1 +  GT T’ = T + T HH Sức lao động 
 13. 3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản a. Hàng hóa sức lao động b. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
 14. 3. Hàng hóa sức lao động. - Khái niệm - 2 điều kiện để cho sức lao động trở thành hàng hóa. Hàng hóa SLĐ là phạm trù lịch sử. - 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao động: + Giá trị + Giá trị sử dụng - Hàng hóa SLĐ là một hàng hóa đặc biệt Khi SLĐ trở thành hàng hóa thì tiền tệ mang hình thái là tư bản.
 15. Sự khác nhau giữa lao động và sức lao động Lao động là ssựvận dụng ssức Lao động là ự vận dụng ức lao động vào quá trình ssản lao động vào quá trình ản xuấtt xuấ
 16. * Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Ngườiilao động Ngườ lao động Ngườiilao động phảii Ngườ lao động phả không có tư liệu ssản không có tư liệu ản đượccttựdo về thân thể đượ ự do về thân thể xuấtt xuấ
 17. * Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động Hàng hoá SLĐ khi được sử dụng thì có khả năng sáng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó
 18. Sự thể hiện: Trong quá Giá trị trình tiêu dùng SLĐ Sử dụng Đặc điểm: Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ søc lao ® éng cã tÝnh chÊt ® Æc biÖt lµ nguån gèc sinh ra gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ thÆng d­
 19. Giá trị hàng hóa sức lao động cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động quyết định Hay: Giá trị hàng hóa sức lao động được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra TLSX
 20. Giá trị hàng hóa sức lao động do 3 bộ phận hợp thành: Giá trị TLSX vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, duy trì đời sống công nhân. Phí tổn đào tạo công nhân Giá trị TLSX cần thiết cho con cái công nhân Chú ý: Giá trị sức lao động bao gồm cả yếu tố tinh thần và lịch sử
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=880

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2