Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
13
lượt xem
6
download

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4) Input/ output trình bày với các nội dung chính như sau: Đặc tính của tín hiệu I/O, Digital Input, Digital Outout, thông số hệ thống,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vận hành robot ABB: Chương 7 (tiếp theo phần 4)

Input/ output<br /> <br /> Input/ output<br /> Ở ABB menu Nhấn Inputs and Outputs<br /> Nhấn View và chọn một I/O từ danh sách.<br /> <br /> Input/ output<br /> • Đặc tính của tín hiệu I/O cho biết thông tin của<br /> tín hiệu ra vào và giá trị của chúng.<br /> • Các tín hiệu được định dạng theo các thông số<br /> hệ thống.<br /> <br /> View<br /> • I/O Buses<br /> Hiện tất cả I/O Buses<br /> • I/O Unit<br /> Hiện tất cả các I/O board and tình trạng<br /> của board<br /> • All signals<br /> Hiện tất cả các tín hiệu<br /> • Digital Input<br /> Hiện tất cả các tín hiệu rời rạc đầu vào<br /> • Digital Outout<br /> Hiện tất cả các tín hiệu rời rạc đầu ra<br /> <br /> View<br /> • Analog<br /> Hiện tất cả các tín hiệu tương tự<br /> • Groups<br /> Hiện tất cả các tín hiệu nhóm<br /> • Safety<br /> Hiện tất cả các tín hiệu I/O an toàn<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản