intTypePromotion=3

BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
302
lượt xem
28
download

BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit.  Công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit.  Các dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit. Kĩ năng:  Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số logarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và logarit.  Biết vẽ đồ thị các hàm số mũ, hàm số logarit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

  1. Chương II: H ÀM SỐ LUỸ THỪA – HÀM SỐ MŨ – SỐ LOGARIT Bài 3: BÀI TẬP H ÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố:  Khái niệm và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit.  Công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit.  Các dạng đồ thị của hàm số mũ, hàm số logarit. Kĩ năng:  Biết vận dụng tính chất của các h àm số mũ, hàm số logarit vào việc so sánh hai số, h ai biểu thức chứa mũ và logarit.  Biết vẽ đồ thị các hàm số mũ, hàm số logarit. 1
  2. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng  Tính đư ợc đạo hàm của h àm số mũ, h àm số logarit. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và h ệ thống. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về h àm số mũ và hàm số logarit. III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập ) H. Đ. 2
  3. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 10' Hoạt động 1: Luyện tập tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit H1. Th ực hiện phép tính ? 1 . Tính đạo hàm của các Đ1. h àm số sau: a) y  2ex ( x  1)  6cos2x a) y  2xex  3sin2x b ) y  10x  2x (sinx  ln2.cosx) b ) y  5x2  2x cos x 1  ( x  1) ln3 c) y  x 3 x 1 c) y  3x 1 d ) y  6x   4cosx x d ) y  3x2  ln x  4sin x 2x  1 e) y  2 ( x  x  1)ln10 e) y  log( x2  x  1) 1  ln x f) y  log3 x f) y  x2 ln3 x 25' Hoạt động 2: Luyện tập khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit 3
  4. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng H1. Nêu điều kiện xác định Đ1. 2. Tìm tập xác định của h àm số: ?  5 a) 5 – 2x > 0  D =  ;  2  a) y  log2 (5  2x) b) x2  2 x  0 b) y  log3 ( x2  2x)  D = (–∞; 0)  (2; c) y  log1 ( x2  4x  3) +∞) 5 c) x2  4x  3  0 3x  2 d) y  log0,4 1 x H2. Vẽ đồ thị trên cùng hệ  D = (–∞; 1)  (3; trục va nhận xét? 3. Vẽ đồ thị các hàm số sau +∞) (trên cùng một hệ trục): 2 3x  2 0  D = d)   ;1 y  4x , 3 1 x y  log4 x Đ2. Các nhóm thảo luận và x 1 y  , y  log 1 x  4 trình bày. 4 Nhận xét mối quan hệ giữa đồ thị của các h àm số trên.  Từ đó n êu thành nh ận xét 4
  5. tổng quát: y 4 x y = 4x  1 y   4 3 2 y  log4 x 1 + Đồ thị các h àm số y  ax , x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 -1 y  log1 x 4 -2 x đối xứng nhau qua ya -3 -4 trục tung. + Đồ thị các hàm số y  4x , + Đồ thị các hàm số x đối y   1  đối xứng nhau qua y  loga x , y  log 1 x   4 a trục tung. xứng nhau qua trục ho ành. + Đồ thị các h àm số y  ax , + Đồ thị các hàm số đối y  log4 x , y  log 1 x y  loga x đối xứng nhau qua 4 dường thẳng y = x. xứng nhau qua trục hoành. + Đồ thị các hàm số y  4x , y  log4 x đối xứng nhau qua dường thẳng y = x. 8' Hoạt động 3: Củng cố 5
  6. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng Nhấn mạnh: Bảng đạo hàm của các hàm số luỹ thừa, mũ, logarit – Các công thức tính đạo h àm. – Dạng đồ thị của hàm số mũ và logarit.  Cho HS h ệ thống các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, luỹ thừa và logarit (điền vào b ảng). 4 . BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập thêm.  Đọc trước bài " Phương trình mũ và phương trình logarit". IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 6
  7. ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản