Bài thuyết trình môn Quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ: Nguyen Dinh Quy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

1
936
lượt xem
415
download

Bài thuyết trình môn Quản trị nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Giải thích lý do mà lãnh đạo Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình môn Quản trị nguồn nhân lực

 1. Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Giải thích lý do mà lãnh đạo Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? • Những vấn đề tồn tại hiện nay trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp?
 2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì? 1. Đào tạo nguồn nhân lực. - Đào tạo là hoạt động học tập nhằm trang bị kiến thức về nghề nghiệp giúp cho người lao động hoàn thành công việc được giao tốt hơn. - Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trạng bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể đảm nhận một nghề nào đó, hay để làm tốt hơn một công việc nào đó, hoặc để làm những công việc khác trong tương lai.
 3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì? 2. Phát triển nguồn nhân lực. - Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi nghề nghiệp của người lao động. - Phát triển nguồn nhân lực là toàn bộ những hoạt động tác động vào người lao động, để người lao động có đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu về lao động trong tương lai.
 4. Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. Sự giống nhau: - Mục tiêu: + Sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. + Nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai. + Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và nhu cầu học tập của người lao động.
 5. Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Ý nghĩa: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quyết định để một tổ chức có thể tồn tại, phát triển và đi lên trong xu thế cạnh tranh. - Đối tượng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là con người, cụ thể hơn là người lao động.
 6. - Tác dụng: Đối với doanh nghiệp Nâng cao năng suất lao động hiệu quả thực + hiện công việc. + Nâng cao chất lượng của thực hiện công việc. + Giảm bớt tai nạn lao động vì ngươì lao động nắm nghề nghiệp tốt hơn và có thái độ lao động tốt hơn. + Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được đào tạo là người có khả năng tự giám sát. + Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức. + Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý vào doanh nghiệp. + Tạo ra được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 7. Đối với người lao động: + Tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. + Tạo ra tính chuyên nghiệp của người lao động + Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện tại cũng như tương lai. + Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động. + Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.
 8. Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. Sự khác nhau: Đào tạo nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực Tập trung vào công việc ở Tập trung vào công việc - - hiện tại. trong tương lai. - Phạm vi: cá nhân. - Cá nhân và tổ chức. - Thời gian: ngắn hạn. - Dài hạn. - Mục đích: khắc phục sự - Chuẩn bị cho tương lai. thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng hiện tại. - Phát triển nguồn nhân lực - Đào tạo nguồn nhân lực thực chất là quá trình nâng cao thực chất là phát triển đào tạo trình độ, kiến thức, kỹ năng, hoặc là phát triển đào tạo và phương pháp làm việc cho phát triển. người lao động.
 9. Lý do mà Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Thực trạng về nguồn nhân lực Việt Nam: + Xuất phát từ đâu? - Nguồn nhân lực từ nông dân: chiếm khoảng 73% dân số cả nước. - Nguồn nhân lực từ công nhân: chiếm khoảng 6% dân số cả nước. (Số liệu thống kê năm 2008) + Trình độ và năng lực như thế nào? + Nguồn nhân lực được đào tạo ra sao? + Chất lượng nguồn nhân lực có chưa?
 10. Lý do mà Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực bên trong và ngoài doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo nên quan tâm đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như 1 tất yếu.
 11. Lý do mà Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Đối với Doanh nghiệp: + Nâng cao năng suất lao động hiệu quả thực hiện công việc. + Nâng cao chất lượng của thực hiện công việc. + Giảm bớt tai nạn lao động vì ngươì lao động nắm nghề nghiệp tốt hơn và có thái độ lao động tốt hơn. + Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được đào tạo là người có khả năng tự giám sát. + Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức. + Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý vào doanh nghiệp. + Tạo ra được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 12. Lý do mà Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực • Đối với người lao động: + Tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp. + Tạo được tính chuyên nghiệp trong người lao động + Tạo ra được sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện tại cũng như tương lai. + Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển cá nhân của người lao động. + Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ; là cơ sở để phát huy tính sáng tạo, năng động của người lao động trong công việc.
 13. Những vấn đề tồn tại hiện nay trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp? • Nguồn nhân lực Việt Nam khá dồi dào nhưng chưa được quan tâm đúng mức. • Nguồn nhân lực xuất phát từ nông dân và công nhân chiếm đa số trong nền kinh tế. • Đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. • Chất lượng nguồn nhân lực trước và sau khi đào tạo chưa cao. • Đào tạo không cân xứng với thực tế.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản