intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

9
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của báo cáo "Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương)" nhằm hệ thống hóa lý thuyết, cơ sở lý luận về chiến lược bán hàng của doanh nghiệp; Phân tích thực trạng chiến lược bán hàng của công ty từ đó mô tả, phân tích ưu điểm, nhược điểm, các yếu tố ảnh hưởng; Thông qua kết quả phân tích, đề xuất và đưa ra các giải pháp để nâng cao chiến lược bán hàng của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH ĐOÀN NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT VIỆT (CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG) Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Trúc Lớp : D17QT02 Khoá : 2017 – 2021 Ngành : Quản trị kinh doanh Giảng viên hướng dẫn : Võ Hoàng Ngọc Thủy Bình Dương, tháng 11/2020 i
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ *********** BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH ĐOÀN NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT VIỆT (CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG) Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Trúc Lớp : D17QT02 Khoá : 2017 – 2021 Ngành : Quản trị kinh doanh Giảng viên hướng dẫn : Võ Hoàng Ngọc Thủy Bình Dương, tháng 11/2020 i
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH ĐOÀN NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT VIỆT (CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG)” là công trình do chính tôi thực hiện nghiên cứu và soạn thảo dưới sự hướng dẫn của cô Võ Hoàng Ngọc Thủy. Các nội dung và kết quả nghiên cứu là trung thực, khách quan và chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Các số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho phân tích, đánh giá đều được thu thập từ các nguồn khác nhau và ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, trong bài báo cáo tốt nghiệp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá của các tác giả khác với việc trích dẫn, chú thích nguồn rõ ràng. Nếu có bất kỳ sự vi phạm nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Trúc ii
 4. LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khoa Kinh Tế trường Đại Học Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với cô Võ Hoàng Ngọc Thủy đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn tôi trong việc lựa chọn đề tài và giúp tôi rất nhiều trong việc sửa chữa những sai sót trong bài báo cáo tốt nghiệp này. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt – Chi nhánh Bình Dương đã hỗ trợ và cho tôi số liệu đáng giá để viết bài bài báo cáo tốt nghiệp. Kiến thức còn kém, độ hiểu biết còn hạn chế, hoàn thiện bài báo cáo này tôi không tránh khỏi những sai sót và kính mong nhận được lời nhận xét quý giá từ quý Thầy/cô đối với bài báo cáo tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Trúc iii
 5. BCTN - 05 KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (KLTN) 1. Học viên thực hiện đề tài: NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC Ngày sinh: 23/07/1999 MSSV: 1723401010276 Lớp: D17QT02 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Điện thoại: 0357673544 Email: hongtruc237@gmail.com 2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số ………/QĐ-ĐHTDM ngày ….. tháng …. năm 20… 3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): VÕ HOÀNG NGỌC THỦY 4. Tên đề tài: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TƯ VẤN VIÊN CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ BÌNH DƯƠNG Nhận xét của CBHD Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện (Ký tên) 24/8/2020 – Lựa chọn tên đề tài báo cáo tốt nghiệp 27/8/2020 1 Đăng kí tên đề tài báo cáo tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn Gặp giảng viên hướng dẫn để chỉnh sửa tên đề tài iv
 6. Nhận xét của CBHD Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện (Ký tên) 27/8/2020 – Chốt tên đề tài 2 2/9/2020 Lập danh sách các đề tài báo cáo tốt nghiệp nộp cho giảng viên hướng dẫn 6/9/2020 – Viết đề cương sơ bộ 3 9/9/2020 Nộp tên đề tài về khoa Kiểm tra ngày: 9/9/2020 Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: Được tiếp tục:  Không tiếp tục:  12/9/2020 – 4 Viết đề cương chi tiết 18/9/2020 22/9/2020 - Hoàn chỉnh chương 1 5 25/9/2020 26/9/2020 – Thực hiện chương 2 của đề cương chi tiết 6 5/10/2020 v
 7. Nhận xét của CBHD Tuần thứ Ngày Kế hoạch thực hiện (Ký tên) Kiểm tra ngày: : 23/9/2020 và Đánh giá mức độ công việc hoàn thành: 1/10/2020 Được tiếp tục: …………………Không tiếp tục:  8/10/2020 – Hoàn chỉnh chương 2 7 10/10/2020 11/10/2020 – Thực hiện chương 3 của đề cương chi tiết 8 17/10/2020 Gặp giảng viên hướng dẫn sửa bài 20/10/2020 – Hoàn thiện chương 3 và kết luận 9 26/10/2020 27/10/2020 – Hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp 10 30/10/2020 Gửi mail về cho giảng viên hướng dẫn xác nhận Ghi chú: Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 02 bản, 01 bản gửi về Phòng Đào tạo đại học, 01 bản SV lưu giữ để nộp cùng với khóa luận/đồ án khi kết thúc thời gian thực hiện ĐA/KLTN.\ Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Bình Dương, ngày …… tháng …… năm …… (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) vi
 8. ĐA/KLTN – 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:……………. BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM PROJECT TỐT NGHIỆP Thời gian: ......................................................................................................................... Địa điểm: ......................................................................................................................... Thành viên Hội đồng: ...................................................................................................... 1. ............................................................................. 2 .............................................................................. 3 ............................................................................. Tên đề tài: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương) Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Trúc Lớp: D17QT02 Mã số sinh viên: 1723401010276 NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: I. Nội dung - Hình thức trình bày & Kỹ năng thuyết trình .................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... - Cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận thực tiễn, qui trình thiết kế dự án, Sản phẩm, hướng phát triển thực tiễn................................................................................................. .......................................................................................................................................... vii
 9. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... - Trả lời câu hỏi hội đồng ................................................................................................. .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... II. Điểm kết luận của Hội đồng: .................................................................................... Bình Dương, ngày......tháng .....năm 20… Chủ tịch Ủy viên – thư ký (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) viii
 10. ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:……………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:………………. Bình Dương, ngày tháng năm 201… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho thành viên Hội đồng bảo vệ Project Tốt nghiệp) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..……………………… 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc Mã số SV: 1723401010276 3. Lớp: D17QT02 Khóa học: 2017-2021 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 5. Phần đánh giá và cho điểm của Thành viên Hội đồng: (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Điểm Tốt Khá Trung bình Kém Điểm Tiêu chí tối đa 100% 75% 50% 0% Trình bày Còn một số Còn nhiều 1. Hình thức Trình bày không đúng sai sót về sai sót về trình bày đúng 1.0 đúng format format, mắc format/lỗi format/lỗi qui định qui định nhiều lỗi chính tả. chính tả. chính tả. Trình bày Khó theo không rõ 2. Kỹ năng thuyết Rõ ràng Lôi cuốn, dõi nhưng ràng, người trình rõ ràng 1.5 nhưng chưa thuyết phục vẫn có thể nghe không mạch lạc lôi cuốn hiểu được thể hiểu được Cơ sở lý Cơ sở lý Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận tương đối 3.1 Cơ luận không phù hợp với phù hợp khá luận phù sở lý 1.0 phù hợp với nội dung với nội dung hợp với nội luận nội dung nghiên cứu nghiên cứu dung nghiên nghiên cứu cứu 3. Nội dung: 3.2 Phương Phương pháp Phương Phương Phương pháp nghiên nghiên cứu pháp nghiên pháp nghiên pháp 1.0 cứu phù hợp khá phù hợp cứu tương cứu không tiếp và liên quan và liên quan đối phù hợp phù hợp và cận đến thực tế đến thực tế và liên quan liên quan ix
 11. thực đến thực tế đến thực tế tiễn Qui trình, Qui trình, kế 3.3 Qui Qui trình, kế kế hoạch trể Qui trình, kế hoạch trể trình hoạch trể tiến tiến độ, có 2.0 hoạch đúng tiến độ, thiết kế độ, có cải cải thiện tiến độ chưa cải dự án thiện hợp lý tương đối thiện hợp lý hợp lý 3.4 Sản Tương đối Không phù 2.0 Phù hợp Khá phù hợp phẩm phù hợp hợp 3.5 Đưa ra giải Hướng Đưa ra giải Đưa ra giải Đưa ra giải pháp tương phát pháp khá phù pháp không 0.5 pháp phù hợp đối phù hợp triển hợp với thực phù hợp với với thực tiễn với thực thực tiễn thực tiễn tiễn tiễn Trả lời đúng Trả lời đầy Trả lời đúng một số câu Không trả 4. Trả lời câu hỏi 1.0 đủ, rõ ràng, đa số, còn sai hỏi, còn sai lời được đa hội đồng và thỏa đáng sót nhỏ sót quan số câu hỏi trọng Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) x
 12. ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:……………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:………………. Bình Dương, ngày tháng năm 201… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Phản biện) 1. Họ và tên người chấm: ………………………………………………………….. ………..……………………… 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc Mã số SV: 1723401010276 3. Lớp: D17QT02 Khóa học: 2017 – 2021 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm tối Tốt Khá Trung bình Kém Điểm đa 100% 75% 50% 0% Tích cực tìm Tìm kiếm Nêu ý Không quan kiếm và chủ và đưa ra Chọn ý tưởng tưởng: tâm lựa 0.5 động đưa ra ý được ý trong số được chọn ý tưởng mang tưởng khá đề nghị tưởng Thái độ tính mới tốt tham gia Khá hợp Không hợp Lập kế Hoàn toàn lý, điều Chưa hợp lý, lý và không hoạch 0.5 hợp lý, không chỉnh chút có điều chỉnh điều chỉnh thực hiện cần điều chỉnh ít theo góp theo góp ý theo góp ý ý Chuẩn bị Chuẩn bị Chuẩn bị tốt được đa số được một số mọi điều kiện điều kiện điều kiện cho Không Quá trình Giai đoạn cho việc thực cho việc việc thực hiện chuẩn bị thực hiện 0.5 chuẩn bị hiện project, thực hiện, nhưng cần bổ được điều project có thể khởi có thể sung thêm kiện nào động ngay khởi động mới có thể và bổ sung khởi động xi
 13. sau Thực hiện tương đối Thực hiện Thực hiện Thực hiện đúng phương không đúng khá đúng hoàn toàn pháp, sai sót phương phương Giai đoạn đúng phương quan trọng và pháp, sai sót 2.0 pháp, sai thực hiện pháp. Triển có sửa chữa. không sửa sót nhỏ và khai đúng kế Triển khai chữa. Triển có sửa hoạch tương đối khai chậm chữa đúng kế trễ, hoạch Thang điểm cụ thể: Mức độ Mức độ tham gia gặp GVHD: - đạt được vắng mỗi buổi: – 10% mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5% thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao: phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý tưởng Ý tưởng Ý tưởng khác biệt, có tính Ý tưởng mới, có tính Ý tưởng 1.5 có tính thực tiễn thực tiễn, không thực tiễn cao dễ thực thực tiễn Sản phẩm cao hiện Phương Có thể Cần phải án thực 2.0 Tối ưu Khả thi thực hiện xem xét hiện được Tiến trình thực Thuyết Có thể Chưa nhìn Nội dung hiện, Thuyết minh minh sản 1.0 thấy rõ thấy kết báo cáo sản phẩm, Bài học phẩm rõ sản phẩm quả rút ra ràng Báo cáo kết quả Không Còn một số Còn nhiều đúng Trình bày Trình bày đúng sai sót về sai sót về 1.0 format, báo cáo format qui định format/lỗi format/lỗi nhiều lỗi chính tả. chính tả. chính tả. Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ xii
 14. ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) xiii
 15. ĐA/KLTN - 09 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:……………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:………………. Bình Dương, ngày tháng năm 201… PHIẾU CHẤM ĐIỂM PROJECT TỐT NGHIỆP (Dùng cho Giảng viên Hướng dẫn) 1. Họ và tên người chấm: Võ Hoàng Ngọc Thủy 2. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc Mã số SV: 1723401010276 3. Lớp: D17QT02 Khóa học: 2017 - 2021 Ngành: Quản trị kinh doanh 4. Tên đề tài báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 5. Phần đánh giá và cho điểm của Giảng viên Phản biện (Theo thang điểm 10, lẽ đến 0,1 điểm) Tiêu chí Điểm Tốt Khá Trung bình Kém Điểm tối đa 100% 75% 50% 0% Tích cực tìm Tìm kiếm Nêu ý kiếm và chủ Không và đưa ra Chọn ý tưởng tưởng: động đưa ra quan tâm 0.5 được ý trong số được ý tưởng lựa chọn ý tưởng khá đề nghị mang tính tưởng Thái độ tốt mới tham gia Không hợp Lập kế Hoàn toàn Khá hợp lý, Chưa hợp lý, lý và hoạch hợp lý, điều chỉnh 0.5 có điều chỉnh không điều thực không cần chút ít theo theo góp ý chỉnh theo hiện điều chỉnh góp ý góp ý Chuẩn bị tốt Chuẩn bị Chuẩn bị mọi điều được đa số được một số Không Quá trình Giai kiện cho việc điều kiện điều kiện cho chuẩn bị thực hiện đoạn 0.5 thực hiện cho việc việc thực được điều project chuẩn bị project, có thực hiện, hiện nhưng kiện nào thể khởi có thể khởi cần bổ sung động ngay động và bổ thêm mới có xiv
 16. sung sau thể khởi động Thực hiện Thực hiện tương đối không Thực hiện Thực hiện đúng phương đúng Giai hoàn toàn khá đúng pháp, sai sót phương đoạn đúng phương phương quan trọng và 2.0 pháp, sai thực pháp. Triển pháp, sai sót có sửa chữa. sót không hiện khai đúng kế nhỏ và có Triển khai sửa chữa. hoạch sửa chữa tương đối Triển khai đúng kế chậm trễ, hoạch Thang điểm cụ thể: Mức độ Mức độ tham gia gặp GVHD: - đạt được vắng mỗi buổi: – 10% mục tiêu 1.0 trễ mỗi lần: -5% thành - Mức độ hoàn thành công việc được giao: phần hoàn thành trễ 1-3 ngày: -20% hoàn thành trễ quá 3 ngày: -100% Ý tưởng có Ý tưởng khác Ý tưởng Ý tưởng tính thực Ý tưởng 1.5 biệt, có tính mới, có tính không thực tiễn, dễ thực tiễn cao thực tiễn cao tiễn Sản phẩm thực hiện Phương Có thể thực Cần phải án thực 2.0 Tối ưu Khả thi hiện được xem xét hiện Tiến trình Nội thực hiện, Thuyết minh Có thể thấy Chưa nhìn dung 1.0 Thuyết minh sản phẩm rõ rõ sản thấy kết báo cáo sản phẩm, ràng phẩm quả Báo cáo kết Bài học rút ra quả Không Còn một số Còn nhiều Trình Trình bày đúng sai sót về sai sót về bày báo 1.0 đúng format format, format/lỗi format/lỗi cáo qui định nhiều lỗi chính tả. chính tả. chính tả. Tổng điểm: 6. Các nhận xét và đề nghị: ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ xv
 17. ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................... Cán bộ chấm (Ký và ghi rõ họ tên) xvi
 18. 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA……………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:…………… Bình Dương, ngày tháng năm 201.. PHIẾU NHẬN XÉT (Chủ tịch hội đồng) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc MSSV: 1723401010276 .Lớp: D17QT02 2. Tên đề tài: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Võ Hoàng Ngọc Thủy. II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) xvii
 19. 08- BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA……………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:…………… Bình Dương, ngày tháng năm 201.. PHIẾU NHẬN XÉT (Dành cho giảng viên phản biện) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc MSSV: 1723401010276 Lớp: D17QT02 2. Tên đề tài: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Võ Hoàng Ngọc Thủy II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Khả năng ứng dựng của đề tài ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cán bộ chấm Ký tên (ghi rõ họ tên) xviii
 20. 07 - BCTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA:………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH:………………… PHIẾU NHẬN XÉT (Dành cho giảng viên hướng dẫn) I. Thông tin chung 1. Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Trúc MSSV: 1723401010276 Lớp: D17QT02 2. Tên đề tài: Các giải pháp nâng cao chiến lược bán hàng đối với khách đoàn nội địa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt (chi nhánh Bình Dương). 3. Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Võ Hoàng Ngọc Thủy II. Nội dung nhận xét 1. Ưu nhược điểm của đề tài về nội dung, phương pháp, kết quả nghiên cứu 2. Khả năng ứng dựng của đề tài 3. Hình thức, cấu trúc cách trình bày 4. Đánh giá về thái độ và ý thức làm việc của sinh viên Giảng viên hướng dẫn Ký tên (ghi rõ họ tên) xix
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2