Các công thức lượng giác cơ bản

Chia sẻ: Nguyen Dinh Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
1.806
lượt xem
222
download

Các công thức lượng giác cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

công thức hơn kém π: sin(α + π) = -sin α cos(α + π) = -cos α tan( α + π) = tan α cot( α+ π ) = cot α 2) công thức đối: sin( -α ) = -sin α cos( -α ) = cos α tan( -α ) = -tan α cot( -α ) = -cot α 3) công thức bù...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các công thức lượng giác cơ bản

  1. Các công thức lượng giác cơ bản công thức hơn kém π: Sin2a = 2sina.cosa 1) 2 tan a sin(α + π) = -sin α Tan2a tan2a = 1 − tan 2 a cos(α + π) = -cos α tan( α + π) = tan α 8) Công thức biến tích thành tổng cot( α+ π ) = cot α 1 công thức đối: 2) Cosa.cosb = [ cos( a + b ) + Cos( a - b ) ] 2 sin( -α ) = -sin α 1 cos( -α ) = cos α Sina.sinb = [ Cos( a + b ) – Cos( a – b ) ] 2 tan( -α ) = -tan α 1 cot( -α ) = -cot α Sina.cosb = [ sin( a + b ) + sin ( a – b ) ] 2 công thức bù: 3) 9) Công thức biến tổng thành tích: sin( π - α ) = sin α a+b a −b cos( π -α ) = -cos α Cosa + cosb = 2.cos . cos 2 2 tan( π - α ) = -tan α a+b a −b Cosa – cosb = –2.sin .sin cot( π - α ) = -cot α 2 2 công thức phụ: 4) a+b a −b Sina + sinb = 2. sin . cos sin( π/2 - α ) = cos α 2 2 cos( π/2 - α ) = sin α a+b a −b Sina – sinb = 2.cos . sin tan( π/2 - α ) = cot α 2 2 π cot( π/2 - α ) = tan α Sina + cosa = 2 .sin( a - ) 4 công thức hơn kém π/2: 5) π sin( α + π/2 ) = - sin α = – 2 .cos( a + ) 4 cos( α + π/2 ) = cos α π Sina – cosb = 2 . sin( a – ) tan( α + π/2 ) = - cot α 4 cot( α + π/2 ) = - tan α π = - 2 .cos( a + ) công thức cộng : 6) 4 Cos( a ± b ) = cosa.cosb  sina.sinb π Cosa – sina = − 2 sin( a – ) Sin( a ± b ) = sina.sinb ± sinb.cosa 4 tan a ± tan b π Tan( a ± b )= = 2 . cos( a + ) 1 tan a tan b 4 10) Công thức nhân 3: Công thức nhân đôi: 7) Cos3a = 4 a – 3cosa Cos2a = Sin3a = 3.sina – 4. a
Đồng bộ tài khoản