Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng

Chia sẻ: Nguyen Hai Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

0
617
lượt xem
158
download

Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng: là quá trình điều khiển các hoạt động tác nghiệp thông qua những kỹ thuật, phương tiện, phương pháp và hoạt động nhằm vào việc thực hiện các yêu cầu chất lượng đã xác định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng

 1. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • Chất lượng  Sản phẩm trong quản lý chất lượng  Vai trò của chất lượng  Khái niệm chất lượng  Đặc điểm của chất lượng  Các thuộc tính của chất lượng  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng • Quản lý chất lượng  Quan niệm về QM  Các chức năng của QM  Lịch sử phát triển của QM 1
 2. Quan niệm về Sản phẩm trong QL chất lượng • Thế nào là một sản phẩm? “Sản phẩm là kết quả của các hoạt động hay các quá trình” ISO9000:2000 • Những điểm cần lưu ý - SP là kết quả của tất cả các hoạt động tạo ra vật phẩm hoặc dịch vụ 2 - SP còn bao gồm các yếu tố vật chất hoặc các hoạt động do
 3. Cấu trúc của sản phẩm C aí   aï m ãnh  äng, m gi c  m   bäöng  bãönh  a  cuí nhæ î caï âäöng  ng  nh  ??? N ga,nhæ î r ì   ng  æ ng  baûch  ång  dæ nguï t H aî phaï  ãøu  y  tbi vãö  û  sæ ngaì t ong uyãút n r t   khaï bi   æ î hai c  ãûtgi a    t àõng,nhæ î m uì r   ng  a  loaûir åüu   æ vodka t N ga  ng  æ ûc.. hu  vaì r . Sminob của Nga – Hồng Đào Quảng Nam Hãy biết tạo ra cho sản phẩm của mình một linh hồn Và trao cho khách hàng! 3
 4. Cấu trúc của sản phẩm Phần cứng: Hữu hình  Vật thể bộ phận  SP được lắp ráp  Nguyên vật liệu Sản phẩm Phần mềm: Vô hình  Các dịch vụ  Các khái niệm  Thông tin ... 4
 5. Xây dựng cấu trúc một số sản phẩm PHẦN CỨNG PHẦN MỀM Không bán Mà bán Đồ gỗ Tiện nghi, sự sang trọng Bó hoa Thanh lịch, niềm hy vọng Thiết bị công nghệ Ham muốn tăng năng suất, Thức ăn nhanh CL Giày thể thao Thời gian, sự tiện lợi Sách báo Model, tính thời trang, thuận tiện Mỹ phẩm Hiểu biết, tri thức Điện thoại di động Cái đẹp, ước mơ, hy vọng 5
 6. VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG Bạn hãy cho biết, chất lượng kém tác động thế nào đối với đời sống của Bạn ở đâu? doanh nghiệp? 6
 7. ­90%     khaï haì seît ì M äùim äütngæ åì r ch  ng   æ     it ong säú   chäúit ong æ ång ai khaï haì naì seît  r t l . ch  ng  y   uyãn r t uyãön   vãö  û  sæ khäng  il ng  a  haì oì cuí hoü  cho ­K H   åï:C hiphê    m i    gáúp  5     êtnháútl   t  aì9 háûm   chê  áön  l duy r K H   t ç  cuî   âãún  ngæ åì  20  ikhaï c Chất lượng kém và một vài số liệu đáng suy ngẫm! 60   ­80%   c  caï váún  âãö  a  cuí cháútl åüng   æ C hè      coï4% khaï haì phaì ch  ng  n bàõtnguäön æ ìt ãútkãú,   t  hi     naì vãö  n  cháútl åüng   æ yãúu    ãúu  vaìkhi naûi chuáøn  saí xuáút,cung  ï .. bë  n     æ ng . våï  ingæ åì  n  isaí xuáút. 7
 8. CHẤT LƯỢNG VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM Gia nhập AFTA, WTO, EU, Mỹ, Nhật... Rào cản Thương mại  Thuế quan  Hạn ngạch  Hiệp định về rào cản kỹ thuật TBT (Technical Barriers to International Trade) 8
 9. Chất lượng là gì? • Hãy tìm tất cả các từ có liên quan đến chất lượng mà bạn biết! 9
 10. 10
 11. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG Chất lượng là sự tuyệt vời, hoàn hảo nhất của sản phẩm Siêu việt Quan niệm CL của SP sự phù hợp của sản phẩm với một tập về Người sản xuất hợp các yêu cầu, tiêu chuẩn Chất hoặc qui cách đã được xác định trước trong thiết kế. lượng Kinh tế thị trường 11
 12. MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG Người tiêu dùng CL của SP là năng lực của một SP thoả mãn những nhu cầu đòi hỏi của người sử dụng Giá trị CL là đại lượng đo bằng tỷ số giữa Kinh tế thị trường lợi ích thu được từ việc sử dụng sản phẩm với chi phi bỏ ra để đạt được lợi ích đó. Cạnh tranh Chất lượng là những đặc tính của sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi thế cạnh tranh nhằm phân biệt nó với sản phẩm cùng loại trên thị trường 12
 13. Một số quan niệm chất lượng của các nhà QLCL hàng đầu  European Organization for Quality Control Chất lượng là mức độ phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng  W.E. Deming Chất lượng là mức độ dự đoán trước về tính đồng đều và có thể tin cậy được, tại mức chi phí thấp và được thị trường chấp nhận J.M.Juran 13
 14. ĐỊNH NGHĨA CHẤT LƯỢNG “Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của một sản phẩm, hệ thống hoặc một quá trình nhằm thoả mãn những nhu cầu của khách hàng và các bên có liên quan”. ISO 9000:2000 14
 15. CHẤT LƯỢNG THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP 15
 16. CHẤT LƯỢNG Chất Sản Nhu cầu lượng phẩm KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP 16
 17. HAI KHÍA CẠNH CỦA CHẤT LƯỢNG Chất lượng Nhà thiết kế thiết kế Là việc hoạch dịnh những đặc tính của Chất Nhu cầu Sản phẩm lượng thiết thiết kế hoặc dịch vụ kế để nó thỏa mãn những yêu cầu của khách Khách hàng hàng 17
 18. HAI KHÍA CẠNH CỦA CHẤT LƯỢNG Chất lượng của sự tuân thủ thiết kế Mức độ đạt tới chất lượng thiết kế NHÀ THIẾT KẾ THIẾT KẾ Chất lượng của sự tuân thủ thiết kế NHU CẦU SẢN PHẨM Chất lượng không được kiểm soát KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG ỨNG 18
 19. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LƯỢNG • Chất lượng chỉ được thể hiện và được đánh giá đầy đủ khi tiêu dùng • Chất lượng là một khái niệm tương đối • Chất lượng không đồng nghĩa với sự hoàn hảo • Chất lượng là vấn đề đặt ra cho mọi thực thể, tổ chức, mọi trình độ 19
 20. Bạn nhận định thế nào về chất lượng sản phẩm xe máy Trung Quốc! 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản