intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến

Chia sẻ: Cao Van Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
371
lượt xem
32
download

Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang .Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập Hệ thống LTI liên tục: tích chập Tính chất của hệ LTI Hệ LTI nhân quả được biểu diễn theo pt vi phân và pt sai phân Biểu diễn sơ đồ khối Một số hàm đặc trưng .Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập  Tín hiệu rời rạc có thể biểu diễn theo tổng của các hàm xung đơn vị • Đáp ứng xung đơn vị và tổng chập Định nghĩa của đáp ứng xung x[n] h[n] y[n] t/c bất biến theo thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến

 1. SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang
 2. Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến 1. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập 2. Hệ thống LTI liên tục: tích chập 3. Tính chất của hệ LTI 4. Hệ LTI nhân quả được biểu diễn theo pt vi phân và pt sai phân 5. Biểu diễn sơ đồ khối 6. Một số hàm đặc trưng
 3. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập  Tín hiệu rời rạc có thể biểu diễn theo tổng của các hàm xung đơn vị • Đáp ứng xung đơn vị và tổng chập Định nghĩa của đáp ứng xung x[n] y[n] h[n] t/c bất biến theo thời gian t/c tuyến tính   x[n]   x[k ] [n  k ] k   y[n]   x[k ]h[n  k ] k   Tổng chập y[n]  x[n]  h[n]
 4. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập  Ví dụ: tìm đầu ra của hệ thống có đáp ứng h[n] như sau h[n]  e n (u[n]  u[n  N ]) x[n]   nu[n] 0   1
 5. Hệ thống LTI liên tục: tích chập x(t) y(t) h(t)  y(t )  x(t )  h(t ) y (t )   x( )h(t   )d 
 6. Hệ thống LTI liên tục: tích chập  Ví dụ: cho hệ thống LTI với đáp ứng xung h(t)=u(t) Tìm đầu ra của hệ thống khi đầu vào là x(t)=e-αtu(t), α>0
 7. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 8. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 9. Tính chất của hệ LTI  Tính giao hoán Hệ LTI liên tục Hệ LTI rời rạc
 10. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 11. Tính chất của hệ LTI  Tính chất phân phối Hệ LTI rời rạc x[n]  (h1[n]  h2 [n])  x[n]  h1[n]  x[n]  h2 [n] Hệ LTI liên tục x(t ) [h1 (t )  h2 (t )]  x(t )  h1 (t )  x(t )  h2 (t )
 12. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 13. Tính chất của hệ LTI  Tính chất kết hợp Hệ LTI rời rạc x[n]  (h1[n]  h2 [n])  ( x[n]  h1[n])  h2 [n] Hệ LTI liên tục x(t ) [h1 (t )  h2 (t )]  [ x(t )  h1 (t )]  h2 (t )
 14. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 15. Tính chất của hệ LTI  Tính chất nhớ hoặc không nhớ Hệ LTI rời rạc không nhớ h[n]  K [n] Hệ LTI liên tục không nhớ h[t ]  K [t ]
 16. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 17. Tính chất của hệ LTI  Tính chất khả đảo Hệ LTI rời rạc h[n]  h1[n]   [n] Hệ LTI liên tục h(t )  h1 (t )   (t ) x(t) y(t) x(t) x(t) h(t) h1(t) w(t)=x(t) h(t )  h1 (t )   (t )
 18. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị
 19. Tính chất của hệ LTI  Tính chất nhân quả Hệ LTI rời rạc h[n]  0, n  0  y[n]   h[k ]x[n  k ] k 0 Hệ LTI liên tục h(t )  0, t  0  y(t )   h( ) x(t   )d 0
 20. Hệ thống tuyến tính và bất biến  Tính chất của hệ LTI  Tính chất giao hoán  Tính chất phân phối  Tính chất kết hợp  Tính chất nhớ, không nhớ  Tính chất khả đảo  Tính chất nhân quả  Tính chất ổn định  Biểu diễn đáp ứng của hệ LTI theo hàm bước đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản