intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống LTI

Xem 1-20 trên 76 kết quả Hệ thống LTI
 • Phép chập Các tính chất của phép chập trong hệ thống LTI Biểu diễn hệ thống LTI Phép chập (1) Xét hệ thống LTI rời rạc x[n] − y [n]; → ∞ k=−∞ T y [n] = T {x[n]} Biểu diễn đầu vào x[n] theo hàm xung đơn vị x[n] = x[k]δ[n − k] và áp dụng tính chất tuyến tính, ta có: y [n] = ∞ k=−∞ x[k]T {δ[n − k]} Phép chập (2) Với h[n] là đáp ứng của hệ thống T khi đầu vào là hàm xung đơn vị, h[n] = T {δ[n]} (h[n] gọi là đáp ứng xung của hệ thống) δ[n] T h[n] và áp dụng tính chất bất...

  pdf15p minhstreet 06-02-2012 287 45   Download

 • SIGNAL AND SYSTEMS Lecturer: M.Eng. P.T.A. Quang .Chương 2: Hệ Thống Tuyến Tính và Bất Biến 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập Hệ thống LTI liên tục: tích chập Tính chất của hệ LTI Hệ LTI nhân quả được biểu diễn theo pt vi phân và pt sai phân Biểu diễn sơ đồ khối Một số hàm đặc trưng .Hệ thống LTI rời rạc: tổng chập  Tín hiệu rời rạc có thể biểu diễn theo tổng của các hàm xung đơn vị • Đáp ứng xung đơn vị và tổng chập Định nghĩa của đáp ứng xung x[n] h[n] y[n] t/c bất biến theo thời...

  pdf35p vanmanh1008 19-05-2013 490 32   Download

 • Chương 2 - Hệ thống tuyến tính bất biến (LTI). Trong bài giảng này ta tập trung khảo sát hệ thống LTI, các ví dụ về biểu diễn tính hiệu thành tổng các tính hiệu cơ bản. Trong chương này ta cũng khảo sát việc biểu diễn tín hiệu thành tổng các xung đơn vị để tính đáp ứng của hệ thống dùng khái niệm đáp ứng xung của hệ thống và tích chập.

  pdf6p tangtuy20 22-07-2016 136 14   Download

 • Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier. Trong bài này tập trung trình bày những nội dung chính sau: Chuỗi Fourier, điều kiện tồn tại chuỗi Fourier, các tính chất của chuỗi Fourier, chuỗi Fourier và hệ thống LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p tangtuy20 22-07-2016 89 10   Download

 • Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Bài này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI: biểu đồ Bode; thiết kế bộ lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tangtuy20 22-07-2016 105 10   Download

 • Chương 4 - Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier. Nội dung chính trong chương này gồm có: Biến đổi Fourier và hệ thống LTI, bộ lọc lý tưởng và thực tế, ứng dụng trong thông tin: điều chế liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p tangtuy20 22-07-2016 50 8   Download

 • Nội dung chính của bài này trình bày về phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Laplace, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được: Hàm truyền của hệ thống LTI, xác định đáp ứng của hệ thống LTI, tính ổn định của hệ thống LTI mô tả bởi PTVP, thực hiện hệ thống ở mức sơ đồ khối, thực hiện hệ thống bằng mạch điện Op-amp.

  pdf13p tangtuy20 22-07-2016 88 8   Download

 • Lecture 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hệ thống LTI trong miền thời gian. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, hệ thống LTI - tích chập, các tính chất của hệ thống LTI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p nanhankhuoctai9 23-07-2020 9 0   Download

 • Lecture 4 cung cấp cho người học những kiến thức về hệ thống LTI nhân quả mô tả bởi phương trình vi phân. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống LTI nhân quả mô tả bởi phương trình vi phân, đáp ứng xung của hệ thống, đa thức đặc trưng và tính ổn định của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nanhankhuoctai9 23-07-2020 4 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier (Lecture 8)” cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Fourier và hệ thống LTI, bộ lọc lý tưởng và thực tế, ứng dụng trong thông tin: điều chế liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p nanhankhuoctai9 23-07-2020 5 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace (Lecture 11)” trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Laplace, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p nanhankhuoctai9 23-07-2020 4 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 13)” trình bày các nội dung: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI- biểu đồ Bode, thiết kế bộ lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nanhankhuoctai9 23-07-2020 8 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 14)” cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ lọc Butterworth, bộ lọc Chebyshev, các phép biến đổi tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p nanhankhuoctai9 23-07-2020 3 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 15)” trình bày các nội dung: Đáp ứng tần số của hệ thống LTIC, biểu đồ Bode. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p nanhankhuoctai9 23-07-2020 6 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 16)” cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ lọc tương tự, bộ lọc Butterworth. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p nanhankhuoctai9 23-07-2020 8 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự (Lecture 17)” cung cấp cho người học các kiến thức về bộ lọc Chebyshev. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện tử, Công nghệ thông tin.

  pdf10p nanhankhuoctai9 23-07-2020 6 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Lecture 18 cung cấp cho người học các kiến thức về bộ lọc Chebyshev và các phép biến đổi tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p nanhankhuoctai9 23-07-2020 2 0   Download

 • Bài giảng “Tín hiệu và hệ thống – Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Lecture 20 cung cấp cho người học các kiến thức về biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p nanhankhuoctai9 23-07-2020 3 0   Download

 • Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI, biểu diễn chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn, biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn.

  pdf26p larachdumlanat 27-10-2020 5 0   Download

 • Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI thời gian rời rạc, biểu diễn Fourier của tín hiệu tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p larachdumlanat 27-10-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống LTI
p_strCode=hethonglti

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2