Chuyên đề Nghiệp vụ ngân hàng - Đoàn Thanh Hà

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:188

0
99
lượt xem
15
download

Chuyên đề Nghiệp vụ ngân hàng - Đoàn Thanh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề Nghiệp vụ ngân hàng trình bày tổng quan ngân hàng thương mại, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của ngân hàng thương mại; chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Nghiệp vụ ngân hàng - Đoàn Thanh Hà

 1. CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG Đoàn Thanh Hà
 2. Tài liệu tham khảo • TS. Đoàn Thanh Hà & TS. Lý Hoàng Ánh, Ngân hàng thương mại, NXBTK, 2006; • TS. Lê Thị Tuyết Hoa, Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, khoa thị trường tài chính – tiền tệ, năm 2004; • Các trang Web của các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 3. BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 4. Những vấn đề cần nghiên cứu  Thế nào là NHTM?  Các chức năng của NHTM?  Các sản phẩm và dịch vụ của NHTM?  Bảng tổng kết tài sản của NHTM?
 5. Thế nào là ngân hàng thương mại? • Theo điều I của pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính ở nước ta được công bố ngày 24/5/1990 có định nghĩa như sau: “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiện hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. • Tóm lại: NHTM là một DN đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng, là DN tiến hành thường xuyên các nghiệp vụ huy động vốn, làm công tác tín dụng, cung cấp phương tiện thanh toán, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và cung cấp các dịch vụ tài chính khác.
 6. Chức năng của NHTM 1. Chức năng làm trung gian tài chính NHTM là một tổ chức tài chính trung gian có rất nhiều chức năng 2. Chức năng làm 4. Chức năng trung gian thanh làm dịch vụ toán và quản lý tài chính và các phương tiện các dịch vụ thanh toán khác.
 7. 1. Chức năng làm trung gian tài chính Cầu Cung tiền tiền • NHTM đứng ra nhận tiền gửi và cho vay đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. • NHTM làm trung gian tài chính giữa đơn vị phát hành chứng khoán với những nhà đầu tư chứng khoán. • Như vậy, TGTC là vì nhận vốn người này để cung vốn cho người khác.
 8. 2. Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán − NH cung cấp cho xã hội các phương tiện thanh toán trong nước, quốc tế hữu hiệu như chi phiếu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán, các phương tiện thanh toán,…khách hàng không phải chi trả với nhau bởi những bao tiền mặt mà chỉ cần ra lệnh cho NH thông qua các phương tiện, NH sẽ ghi nợ TK người này và ghi có TK người kia. − NH còn làm các dịch vụ ngân quỹ cho khách hàng như thu, chi tiền hộ cho khách hàng -> NH trở thành thủ quỹ của khách hàng. − Trong NH thì chức năng thanh toán gắn bó chặt chẽ với chức năng tín dụng. NH dùng tiền gửi của nhà tư bản này để cho nhà tư bản khác vay.
 9. 3. Chức năng làm dịch vụ tài chính • Khi một DN muốn phát hành CK trên TT cấp 1 họ có thể nhờ NH cung cấp dịch vụ như: lựa chọn loại CK phát hành, tư vấn về các vấn đề như lợi suất CK, thời hạn CK và các kỹ thuật khác. • Cung cấp các dịch vụ lưu giữ và quản lý chứng khoán cho khách hàng, dịch vụ hối đoái, tư vấn tài chính, cho thuê két sắt,…
 10. Các sản phẩm và dịch vụ của NHTM • Tiền gửi không kỳ hạn • Tiền gửi có kỳ hạn • Tiền gửi tiết kiệm tích lũy • Tiết kiệm tích lũy dự thưởng • Tài khoản tiền gửi thanh toán • Chuyển tiền trong nước • Chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam • Chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài • Cho vay tiêu dùng • Cho vay bất động sản • Cho vay sản xuất kinh doanh • Cho vay tiểu thương • Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm
 11. Các sản phẩm và dịch vụ của NHTM • Thẻ thanh toán • Thẻ tín dụng • Dịch vụ két sắt • Dịch vụ ngân hàng điện tử • Dịch vụ hỗ trợ du học • Dịch vụ thu đổi ngoại tệ • Dịch vụ thấu chi tài khoản • Dịch vụ bảo lãnh • Dịch vụ thanh toán quốc tế • Dịch vụ thu chi hộ • Dịch vụ chi trả lương cho cán bộ công nhân viên • Bao thanh toán
 12. Bảng tổng kết tài sản của NHTM • Bảng tổng kết tài sản phản ánh các nghiệp vụ cơ bản của NHTM như: nghiệp vụ ngân quỹ, tín dụng, đầu tư, tiền gửi, tái chiết khấu, vay vốn trên thị trường liên ngân hàng. • Ngoài ra, NHTM còn thực hiện các dịch vụ khác không phản ánh trên bảng TKTS như bảo lãnh, tư vấn, cho thuê két sắt,…
 13. Bảng cân đối tài sản của NHTM Tài sản Kỳ Kỳ Nguồn vốn Kỳ Kỳ này trước này trước I. Tiền mặt I. Tiền gửi của KBNN & II. Tiền gửi tại NHNN TCTD III. Tiền gửi tại các II. Vay NHNN, TCTD TCTD III. Tiền gửi của TCKT, IV. Cho vay các TCTD dân cư khác IV. Vốn tài trợ, uỷ thác V. Cho vay các TCKT, cá đầu tư nhân V. Phát hành GTCG VI. Các khoản đầu tư VI. Tài sản nợ khác VII. Tài sản VII. Vốn và các quỹ VIII. Tài sản có khác Tổng tài sản Tổng nguồn vốn
 14. 1. Tài sản có • Tài sản có là những khoản mục sử dụng vốn của NH, bao gồm: a. Ngân quỹ b. Tín dụng c. Đầu tư chứng khoán d. Tài sản cố định
 15. 2. Tài sản nợ • Tài sản nợ của NHTM là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các NHTM trên thế giới tài sản nợ chiếm khoảng 90 – 95% trên nguồn vốn của ngân hàng. • Tài sản nợ của NHTM bao gồm: a. Tiền gửi. b. Các nghiệp vụ liên ngân hàng.
 16. BÀI 2 NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 17. Những vấn đề cần nghiên cứu  Mở, điều hành và đóng tài khoản  Các tài khoản ở NHTM  Các hình thức huy động vốn  Các biện pháp gia tăng nguồn vốn huy động.
 18. Mở - Điều hành – Đóng tài khoản • Khi NH nhận tiền gửi của công chúng thì NH mở cho người gửi tiền một TK để ghi nhận số tiền và những biến chuyển của số tiền gửi ở TK đó. TK này được xét dưới 3 góc độ: – Về phương diện kỹ thuật. – Về phương diện tài chính. – Về phương diện pháp lý.
 19. Về phương diện kỹ thuật Tài khoản ngân hàng được thu gọn thành một chữ T gồm hai phần nợ và có. NH sẽ ghi vào phần có những bút toán nào làm tăng TS của chủ TK và ghi vào bên nợ những bút toán nào làm giảm TS của chủ TK. • Ví dụ: Gửi vào NH 100 triệu và rút ra 50 triệu để mua vật tư. NỢ CÓ 50 triệu 100 triệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản