Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch sử dụng đất đai

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Quy hoạch sử dụng đất đai. Thông qua học phần, người học có thể nắm bắt được phương pháp tiến hành xây dựng đề án về quy hoạch sử dụng đất, nội dung về điều chỉnh quy hoạch quy hoạch và phương pháp thẩm định nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quy hoạch sử dụng đất đai

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM --------------------------------- PGS.TS Lƣơng Văn Hinh ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần: Quy hoạch sử dụng đất đai Số tín chỉ: 02 Mã số: EPL321 Thái Nguyên, năm 2016
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Quy hoạch sử dụng đất đai - Mã số học phần: - Số tín chỉ: 02 - Tính chất của học phần: Bắt buộc (Bắt buộc/Tự chọn/bổ trợ) - Học phần thay thế, tương đương: - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết - Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết - Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 3. Đánh giá học phần - Điểm chuyên cần: trọng số 0,2 - Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 0,3 - Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5 4. Điều kiện học - Học phần học trước: Đánh giá đất, Hệ thống thông tin địa lý, Trắc địa nâng cao, Sử dụng đất bền vững. - Học phần song hành: 5. Mục tiêu đạt đƣợc sau khi kết thúc học phần:
  3. 5.1. Kiến thức: Nâng cao thêm về lý luận, phương pháp luận, cập nhật thông tin về quy hoạch sử dụng đất 5.2. Kỹ năng: Giúp học viên tiến hành xây dựng đề án về quy hoạch sử dụng đất, nội dung về điều chỉnh quy hoạch quy hoạch và phương pháp thẩm định nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 6. Mô tả tóm tắt nội dung kiến thức và phƣơng thức giảng dạy: Nội dung Tài liệu bắt Phƣơng pháp buộc/tham Giảng dạy khảo Chuyên đề 1 - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ QHSDĐ 1.1.Thực trạng sử dụng tài nguyên đất 2,3,4,8,9,11 Thuyết trình, 1.2. Thực trạng công tác quy hoạch sử dụng trình chiếu, đất Thảo luận 1.3. Cơ sở lý luận về công tác quy hoạch sử dụng đất 1.4. Cấp độ quy hoạch QHSDĐĐ 1.5. Con người trong quy hoạch 1.6. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.7. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đến 2020 1.8. Quan hệ qui hoạch sử dụng đất đai với các quy hoạch khác 1.9. Những phương pháp chính xây dựng quy hoạch sử dụng đất Chuyên đề 2- NỘI DUNG QHSDĐ 1,4,5,6,7,8,9,10 Phần I - Quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống của FAO Giới thiệu, trình Phần II- Trình tự nội dung lập QHSDĐ, chiếu, KHSDĐ Thảo luận, A - Căn cứ và nội dung quy hoạch, kế hoạch Tập hợp theo sử dụng đất từng vấn đề B. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu C. Trình tự, nội dung lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
  4. D. Trình tự, nội dung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Phần III- Chi tiết về trình tự, nội dung lập QHSDĐ, KHSDĐ của tỉnh, huyện A.Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu B. Trình tự, nội dung lập khsdđ kỳ cuối C. Trình tự, nội dung điều chỉnh qh, khsdđ Phần IV- Trình tự, nội dung lập QHSDĐ chi tiết và KHSDĐ chi tiết của khu kinh tế, KCN Phần V – Nội dung thẩm định QHSDĐ, KHSDĐ A.Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất B. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất C. Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chuyên đề 3- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QHSDĐ NÔNG NGHIỆP VÀ PHI NÔNG NGHIỆP Giới thiệu, trình 3.1 Đất nông nghiệp 6,7,9,10 chiếu 3.1.1. Thực trạng đất nông nghiệp và vấn đề sử Thảo luận, dụng Tổng hợp 3.1.2. Quy hoạch sử dụng đất nông - lâm ngư nghiệp 3.1.3. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông lâm, ngư nghiệp 3.1.4. Căn cứ phân bổ đất nông lâm ngư nghiệp 3.2 Đất phi nông nghiệp 3.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 3.2.2. Quy hoạch xây dựng nông thôn 3.2.3. Quy hoạch các khu chức năng đặc thù Thi kết thúc học phần 7. Tài liệu học tập - Lương Văn Hinh (2016), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất (Giáo trình nội bộ) - Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đình Thi (2002), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp
  5. - Đoàn Công Quỳ, Vũ Thị Bình…(2006) - Giáo trình quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp - Chính phủ (2014)- Nghị định 43/2014/NĐ – CP, ngày 15/5/2014 về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. - Luật đất đai 2013, Quyết định 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 8.Tài liệu tham khảo 1 - Bộ Nông nghiệp & PTNT (2009), Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Tập 1, tập 2 2 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005). Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2005, Hà Nội 3 - Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010). Báo cáo Tổng Điều tra đất đai năm 2010, Hà Nội 4- Chính phủ (2015) – Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 20/5/2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia 5 - Nguyễn Đình Hợi (2006), Quản lý và quy hoạch đất đai, NXB Tài chính. 9. Cán bộ giảng dạy 1 PGS.TS Lương Văn Hinh 2 TS. Vũ Thị Quý Thái Nguyên, ngày 2 tháng 5 năm 2016 Trƣởng khoa Trƣởng Bộ môn Giảng viên Lƣơng Văn Hinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2