Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam”

Chia sẻ: Đoàn Đức Chiến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

1
590
lượt xem
313
download

Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việclàm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 triệu hộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007).Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam”

 1. GVHD: GS.TS ĐỖ KIM CHUNG Đoàn Đức Chiến Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 1 Lớp KT52A. ĐH NN Hà Nội hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 2. Ha Noi University of Agriculture Đề tài nghiên cứu: “ Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam ”. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 2 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 3. 1 Ha Noi University of Agriculture Mở đầu: Tại sao phải Hjahsd nghiên cứu đề bjsjs tài này? Nghiên cứu Kinh tế Hộ để làm gì? Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 3 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 4. Ha Noi University of Agriculture 1.1 Tính cấp thiết của đề tài:  VN là nước có nền văn minh NNốlâu iđ13,7NN ệạohviệc ời, t làm và sinh kế cho 76,5% dân s vớ tri u ộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007).  Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam.  Hộ Nông Dân là tổ chức kinh tế phổ biến nhất cho mọi nền Nông nghiệp, chiếm đại đa số trong cư dân NN.  Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị nhằm phát triển KT Hộ bền vững.  Là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học trong KTNN vào thực tiễn phát triển KT hộ, chia sẻ nhũng thông tin đã nghiên cứu được với các nhóm còn lại. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 4 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 5. Ha Noi University of Agriculture 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung: - Tìm hiểu thực trạng phát triển KT Hộ Nông dân Việt Nam trong những năm gần đây. - Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị đề xuất để phát triển KT Hộ tốt hơn. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 5 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 6. Ha Noi University of Agriculture 1.2.2 Mục tiêu cụ thể : 1 Áp dụng lý thuyết KT Hộ - giáo trình KTNN (2008) trong quá trình nghiên cứu. 2 Tìm hiểu đặc điểm, thực trạng phát triển của KT Hộ nông dân những năm gần đây. 3 Đưa ra những giải pháp nhằm phát triển KT Hộ trong những năm tiếp theo. 4 Tích luỹ kinh nghiệm thuyết trình cho các Bài trình bày tiếp theo. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 6 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 7. Ha Noi University of Agriculture 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1 Đối tượng: Hộ Nông dân với các hoạt động Kinh tế của anh ta. 2 Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Nông thôn Việt Nam. Thời gian: từ năm 2001 đến 2/2009. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 7 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 8. Ha Noi University of Agriculture 2 Phương pháp nghiên cứu: 2.1 Cơ sở lý luận: dựa vào mục 2.3 Chương II - giáo trình KTNN 2008. 2.2 Phương pháp thu thập số liệu: Trên Internet Số liệu Báo chí thống kê Niên giám Thống Kê Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 8 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 9. Ha Noi University of Agriculture 3 Một số vấn đề về lý luận: 3.1 Khái niệm Hộ Nông dân: - Hộ nông dân là Hộ có phương tiện kiếm sống dựa trên ruộng đất, chủ yếu sử dụng sức lao động của gia đình trong sản xuất, luôn nằm trong hệ thống KT rộng hơn nhưng về cơ bản đặc trưng bởi sự tham gia từng phần vào thị trường với mức độ không hoàn hảo. - Theo quan niệm hiện nay: Hộ nông dân là những người dân sống ở Nông thôn. Như vậy KT hộ Nông dân bao trùm cả Kt Nông thôn. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 9 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 10. Ha Noi University of Agriculture 3.2 Vai trò của KT Hộ : • Hộ Nông dân là một gia đình, là một tế bào của XH. • KT Hộ Nông dân là một bộ phận KT đặc thù của nền KT Việt Nam. • Sự phát triển của KT Hộ phản ánh một phần thực trạng phát triển KT của VN, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh- chính trị- xã hội trên địa bàn nông thôn và cả nước. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 10 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 11. 3.3 Những nội dung cơ bản: Ha Noi University of Agriculture 1 Nông dân và gia đình của họ. 2 Nguồn lực của Hộ. 3 Các quan hệ KT-XH bên trong và bên ngoài Hộ. 4 Ứng xử KT-XH của Hộ. 5 Đánh giá KT Hộ Nông dân. ( Chương II. Giáo trình KTNN 2008 ) Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 11 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 12. Ha Noi University of Agriculture 4 Kết quả nghiên cứu và định hướng đề xuất : 4.1 Thực trạng phát triển KT Hộ nông dân VN: 4.1.1 Những kết quả đạt được : Từ khi có Nghị quyết TW 10 năm 1988, và nhất là chính sách trao quyền sử dụng đất đai cho nông dân đã làm thay đổi cơ bản diện mạo Nông thôn VN, góp phần giải phóng sức sx cho nông dân, nâng cao sản lượng NN, mở mang nhiều nghành nghề mới và từng bước cải thiện đời sống dân cư.  Cơ cấu KT Hộ nông dân theo nghành nghề đã có những bước chuyển biến tích cực: Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 12 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 13. Ha Noi University of Agriculture - Xu hướng : Tăng dần tỷ trọng nhóm các hộ tham gia sản xuất phi nông nghiệp; số hộ làm nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 80,9% năm 2001 xuống còn 70,9% năm 2006. Trong bản thân lĩnh vực N- L- N, số hộ làm nông nghiệp thuần túy giảm dần trong khi số hộ làm lâm nghiệp, thủy sản tăng lên. - Kinh tế trang trại nói chung và trang trại của hộ nói riêng đã có sự phát triển về chất, xuất hiện nhiều nhu cầu đầu tư vốn lớn, thuê đất canh tác và lao động thường xuyên hoặc theo thời vụ, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây, con theo hướng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thị trường. Một số các trang trại lớn đã bắt đầu phát triển thương hiệu, mở rộng các quan hệ làm ăn với các công ty lớn trong chế biến, thu mua và xuất khẩu. - Đời sống Hộ nông dân từng bước được cải thiên. Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 13 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 14. Ha Noi University of Agriculture Cơ cấu KT Hộ Nông thôn theo nghành nghề (Bộ NN&PTNT năm 2008) % Nông -Lâm - Thủy s ản 12 % 1 % Công nghiệp 16 % Dịch vụ 71 % Nghề khác Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 14 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 15. Ha Noi University of Agriculture Mức chi tiêu của người dân qua 1 số năm : chi tiêu bình quân /người/tháng Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 15 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 16. Ha Noi University of Agriculture Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 16 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 17. Ha Noi University of Agriculture Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 17 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 18. Ha Noi University of Agriculture 120000 4630 100000 34202 80000 2661 60000 2240 17016 40000 1668 72237 20000 40093 0 1 2 3 4 TT sx kinh doanh tổng hợ p Trang trại nuôi trồng thủy sản Trang trại lâm nghiệp Trang trại nông nghiệp Số lượng trang trại của hộ so sánh năm 2001 và năm 2006 Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 18 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 19. Ha Noi University of Agriculture Xuất khẩu gạo ở cảng Sài Gòn  Khi nhắc tới những thành tựu chung của kinh tế đất nước như là nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo (tính đến năm 2007), đứng đầu về xuất khẩu cà phê rô-bu-sta và hạt tiêu, một trong 10 nước hàng đầu về thủy sản..., và trong những thành tựu chung đó kinh tế hộ nông nghiệp trong nông thôn đã đóng vai trò Gạo chính trong việc tạo ra lượng hàng hóa lớn để phục vụ xuất khẩu. Nông dân gặt lúa  Trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, đã có 5 mặt hàng đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD. Đó là thủy sản 3,8 tỉ USD, gỗ 2,4 tỉ USD, cà phê 1,86 tỉ USD, gạo 1,46 tỉ USD, cao su 1,4 tỉ USD). Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 19 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam
 20. 4.1.2 Những khó khăn, thách thức : Ha Noi University of Agriculture Khó khăn và thách thức lớn đối với nông dân nước ta nói chung và kinh tế hộ nói riêng trong tiến trình hội nhập vào kinh tế thế giới là chênh lệch lớn về năng suất lao triệu đ động giữa công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. 30 - Năng suất lao động nông nghiệp năm 20 Series1 2007 chỉ đạt 8,4 triệu đồng, bằng một phần 10 Series2 ba năng suất lao động chung, do năng suất cây trồng vật nuôi còn thấp, tỷ lệ sử dụng 0 Nông nghiệp Cả nướ c thời gian còn ít, phương pháp canh tác lạc năng suất lđ năm 2007 hậu, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp (khoảng 8%), chi phí đầu vào cao... Năng suất lúa của Việt Nam năm 2007 đạt 49,8 tạ/ ha, trong khi của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt 62 tạ/ha; năng suất ngô của Việt Nam đạt 38,5 tạ/ha, trong khi của Mỹ, Úc, Pháp đạt 80 tạ/ha... Nhóm I KT52A " Thực trạng và định 20 hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản