intTypePromotion=1

Đề tài thảo luận: Các phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

Chia sẻ: Gnfvgh Gnfvgh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
47
lượt xem
7
download

Đề tài thảo luận: Các phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thảo luận: Các phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán nhằm trình bày tổng quan về chứng khoán, vốn mạo hiểm, cung ứng lần đầu ra công chúng, các thủ tục phát hành mới khác, các tổng cung ứng tiền mặt của các công ty cổ phần. Bán riêng và phát hành ra công chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài thảo luận: Các phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoán

 1. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: GVHD: PGS.TS.NGUYỄN THỊ LIÊN HOA NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 8 THÀNH VIÊN: 1­ NGUYỄN VÕ VÂN ANH 2­ PHẠM VIỆT ÁNH 3­ VÕ THỊ MINH TÂM 4­ HÀ ĐINH LONG HẢI 5­ ĐỖ MINH HƯƠNG 6­ NGÔ CHÂU KHOA
 2. Nội dung chính TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN VỐN MẠO HIỂM CUNG ỨNG LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÁC THỦ TỤC PHÁT HÀNH MỚI KHÁC CÁC TỔNG CUNG ỨNG TIỀN MẶT CỦA CÁC CTY CP BÁN RIÊNG VÀ PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG
 3. I­ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 1­ Khái niệm về phát hành chứng khoán: •Chứng  khoán  là  chứng  chỉ  hoặc  bút  toán  ghi  sổ,  xác  nhận  các  quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp  của  người  sở  hữu  chứng  khoán  đối  với  tài  sản  hoặc  vốn  của  tổ  chức  phát  hành. •Việc chào bán lần đầu tiên CK mới gọi là phát hành CK  •Nếu  đợt  phát  hành  dẫn  đến  việc  đưa  một  loại  CK  của  một  tổ  chức  lần  đầu  tiên  ra  công  chúng  thì  được  gọi  là  phát hành lần đầu ra công chúng
 4. I­ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Nếu việc phát hành đó là việc phát  hành bổ sung bởi tổ chức đã có CK  cùng loại lưu thông trên thị trường gọi là  đợt phát hành CK bổ sung * Không phải mọi đối tượng đều  được phát hành CK mà chỉ những chủ  thể phát hành mới có được quyền này
 5. I­ TỔNG QUAN VỀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 2­ Phương thức phát hành CK: Có 2 phương thức  + Phát hành riêng lẻ (private placement) +  Phát  hành  CK  ra  công  chúng:  chào  bán  trực  tiếp  ra  công chúng theo giá quy định hoặc chào bán qua các nhà  môi giới Việc  phân  biệt  giữa  phát  hành  riêng  lẻ  và  phát  hành  ra  công chúng nhằm: +  Xác  định  những  công  ty  phát  hành  rộng  rãi  ra  công  chúng  là  những  công  ty  có  chất  lượng  cao,  hoạt  động  SXKD tốt  + Bảo vệ cho công chúng đầu tư nói chung, nhất là những  nhà đầu tư nhỏ thiếu hiểu biết +  Là  điều  kiện  để  xây  dựng  một  thị  trường  CK  an  toàn,  công khai và hiệu quả
 6. Chủ thể phát hành chứng khoán Bán ra công  Bán trực tiếp cho Bán riêng chúng các nhà đầu tư cuối cùng Thương Đấu giá lượng Bảo lãnh Đại lý Bảo lãnh Công ty CK Công ty CK Công ty CK Các tổ Cá nhân và các tổ chức chức đầu tư CK
 7. II­ VỐN MẠO HIỂM 1­ Nguồn gốc và Khái niệm: Mỹ:  Là  nước  tiên  phong  trên  thế  giới  về  đầu  tư  mạo  hiểm.  Công ty đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở Mỹ do hiệu trưởng Đại  học  MIT  thành  lập  từ  năm  1946.  Nhiều  công  ty  công  nghệ  danh  tiếng  của  Mỹ  như  Microsoft,  Apple,  Yahoo,  v.v...  đều  được  thành  lập  và  phát  triển  từ  nguồn  vốn  mạo  hiểm.  Đến  nay, vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ là khoảng 60 tỷ USD.  Vốn  mạo  hiểm  là  khoản  đầu  tư  do  những  tổ  chức  chuyên  môn  hoá  thực  hiện  tới  những  hãng  tăng  trưởng  cao,  rủi  ro  cao  và  thường là có công nghệ cao đang cần vốn cổ phần  để  tài  trợ  cho  phát  triển  sản  phẩm  hoặc  tăng  trưởng.  Vốn  mạo  hiểm  được  cung  cấp  dưới  nhiều  hình  thức  khác  nhau,  trong đó điển hình nổi bật là việc tài trợ vốn thông qua các  quỹ  đầu  tư  mạo  hiểm.  Về  bản  chất,  đó  là  một  quỹ  đầu  tư  nhưng mục tiêu hoạt động của họ là nhắm vào những dự án  có độ rủi ro cao nhằm tìm kiếm những khoản lợi nhuận cao  hơn mức thông thường 
 8. II­ VỐN MẠO HIỂM Tham gia vào quá trình này có 3 đối tượng chủ yếu:  + Nhà đầu tư: người bỏ vốn nhưng không trực tiếp quyết  định đầu tư +  Nhà  tư  bản  mạo  hiểm:  người  đứng  ra  huy  động  vốn,  quản  lý  nó  và  trực  tiếp  quyết  định  nên  đầu  tư  vào  đâu  nhằm mục đích sinh lợi tối đa + Các đối tượng nhận đầu tư: những công ty trẻ, những dự  án về sản phẩm dịch vụ công nghệ mới đầy tiềm năng … 
 9. II­ VỐN MẠO HIỂM 2­ Đặc điểm: ­ Khác với đầu tư tài chính thông thường, đối tượng ĐTMH  phần lớn là các DN công nghệ cao, công nghệ mới có qui  mô vừa và nhỏ trong giai đoạn khởi nghiệp  (rủi ro rất cao, nhưng nếu thành công => lợi nhuận  rất lớn) ­  Nhà  cung  cấp  vốn  ĐTMH  không  trực  tiếp  cung  cấp  vốn  cho DN mà thông qua một tổ chức chuyên nghiệp để thực  hiện đầu tư và quản lý vốn đầu tư. ­ Hình thức đầu tư mạo hiểm là nắm giữ cổ phần, tham gia  chia sẻ thành công nếu công ty phát đạt, song cũng gánh  chịu  rủi  ro  nếu  thất  bại.  Chính  điều  này  đảm  bảo  rằng  những  khuyến  khích  đối  với  các  nhà  đầu  tư  và  các  doanh  nhân khởi nghiệp là thống nhất với nhau 
 10. II­ VỐN MẠO HIỂM 3­ Điều kiện cơ bản để đầu tư vốn mạo hiểm: Thông thường, một nhà tư bản mạo hiểm không gắn bó với  các  đối  tượng  nhận  đầu  tư  lâu  dài.  Khoảng  thời  gian  phổ  biến cho các doanh vụ là từ 3 đến 5 năm. Việc thu hồi vốn  đầu  tư  của  hoạt  động  này  cũng  có  những  đặc  trưng:  thoát  vốn  bằng  phương  thức  phát  hành  cổ  phiếu  ra  công  chúng  (IPO),  bán  thương  mại  hoặc  trong  trường  hợp  không  khả  quan thì phương án mua lại được áp dụng. Qua đó, có thể  thấy  rằng  môi  trường  hoạt  động  của  vốn  mạo  hiểm  không  thể không có mặt của thị trường chứng khoán. 
 11. II­ VỐN MẠO HIỂM  Kế hoạch kinh doanh là bước cần thiết đầu tiên để huy động vốn.  Kế hoạch kinh doanh là tài liệu mật mô tả: sản phẩm, thị trường tiềm năng,  công nghệ…và các tài nguyên để sản xuất sản phẩm thành công. Những yếu tố mà Quỹ đầu tư mạo hiểm tìm kiếm ở Doanh nghiệp:  Sản phẩm sẵn sàng ra thị trường  Mô hình kinh doanh vững chắc  Bản kế hoạch kinh doanh tốt  Đội ngũ quản lý hiệu quả  Chiến lược lợi nhuận rõ ràng cho các khoản đầu tư mạo hiểm  Ban giám đốc có năng lực  Báo cáo tài chính chi tiết  Bản kế nhiệm rõ ràng  Cấu trúc và những lựa chọn quyền mua/ bán cổ phiếu hợp lý  Sự bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ hiệu quả
 12. II­ VỐN MẠO HIỂM Những yếu tố thu hút vốn đầu tư mạo hiểm: Tài  sản  của  doanh  nghiệp  mới  thành  lập:  chủ  yếu  là  một số tiền của các cá nhân và ý tưởng về một loại sản  phẩm mới.   Số tiền do các cá nhân đóng góp ban đầu này đôi khi  chỉ để đáp ứng các chi phí pháp lí. Có 4 điểm chính tạo nên khoảng cách giữa ngân hàng  với các doanh nghiệp vừa và nhỏ: tài sản thế chấp; ấn  tượng không tốt do nhận định: quy mô nhỏ gắn liền với  rủi ro; lãi suất thực tiền vay ngân hàng là khá cao; chi  phí cho các khoản vay ngân hàng sẽ càng tăng do quá  trình thẩm định   tìm kiếm nguồn vốn thay thế từ các  quỹ mạo hiểm 
 13. II­ VỐN MẠO HIỂM 4­ Mục tiêu, chiến lược đầu tư và thời gian bỏ vốn vào doanh  nghiệp của quỹ đầu tư mạo hiểm Thời  điểm  bắt  đầu  có  lãi:  theo  nghiên  cứu  100  công  ty  hàng  đầu trên thị trường thế giới, điểm chung duy nhất là họ bắt đầu  có lãi vào năm thứ 2 sau khi thành lập => nhân tố chủ chốt Các nhà đầu tư không thích thú gì với những tăng trưởng chậm  chạp  và  chắc  chắn,  một  nguyên  tắc  chung  :”nếu  một  công  ty  không thể cho thấy con số doanh thu vào năm thứ 3 và gấp đôi  vào năm thứ 5, thì không một nhà ĐTMH nào quan tâm tới dự  án kinh doanh” Ví dụ: Công ty Marvin khởi đầu với 100.000$ của ba thành viên  sáng lập và một ý tưởng sản xuất gargle blaster dùng cho hộ  gia đình.
 14. II­ VỐN MẠO HIỂM  Với niềm tin lớn lao của mình, các giám đốc của Marvin đã tạo  được ấn tượng tốt với công ty First Merian Venture Partners và  công ty này đồng ý trả 1 triệu $ cho 1triệu cổ phần.  Bảng cân đối kế toán của Marvin sau khi tài trợ giai đoạn  đầu (giá trị thị trường) Đơn vị tính: Triệu Usd Tiền mặt từ vốn cổ phần mới $1 Vốn cổ phần từ vốn mạo hiểm $1 Tài sản khác hầu hết là vô hình $1 Vốn cổ phần ban đầu $1 Giá trị $2 $2
 15. II­ VỐN MẠO HIỂM   Ngoài việc đặt 1 triệu $ cho ý tưởng của Marvin, công  ty  First  Meriam  cũng  trao  cho  các  doanh  nhân  của  Marvin một khoản tiền lãi trên giấy tờ là 900.000$   Đổi  lại,  ba  thành  viên  của  Marvin  đồng  ý  nhượng  lại  phân  nửa  cổ  phần  cho  First  Meriam  và  chấp  nhận  đại  diện của công ty này vào hội đồng quản trị của Marvin.  Sau khi hoàn thành việc thiết kế và chạy thử mẫu,  Marvin bước vào giai đoạn thứ hai: sản xuất thử và tiếp  thị thử. Tài trợ giai đoạn 2 là 4 triệu $: 1,5 triệu$ từ First Meriam  và 2,5 triệu $ từ các nhà đầu tư vốn mạo hiểm khác.
 16. II­ VỐN MẠO HIỂM Bảng cân đối kế toán của Marvin sau khi tài trợ giai đoạn hai (giá trị thị trường) Tiền mặt từ vốn cổ phần mới $4 Vốn cổ phần mới ở giai đoạn2 $4 Tài sản cố định $1 Vốn cổ phần ban đầu $5 Tài sản khác, hầu hết là vô hình $9 Vốn cổ phần do các nhà doanh nghiệp nắm giữ $5 Giá trị $14 $14
 17. II­ VỐN MẠO HIỂM Cứ  mỗi  10  đầu  tư  mạo  hiểm  giai  đoạn  đầu  thì  có  khoảng 3 đầu tư là thành công vượt bậc như Marvin  Hai quy luật thành công của đầu tư vốn mạo hiểm:  Đừng e ngại bất trắc mà bỏ qua cơ hội, chấp nhận một  xác suất thành công thấp nhưng cũng đừng bỏ vốn vào  một doanh nghiệp trừ khi bạn có thể thấy được cơ may  sinh lợi  Cắt giảm tổn thất, nhận diện tổn thất sớm.
 18. II­ VỐN MẠO HIỂM 5­ Thị trường vốn bảo hiểm tại VN: Tại Việt Nam, một số quỹ ĐTMH đã có mặt và hoạt động  trong vài năm gần đây. Hoạt động của họ đã đóng góp  nhất định vào sự phát triển nền kinh tế nói chung thông  qua  việc  đầu  tư  vào  các  công  ty,  DN  và  tác  động  tích  cực đến sự phát triển của TTCK  Danh sách các quỹ ĐTMH tại Việt Nam:  Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL)  Mekong Enterprise Fund (MEF)  Vietnam Frontier Fund  Vietnam Opportunities Fund (VOF)  IDG Venture Vietnam (Quỹ Đầu tư mạo hiểm của Tập  đoàn Dữ liệu quốc tế). Một vài tập đoàn khác
 19. II­ VỐN MẠO HIỂM 6­ Mặt tốt và xấu của vốn mạo hiểm: Tốt: Kinh nghiệm, lời khuyên và giáo dục Tính khách quan Mạng lưới, Mối quan hệ quen biết trong kinh doanh Tuyển dụng Uy tín, đáng tin cậy Rủi ro được chia sẻ Sự trợ giúp
 20. II­ VỐN MẠO HIỂM Những mặt xấu: Ưu tiên duy nhất của nhà đầu tư là tiền bạc họ đã bỏ ra Đánh mất sự độc lập Có quyền sa thải bất cứ nhân viên nào Xung đột vốn đầu tư mạo hiểm Xung đột đạo đức Sự bất đồng ý kiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản