intTypePromotion=1

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT môn Tin học năm 2016-2017 (Vòng 1)

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
288
lượt xem
48
download

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT môn Tin học năm 2016-2017 (Vòng 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT môn Tin học năm 2016-2017 (Vòng 1) giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT môn Tin học năm 2016-2017 (Vòng 1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐỀ THI CHÍNH THỨC<br /> (Đề thi gồm có 03 trang)<br /> <br /> KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THPT<br /> NĂM HỌC 2016-2017<br /> Môn: Tin học<br /> Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)<br /> Ngày thi thứ nhất: 28/10/2016<br /> <br /> TỔNG QUAN BÀI THI<br /> Bài<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Tên bài<br /> <br /> Tên chương trình File dữ liệu vào<br /> <br /> Tổng các phần tử đường chéo TPTCHEO.PAS<br /> Giải thoát<br /> GITHOAT.PAS<br /> Tìm số lớn nhất từ 2 số X,Y SO.PAS<br /> Xếp hộp<br /> XEPHOP.PAS<br /> Xây trường học mới<br /> TRHOC.PAS<br /> <br /> TPTCHEO.INP<br /> GITHOAT.INP<br /> SO.INP<br /> XEPHOP.INP<br /> TRHOC.INP<br /> <br /> File kết quả<br /> TPTCHEO.OUT<br /> GITHOAT.OUT<br /> SO.OUT<br /> XEPHOP.OUT<br /> TRHOC.OUT<br /> <br /> Bài 1 (4,0 điểm). Tổng phần tử đường chéo<br /> Cho một bảng A gồm N x N (N  100) số nguyên, các dòng được đánh số từ trên<br /> xuống dưới bắt đầu từ 1, các cột được đánh số từ trái qua phải cũng bắt đầu từ 1. Mỗi số trong<br /> bảng có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10000. Đường chéo chính của bảng là đường thẳng<br /> nối hai ô (1,1) và (N,N). Như vậy trên bảng có 2N-1 đường chéo song song với đường chéo<br /> chính.<br /> Yêu cầu: Hãy tìm đường chéo song song hoặc trùng với đường chéo chính có tổng các<br /> phần tử trên đường chéo đó là lớn nhất.<br /> Dữ liệu vào: Lấy từ tệp văn bản TPTCHEO.INP, có cấu trúc như sau:<br /> -<br /> <br /> Dòng đầu chứa số N.<br /> <br /> -<br /> <br /> Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa N số nguyên lần lượt ứng với các<br /> phần tử nằm trên dòng thứ i của bảng A (các số cách nhau một khoảng<br /> trắng).<br /> <br /> Dữ liệu ra: Ghi vào tệp văn bản TPTCHEO.OUT, trong đó chứa một số nguyên duy<br /> nhất là tổng các phần tử trên đường chéo là lớn nhất tìm được.<br /> Ví dụ:<br /> TPTCHEO.INP<br /> 4<br /> 7<br /> 8<br /> 3<br /> 9<br /> <br /> TPTCHEO.OUT<br /> 18<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 2<br /> 7<br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 3<br /> 8<br /> <br /> -1<br /> 2<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> Bài 2 (4,0 điểm). Giải thoát<br /> Một con ếch ở dưới một cái giếng sâu V mét, ban ngày ếch nhảy lên được A mét, tuy<br /> nhiên, trong mỗi đêm nó ngủ, nó lại bị tụt xuống B mét.<br /> Yêu cầu: Hãy xác định số ngày cần thiết để ếch thoát lên khỏi giếng.<br /> Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản GITHOAT.INP gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số nguyên<br /> A, B, V (1  B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2