intTypePromotion=3

Đề thi HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 107

Chia sẻ: Nhã Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
10
lượt xem
0
download

Đề thi HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 107

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo Đề thi HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 107 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 107

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017­2018 QUẢNG NAM Môn: TOÁN – Lớp 11 Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)    ĐỀ CHÍNH THỨC                                                              (Đề gồm có 02 trang) MàĐỀ 107  A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 2a 3 Câu 1. Cho hình chóp tam giác đều  S . ABC  có cạnh đáy bằng a, cạnh bên  SA = . Tính góc  ϕ   3 hợp bởi cạnh bên SA và mặt đáy  ( ABC ) . A.  ϕ = 600. B.  ϕ = 27 0. C.  ϕ = 300. D.  ϕ = 450. π Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số  y = 3sin x − cos x + 5 tan x , ( với  x + kπ , k Z ). 2 5 5 A.  y ' = 3cos x + sin x + 2 . B.  y ' = 3cos x + sin x − 2 . cos x sin x 5 5 C.  y ' = 3cos x − sin x + 2 . D.  y ' = 3cos x + sin x + 2 . cos x sin x Câu 3. Một chất điểm chuyển động theo phương trình  S = t 3 − 3t 2 + 3t + 1 , trong đó t được tính bằng  giây (s) và S được tính bằng mét (m) . Tính vận tốc  của chất điểm tại thời điểm   t = 2 ( giây) . A. 1m / s. B.  2m / s. C.  6m / s. D.  3m / s. Câu 4. Cho ba đường thẳng phân biệt  a, b, c . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Nếu   a ⊥ b  và  a / / c  thì   b / /c . B. Nếu   a ⊥ b  và  c ⊥ b  thì  a / / c . C. Nếu  a ⊥ b  thì  a và b cắt nhau. D. Nếu  a / / b  và  c ⊥ a  thì   c ⊥ b . Câu 5. Cho hình hộp  ABCD. A ' B ' C ' D ' . Mệnh đề nào dưới đây đúng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuuur A.  AB + AD + AA ' = AC.                                            B.  AB + AD + AA ' = AC '. uuur uuur uuur uuuur uuur uuur uuur uuuur C.  AB + AD + AA ' = A D'.                                            D.  AB + AD + AA ' = C 'A. Câu 6. Cho hình chóp  S . ABCD   có đáy  ABCD  là hình vuông cạnh a,  SA ⊥ ( ABCD )  và  SA = a .Tính  khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  ( SBC ) . a 2 a 3 A.  d ( A; ( SBC ) ) = a 2. B.  d ( A; ( SBC ) ) = a.       C.  d ( A; ( SBC ) ) = .       D.  d ( A; ( SBC ) ) = . 2 2 Câu 7. Tìm vi phân của hàm số  y = x 4 − 2 x 2 + 3. A.  dy = (4 x3 − 4 x )dx. B.  dy = (4 x3 + 4 x)dx. C.  dy = 4 x 3 − 4 x. D.  dx = (4 x3 − 4 x) dy. Câu 8. Cho hình chóp  S . ABC  có đáy là tam giác  ABC  vuông tại B, hai mặt phẳng ( SAB ) và  ( SAC ) cùng  vuông góc với mặt phẳng  ( ABC )  . Mệnh đề nào dưới đây sai ? A.  ( SAB ) ⊥ ( SBC ) . B.  SA ⊥ ( ABC ) . C.  AC ⊥ ( SAB ) . D.  BC ⊥ ( SAB ) . m x + 3 − 2m 2 − x khi x 1 Câu 9. Cho hàm số   y = f ( x ) = x − 1 . Tìm điều kiện của tham số   m và n  1009 −n khi x = 1 2 để hàm số trên liên tục tại điểm  x = 1. Trang 1/2 – Mã đề 107
  2. A.  5m − 4n = 2018. B.  4m − 5n = 2018. C.  5m + 4n = 2018. D.  4m + 5n = 2018. 2.3n − 5 Câu 10. Tính  lim n . 3 +3 A.  − . B.  0 . C.  2 . D.  + . 1 Câu 11. Cho hàm số   y = . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? x2 + 1 A.  y ' + xy 3 = 1. B.  y ' + xy 3 = 0. C.  y ' − xy 3 = 1. D.  y ' − xy 3 = 0. −2 x + 1 Câu 12. Tính  lim+ . x 1 x −1 A.  − 2 . B.  − . C.  + . D.  0 . Câu 13. Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số  y = sin 5 x. A.  y '' = −25cos5x. B.  y '' = −25sin 5 x. C.  y '' = − sin 5 x. D.  y '' = 25sin 5 x. Câu 14. Tìm đạo hàm của hàm số  y = x 3 + 12. x − 1 , ( với  x > 0 ). 6 12 6 6 A.  y = 3x + B.  y = 3x + C.  y = 3 x + − 1. D.  y = 3 x − ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 . . . x x x x 2x − 5 Câu 15. Tính  lim x 2 x −1 . A. 1 . B.  + . C.  2 . D.  − 1 . B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm). Tính các giới hạn sau: 5n + 2 x+3−2 a. lim .        b.   lim .    3n − 1 x 1 x −1 x 2 − 3x + 2      khi  x 2 . Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số  y = f ( x) = x−2 3 − a                  khi  x = 2              Tìm điều kiện của tham số a để hàm số trên gián đoạn tại điểm  x = 2. 1 Câu 3 (1,0 điểm). Cho hàm số  y = f ( x) = x 3 − 2 x , có đồ thị  (C ). 3   a. Tính đạo hàm của hàm số trên.   b. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ  x0 = 3. Câu 4  (2,0 điểm).  Cho hình chóp   S . ABCD      có đáy   ABCD   là hình vuông cạnh a, hình chiếu  a 3 vuông góc của S lên mặt đáy là trung điểm M của cạnh AD,  SM = .  Gọi  N , Q   lần lượt là  2 trung điểm của các cạnh  SC , BC.   a. Chứng minh rằng  CD ⊥ ( SAD ) . b. Chứng minh rằng  ( SBC ) ⊥ ( SMQ ) . c. Xác định và tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng  ( ADN )  và  ( SBC ) . =================Hết================= Họ và tên:……………….......…………………..SBD: …….......…………. Chú ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Trang 2/2 – Mã đề 107

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản