intTypePromotion=3

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 - Trường TH Diễn Bình

Chia sẻ: Pham Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
294
lượt xem
37
download

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 - Trường TH Diễn Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Toán , Tiếng Việt lớp 5 với các câu hỏi kiến thức nâng cao, giúp chọn lọc và phát triển năng khiếu của các em, thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 5 - Trường TH Diễn Bình

  1. TRƯỜNG TH DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011 Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Viết các số sau : a. Hai trăm linh bảy đơn vị , tám phần trăm. b. Ba mươi hai phần hai mươi tư. c. Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau. d. Sáu mươi đơn vị tám phần hai mươi lăm kg . Bài 2 : Tính a. 3,576 x 100 - 18,57 b. 5 ngày 15 giờ x 4 Bài 3: Tính bằng cách hợp lý 13 15 51 a. x x b. 53,9 x 35 + 6,5 x 53,9 45 34 91 Bài 4 : a. Tìm hai số có tổng là 0.25 và thương của chúng bằng 0.25. x 9 b. Tìm x và y biết hiệu của x và y bằng 16 và = y 5 3 Bài 5 : Bạn Hào đọc một quyển sách , bạn đã đọc được số trang . Nếu đọc 10 9 thêm 45 trang nữa thì bạn Hào đọc được tất cả số trang của quyển sách. 20 Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang ?
  2. ............................................................................. .............................................................................. ............................................................................. .............................................................................. Bài 6 : Phải xếp bao nhiêu khối hình lập phương có cạnh 1 cm để được một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2. ............................................................................. .............................................................................. ............................................................................. .............................................................................. Lưu ý : điểm trình bày và chữ viết là 1 điểm
  3. TRƯỜNG TH DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG VIỆT ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT) Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa. bao la , hiu quạnh, vắng vẻ, mênh mông, bát ngát , hiu hắt, thênh thang , vắng teo. Bài 2 : Em hãy đặt hai câu có từ đi .Một câu từ đi dùng theo nghĩa gốc; một câu từ đi dùng theo nghĩa chuyển. Bài 3 Xác định trạng ngữ, chủ gữ , vị ngữ trong các câu sau: a. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. b. Trên nền cát trắng, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Bài 4 : Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên có viết : ( đề 10 TTT) “ Dù con lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Hai dòng thơ trên đã giúp em cảm nhận được ý nghĩa gì đẹp đẽ ? Bài 5 : Em hãy kể một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn trong những năm học ở trường Tiểu học. ( đề 13 TTT )
  4. TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2008-2009 Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Viết các số sau : a. Hai trăm linh bảy đơn vị , tám phần trăm. b. Ba mươi hai phần hai mươi tư. c. Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau. d. Sáu mươi đơn vị tám phần hai mươi lăm kg . Bài 2 : Tính a. 3,576 x 100 - 18,57 b. 5 ngày 15 giờ x 4 Bài 3: Tính bằng cách hợp lý 13 15 51 a. x x b. 53,9 x 35 + 6,5 x 53,9 45 34 91 Bài 4 : a. Tìm hai số có tổng là 0.25 và thương của chúng bằng 0.25. x 9 b. Tìm x và y biết hiệu của x và y bằng 16 và = y 5 3 Bài 5 : Bạn Hào đọc một quyển sách , bạn đã đọc được số trang . Nếu đọc 10 9 thêm 45 trang nữa thì bạn Hào đọc được tất cả số trang của quyển sách. Hỏi 20 quyển sách đó dày bao nhiêu trang ?
  5. Bài 6 : Phải xếp bao nhiêu khối hình lập phương có cạnh 1 cm để được một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2. Lưu ý : điểm trình bày và chữ viết là 1 điểm
  6. TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TIẾNG VIỆT ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT) Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa. bao la , hiu quạnh, vắng vẻ, mênh mông, bát ngát , hiu hắt, thênh thang , vắng teo. Bài 2 : Em hãy đặt hai câu có từ đi .Một câu từ đi dùng theo nghĩa gốc; một câu từ đi dùng theo nghĩa chuyển. Bài 3 Xác định trạng ngữ, chủ gữ , vị ngữ trong các câu sau: a. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. b. Trên nền cát trắng, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Bài 4 : Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên có viết : ( đề 10 TTT) “ Dù con lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Hai dòng thơ trên đã giúp em cảm nhận được ý nghĩa gì đẹp đẽ ? Bài 5 : Em hãy kể một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn trong những năm học ở trường Tiểu học. ( đề 13 TTT )
  7. TRƯỜNG TH DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011 Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Viết các số sau : a. Hai trăm linh bảy đơn vị , tám phần trăm. b. Ba mươi hai phần hai mươi tư. c. Số lớn nhất có 10 chữ số khác nhau. d. Sáu mươi đơn vị tám phần hai mươi lăm kg . Bài 2 : Tính a. 3,576 x 100 - 18,57 b. 5 ngày 15 giờ x 4 Bài 3: Tính bằng cách hợp lý 13 15 51 a. x x b. 53,9 x 35 + 6,5 x 53,9 45 34 91 Bài 4 : a. Tìm hai số có tổng là 0.25 và thương của chúng bằng 0.25. x 9 b. Tìm x và y biết hiệu của x và y bằng 16 và = y 5 3 Bài 5 : Bạn Hào đọc một quyển sách , bạn đã đọc được số trang . Nếu đọc 10 9 thêm 45 trang nữa thì bạn Hào đọc được tất cả số trang của quyển sách. 20 Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang ?
  8. ............................................................................. .............................................................................. ............................................................................. .............................................................................. Bài 6 : Phải xếp bao nhiêu khối hình lập phương có cạnh 1 cm để được một hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2. ............................................................................. .............................................................................. ............................................................................. .............................................................................. Lưu ý : điểm trình bày và chữ viết là 1 điểm
  9. TRƯỜNG TH DIỄN BÌNH ĐỀ KIỂM ĐỊNH HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG VIỆT ( THỜI GIAN LÀM BÀI 60 PHÚT) Họ và tên : …………………………… Lớp : ……… Điểm : ………… Bài 1 : Xếp các từ dưới đây thành các nhóm từ đồng nghĩa. bao la , hiu quạnh, vắng vẻ, mênh mông, bát ngát , hiu hắt, thênh thang , vắng teo. Bài 2 : Em hãy đặt hai câu có từ đi .Một câu từ đi dùng theo nghĩa gốc; một câu từ đi dùng theo nghĩa chuyển. Bài 3 Xác định trạng ngữ, chủ gữ , vị ngữ trong các câu sau: a. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. b. Trên nền cát trắng, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Bài 4 : Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên có viết : ( đề 10 TTT) “ Dù con lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.” Hai dòng thơ trên đã giúp em cảm nhận được ý nghĩa gì đẹp đẽ ? Bài 5 : Em hãy kể một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn trong những năm học ở trường Tiểu học. ( đề 13 TTT )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản