intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT25

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT25 giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về giải thuật tìm kiếm nhị phân (không đệ qui), khai báo cấu trúc nút cho danh sách móc nối đơn thông tin là số nguyên,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: LTMT - LT25<br /> Hình thức thi: Tự luận<br /> Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)<br /> ĐỀ BÀI<br /> Câu 1: Cơ sở dữ liệu (2.5 điểm)<br /> Cho CSDL Quản lý lương cán bộ sau:<br /> Chucvu(macv,tencv,phucapcv)<br /> Phongban(mapb,tenpb)<br /> Canbo(macb,hoten,macv,mapb,ngaysinh,gioitinh,hesoluong,ladangvien,<br /> vaocongdoan,anh,ghi chu)<br /> Giải thích: Các thuộc tính: macv (Mã chức vụ), tencv (Tên chức vụ), phucapcv<br /> (Phụ cấp chức vụ), mapb (Mã phòng ban), tenpb (Tên phòng ban), macb<br /> (Mã cán bộ), hoten (Họ tên cán bộ), ngaysinh (Ngày sinh), hesoluong (Hệ<br /> số lương), ladangvien (Là đảng viên), vaocongdoan (Vào công đoàn), anh<br /> (Ảnh), ghichu (Ghi chú).<br /> Yêu cầu:<br /> 1. Hãy đưa ra danh sách cán bộ đảng viên mà chưa vào công đoàn. Thông<br /> tin gồm: macb,hoten, ngaysinh, gioitinh,hesoluong<br /> 2. Hãy hiển thị danh sách cán bộ của một phòng ban có tên phòng là “Phòng<br /> tổ chức”<br /> 3. Hãy lọc ra danh sách cán bộ là Đảng viên và có thực lĩnh lớn hơn<br /> 2500000 với thực lĩnh= hesoluong*650000.<br /> <br /> Trang…/ Tổng số trang<br /> <br /> Câu 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2.5 điểm)<br /> 1. Trình bày giải thuật tìm kiếm nhị phân ( không đệ qui )<br /> 2. Khai báo cấu trúc nút cho danh sách móc nối đơn thông tin là số nguyên<br /> Viết hàm nhập thông tin cho danh sách gồm n nút (n nhập vào từ bàn<br /> phím)<br /> Viết hàm chèn nút vào cuối danh sách nối đơn thông tin là số nguyên<br /> nhập vào từ bàn phím<br /> Câu 3: Lập trình hướng đối tượng (2 điểm)<br /> Đơn thừa kế là gì? Cho ví dụ minh họa khai báo và xây dựng lớp đơn thừa<br /> kế.<br /> …………………………..Hết………………………<br /> ..............,<br /> Ngày.............Tháng..............Năm...............<br /> DUYỆT<br /> <br /> HỘI ĐỒNG THI TÔT<br /> NGHIỆP<br /> <br /> Trang…/ Tổng số trang<br /> <br /> TIỂU BAN RA ĐỀ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2