intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT09

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT09

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT09 sau đây sẽ giúp các bạn tự ôn tập và thử sức mình qua các đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề. Cùng xem để tự tin chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Lập trình máy tính - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT-LT09

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3(2009 - 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA LTMT - LT09 TT Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 7 điểm Câu 1 1,5 điểm 1 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo chiều giảm dần. Trình bày giải thuật tìm kiếm tuần tự. 0,75 điểm function TKTT(a,n,X); 0,25 điểm 1. i:=1; a[n+1]:=X; 2. While a[i]X do i:=i+1; 0,25 điểm 3. if i=n+1 then return 0 0,25 điểm else return 1; 2 Trình bày giải thuật sắp xếp kiểu thêm dần để sắp xếp một 0,75 điểm dãy khóa theo thứ tự tăng dần. procedure sxthemdan(a,n) 0,25 điểm 1. a[0] := -∞; 2. for i:=2 to n do begin X:=a[i]; j:=i-1; 0,25 điểm while(X
  2. #include #include #include template void Hoandoi(T& a,T& b) { T tmp; tmp=a; a=b; b=tmp; } b Xây dựng khuôn hình hàm sắp xếp có sử dụng khuôn hình 0,5 điểm hàm hoán đổi để sắp xếp giá trị của một mảng theo chiều tăng dần. template void Sapxep(T *ma,int n) { for(int i=1;i
  3. cout
  4. } Câu 3 2 điểm a Định nghĩa phụ thuộc hàm 1 điểm Một phụ thuộc hàm, ký hiệu là X→ Y, giữa hai tập thuộc tính X và Y chỉ ra một ràng buộc trên các bộ có thể có tạo nên một trạng thái quan hệ r của R. Ràng buộc đó là: với hai bộ bất kỳ t1 và t2 trong r , nếu có t1[X] = t2[X] thì cũng phải có t1[Y] = t2[Y]. b f1: thỏa mãn vì theo luật phản xạ. 1 điểm f2: thỏa mãn vì với mỗi bộ của R ta đều có A B f3: không thỏa vì A(a) B(x) và A(b) B(x) f4: thỏa vì AC C f5: thỏa vì với mỗi bộ của R ta đều có A D f6: thỏa vì với mỗi bộ của R ta đều có A D II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 3 điểm 1 2 Tổng cộng (I + II) ……….., ngày…………tháng………..năm………….. Trang:4/ 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2