intTypePromotion=3

Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

Chia sẻ: Abcdef_28 Abcdef_28 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
236
lượt xem
28
download

Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín và tác hại của mê tín ? - Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Hs có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tj, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

 1. QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín và tác hại của mê tín ? - Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Hs có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tj, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín ngưỡng tôn giáo. - Ý thức cảnh giác với các hiện tượng mê tín dị đoan. - Hs biết phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan. - Tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác, đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. - Tố cáo với cơ quan chức năng những kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật. II. CHUẨN BỊ :
 2. - Sắm vai. - Tổ chức trò chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : * KIỂM TRA BÀI CŨ : Hoạt động 1 : Giới thiệu bài : Tiểu phẩm : Lan thắc mắc với mẹ : - Mẹ ơi ! Tại sao nhà bạn Mai không có bàn thờ để thắp hương như nhà ta ? Mẹ Lan đang thắp hương trên bàn thờ, quay lại nói với Lan : - Nhà bạn Mai thờ đức chúa trời. Bà bạn ấy theo dạo Thiên chúa giáo. Lan : - Thế nhà mình theo đạo gì hả mẹ ? Mẹ : - Nhà mình theo đạo Phật. Lan : - Thế hai đạo khác nhau như thế nào hả mẹ ?
 3. Mẹ nhắc Lan không hỏi nữa. Để giúp Lan và các em hiểu thêm về…. Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs Hoạt động 1 : Phân tích 1. Tìm hiểu thông tin : thông tin, sự kiện : a. Tình hình tôn giáo ở Vn : Hs đọc sgk. - Vn là nước có nhiều loại Tình hình tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo. ở VN? - Gồm : Phật giáo, Thiên chúa giáo, cao đài, Hoà Hảo, Tin Lành. Ơ VN có khoảng 80% người dân có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Phật giáo chiếm khoảng 10 triệu tín đồ, công giáo ( thiên chúa giáo) khoảng 6 triệu tín đồ, cao đài gần 3 triệu, hoà hảo khoảng 2 triệu tín đồ, tin lành gồm 400 nghìn tín đồ, hồi giáo khoảng
 4. Nhận xét những 50000 tín đồ. mặt tích cực và tiêu cực của Tích cực Tiêu cực tôn giáo nước ta ? - Đại đa số - Do trình đồng bào độ văn hoá thấp tôn giáo là người nên còn lao động. mê tín và lạc hậu. - Có tinh thần yêu - Bị kích nước, động và cộng lợi dụng đồng. vào mục đích xấu. - Góp nhiều - Hành công sức nghề mê xây dựng tín. và bảo vệ - Hoạt tổ quốc. động trái
 5. - Thực hiện pháp luật. - ảnh chính hưởng tới sách pháp luật tốt. sức khoẻ và tài sản - Có hàng chục vạn công dân. - Tổn hại thanh lợi ích niên có đạo hi quốc gia. sinh trong Chính sách pháp chiến luật mà Đảng và nhà nước tranh vảo ta đối với tín ngưỡng và tôn vệ tổ giáo ? quốc. HS thảo luận, trình Văn kiện hội nghị lần thứ 5, bày, gv kết luận. BCHTWĐCSVN khoá 8 : - Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. - Bảo đảm cho các tôn
 6. giáo hoạt động bình thường. - Chính sách đại đoàn kết dân tộc. - Tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan. - Chống lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng làm việc xấu. - Chăm lo, giúp đỡ đồng bào tôn giáo xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Hiến pháp năm 1992, điều 70 quy định : - Công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. - Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được phép bảo vệ.
 7. Gv đọc câu ca dao - Không ai được xâm : Dù ai đi ngược về xuôi. phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm trái Nhớ ngày… Câu ca dao nói : pháp luật và chính sách của nhà Nhớ ngày giỗ Tổ. Vậy Tổ nước. là ai ? Vì sao phải giỗ ? Biểu hiện của việc làm đó như thế nào ? - Tổ là vua Hùng, người Em cho biết nhà có công dựng nước. Việc thờ cúng Lan theo đạo Phật, nhà Mai vua Hùng thể hiện truyền thống theo đạo Thiên chúa thì thờ nhớ ơn tổ tiên. - Đạo Phật thờ Phật tổ, cúng ai ? thờ tổ tiên bằng cách lập bàn thờ, tụng kinh, thắp hương…. Đạo Thiên chúa thờ đức Gia đình em có Chúa không thắp hương mà đi nghe theo tôn giáo nào không ? giảng kinh đạo. Có thờ cúng tổ tiên hay không ? Bà và mẹ em có đi
 8. chùa hay đi lễ nhà thờ không ? GV kết luận : Gia đình các em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta, có thể theo đạo Phật, đạo Thiên chúa… và có thể không theo đạo nào. Dù đạo gì thì mục đích chung là hướng vào điều thiện, tránh điều ác, việc làm đó thẻ hiện sự sùng bái, tôn 2. Bài học : kính, nhớ về cội nguồn, tổ A, Khái niệm : tiên, tôn vinh người có Tín Tôn Mê tín công với nước. ngưỡng giáo dị Hoạt động 2 : Bài học : đoan Thảo luận : Khái Là Là Tin Thế nào là tôn niệm lòng hình vào giáo, tín ngưỡng và mê tín
 9. dị đoan ? VD. tin vào thức tín những một ngưỡng điều điều hệ mơ hồ, có thần bí. thống, thậm tổ chí dẫn có chức… đến kết quả xấu. Đạo VD Tin Bói Phật, vào toán, thần Đạo chữa Quyền tự do tín bệnh linh, Thiên ngưỡng, tôn giáo là gì ? thượng Chúa bằng Chúng ta làm gì để đế… giáo… phù thể hiện sự tôn trọng quyền phép… tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? Gvkhái quát nội Quyền tự do tín ngưỡng, tôn dung bài học. giáo có nghĩa là : - Công dân có quyền theo
 10. hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào. - Người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó có quyền không theo nữa, hoặc đi theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà Hoạt động 3 : Luyện tập : không ai được cưỡng bức, cản trở. Bài tập e – 54. Trách nhiệm của chúng ta ; Thảo luận : - Tôn trọng nơi thờ tự của Theo em người có các tín ngưỡng tôn giáo như đền , đạo có phải là người có tín chùa, miếu thờ, nhà thờ… ngưỡng không ? Tại sao ? - Không được bài xích gây biệt tín mất đoàn kết, chia rẽ giữa những Phân ngưỡng, tôn giáo và mê tín người có tín ngưỡng, tôn giáo khác dị đoan. nhau. - Nghiêm cấm việc lợi dụng Hoạt động 4: Củng cố, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái dặn dò : Hs chơi trò chơi : pháp luật và chính sách của nhà Nhanh tay nhanh mắt. nước.
 11. 1, Những hành vi 3. Bài tập : e. 1,2,3,4,5. nào sau đây cần phê phán ? A, Nói năng thiếu văn hoá khi đi lễ chùa. B, Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa. C, Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian tác phong và hành vi khi đi lễ. D, Đi lễ nhà thờ muộn, đọc báo, hút thuốc 1. Các hiện tượng thuộc khi cha giảng đạo. điều a không là tín ngưỡng vì E, Nghe giảng đạo không phù hợp với các hiện tượng đức một cách chăm chú. tự nhiên. Mọi người tin vào điều Đội nào có tín mù quáng không có thật, Kết quả hiệu trả lời trước thì có ảnh hưởng công ciệc, thời gian, tiền quyền trả lời. của.
 12. 2. Không nên kiêng kị 2, Những hiện tượng sau có tín ngưỡng những ngày này. Kiêng kị như vậy là hoàn toàn không có căn cứ mà hay không ? Vì sao ? A, Hs trước khi đi ảnh hưởng đến công việc. thi hoặc làm bài kiểm tra : 3. ý kiến đó là đúng. - Đi lễ để đạt điểm cao. - Không ăn trứng. - Không ăn xôi lạc xôi đỗ đen. - Không ăn chuối. - Sợ gặp phụ nữ. - Bố, anh trai ra đón trước ngõ. B, Một số ngày kiêng kị : - Mùng năm mười bốn hai ba Đi buôn cũng lỗ
 13. nữa là đi chơi. - Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba. Bài tập về nhà b, c, d. Chuẩn bị bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản