intTypePromotion=1

Cẩm nang giảng dạy công dân 7

Xem 1-20 trên 54 kết quả Cẩm nang giảng dạy công dân 7
 • I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng...

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 524 39   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. - Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể . - Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. - Những quy định của pháp luật về sử dụn

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 385 28   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín và tác hại của mê tín ? - Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Hs có thái độ tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo. - Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tj, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín

  pdf13p abcdef_28 09-09-2011 235 28   Download

 • I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và...

  pdf7p abcdef_34 18-09-2011 343 27   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là đoàn kết tương trợ và ý nghiã của nó. - Hình thành ở Hs quan tâm, có ý thức giúp đỡ những người xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc ác đối với mọi người . - Giúp Hs biết rèn luyện mình

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 275 20   Download

 • 1. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 7 học sinh cần nắm được a. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền bầu và ứng cử của công dân. b. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. c. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 148 20   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được nội dung bài học và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá. - Mối quan hệ giữa quy mô gia đình và chất lượng cuộc sống. - Bổn phận và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng gia đình văn hoá. - hình thành ở hs tình cảm

  pdf13p abcdef_28 09-09-2011 302 19   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là lòng yêu thương con người và ý nghĩa của nó. - Hình thành ở Hs quan tâm đến những người xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc ác đối với mọi người . - Giúp Hs biết rèn luyện mình để trở

  pdf12p abcdef_28 09-09-2011 338 18   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs nắm được một số quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em Việt Nam. - Vì sao phải thực hiện các quyền đó . - Biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của gia đình , nhà trường và xã hội. - Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền trẻ em. - Tự

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 266 17   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Ý ngiã của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. - Có bổn phận, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của

  pdf11p abcdef_28 09-09-2011 257 16   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là tự tin và ý nghĩa của nó. - Hiểu cách rèn luyện để trở thành người có lòng tự tin. - Tự tin vào bản thân và có ý thức vươn lên trong cuộc sống. - Kính trọng những người có tính tự tin và ghét thói a dua, ba phải. - Hs

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 309 15   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực. - Hình thành ở Hs thái độ quý trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối những hành vi thiếu trung thực. - Giúp Hs biết phân biệt các hành

  pdf11p abcdef_28 09-09-2011 285 14   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là lòng khoan dung của nó. - Hình thành ở Hs phẩm chất đạo đức cao đẹp . - Giúp Hs biết rèn luyện mình để trở thành người có lòng khoan dung, sống có tình người . - Biết quan tâm và tôn trọng mọi người, không mặc cảm,hoặc người xung quanh. Em hiểu

  pdf7p abcdef_28 09-09-2011 302 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch, ý nghĩa, hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch. - Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch. - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch. - Phê phán lối sống không có kế

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 309 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là tôn sư trọng đạo và ý nghĩa của nó. - Hs có thái độ biết ơn, kính trọng với thầy cô giáo. - Phê phán những ai có thái độ và hành vi vô ơn với thầy cô giáo. - Giúp cho Hs biết tự rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo. II.

  pdf9p abcdef_28 09-09-2011 222 13   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu khái niệm môi trường, vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của môi tròng đối với sự sóng và phát triển của con người, xã hội. - Hình thành ở Hs lòng yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức giữ gìn và bảo vệ moi trường, tài nguyên t

  pdf11p abcdef_28 09-09-2011 298 12   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp HS hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị. - Hình thành ở HS thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức. - Giúp HS biết tự đáng giá hành vi của bản thân và của người khác về lối

  pdf10p abcdef_28 09-09-2011 233 12   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo ? - Cơ cấu tổ chức của Nhà nước ta hiện nay bao gồm những loại cơ quan nào ? Phân chia các cấp như thế nào ? - Chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan nhà nước. -

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 90 10   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp hs hệ thống hoá lại kiến thức của các bài học. - Rèn cho hs cách tư duy có hệ thống, cách lập biểu , bảng thống kê. - Rèn cho hs việc ôn tập bài cũ. II. CHUẨN BỊ : - Bảng phụ hệ thống kiến thức lí thuyết…. - Một số bài tập củng cố kiến thức…

  pdf3p abcdef_28 09-09-2011 83 10   Download

 • A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Học sinh nắm chắc kiến thức của bài: 12, 13, 14, 15 ý nghĩa thực tế sau mỗi bài học. - Rèn kỹ năng làm bài theo 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận - Giáo dục ý thức tự giác làm bài cho học sinh B- CHUẨN BỊ Thày: Ra đề, in, phô tô Trò: - Giấy kiểm tra - Ôn tập kiến thức C- TIẾN

  pdf5p abcdef_28 09-09-2011 99 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Cẩm nang giảng dạy công dân 7
p_strCode=camnanggiangdaycongdan7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản