intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

840
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài. B.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: -Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, thước kẻ. -Học sinh: Sách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)

  1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1) A-Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài. B.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: -Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, thước kẻ. -Học sinh: Sách giáo khoa. Chuẩn bị bài học ở nhà. C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1-Kiểm tra bài cũ:   u(u1; u2 ) và u '(u '1; u '2 ) . Nêu điều kiện để chúng cùng -Cho vectơ phương ?
  2. -Cho đường thẳng  đi qua 2 điểm A(1; 1), B(2; 3). Nêu mối    AB với u = (2; 4) ? quan hệ giữa 2-Đặt vấn đề bài mới: 3-Các hoạt động dạy học: Hoạt động I - Vectơ chỉ phương của đường thẳng HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC G: Quan sát hình vẽ, thế nào là vt I .Vectơ chỉ phương của đường chỉ phương của 1 đường thẳng  ? thẳng:  Gv chính xác cho học sinh ghi u ĐN: Vectơ được gọi là vt chỉ H: phương của đường thẳng nếu   Vt chỉ phương là vt có giá song u0 u và giá của song song hoặc song hoặc trùng với trùng với  .  G: u NX: +Vectơ k cũng là vt chỉ đường thẳng có thể có bao nhiêu phương của đthẳng  (k  0) vt chỉ phương ? y   u H: 1đường thẳng có vô số vt chỉ O x phương
  3. HOẠT ĐỘNG II: Phương trình tham số của đường thẳng: NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS II-Phương trình tham số của G: Giới thiệu phương trình tham đường thẳng: số của đường thẳng a) Định nghĩa: Nêu dạng của đường thẳng qua 1  Trong mp 0xy đường thẳng  qua điểm M có vt chỉ phương u M(x0;y0) có vt chỉ phương Nếu biết phương trình tham số ta  có xác định tọa độ vt chỉ phương u (u1; u2 ) được viết như sau: và 1 điểm trên đó hay không?  x  x0  tu1   y  y0  tu2 Cách tìm ? Vdụ:a.Tìm điểm và H: Trả lời  x  5  6t  G: Gv nhận xét sữa sai  u (u1; u2 )   y  2  8t Nếu biết 1 điểm và vt chỉ phương b/Viết PTTS của đường thẳng đi ta viết được phương trình tham số qua ;ngược lại biết phương trình tham A(-1;0) và có vt chỉ phương  số ta biết được toa độ 1 điểm và vt u (3; 4) chỉ phương HOẠT ĐỘNG III: Liên hệ giữa vectơ chỉ phương với hệ số góc của đt:
  4. NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS b) Liên hệ giữa vectơ chỉ phương G: Từ phương trình tham số ta suy với hệ số góc của đt: ra : u2 u2   y  y0  ( x  x0 ) u1 u (u1; u2 )  k = u1 ( u1  0) hệ số góc k ?  u ( 1; 3)  3 Ví dụ : k= u2 k= u1 H: hệ số góc Ví dụ:Viết phương trình tham số G: Yêu cầu học sinh vận dụng của đường thẳng d đi qua 2 điểm giải các vid dụ bên. A(-1;2) ,B(3;2). Tính hệ số góc H:Thực hành giải của d 4. Củng cố : -Nhắc lại định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng ? PTTS  của đường thẳng đi qua M(x0;y0) có vt chỉ phương u (u1 ; u2 ) ? Liên hệ  giữa u và k ? 5. Hướng dẫn học ở nhà : -Xem lại lý thuyết đã học, làm các bài tập SGK và xem trước phần còn lại của bài để tiết sau học lý thuyết. -BTVN: Viết phương trình tham số cùa đường thẳng qua điểm A(-1;3) và:
  5. a)Đi qua B(4;-5) b)có hệ số góc k = -2 c)song song với d VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2