HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
432
lượt xem
52
download

HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS ôn tập các kiến thức cơ bản về số thập phân. Vận dụng giải một số bài tập về số thập phân. II. NỘI DUNG: * Các kiến thức cơ bản về số thập phân. 1. Cấu tạo của số thập phân. - Mỗi số thập phân đều có 2 phần: Phần nguyên và phần thập phân. - Mỗi số tự nhiên a đều có thể biểu diễn dưới dạng một số thập phân có phần thập phân là những chữ số 0.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN

  1. HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - HS ôn tập các kiến thức cơ bản về số thập phân. Vận dụng giải một số bài tập về số thập phân. II. NỘI DUNG: * Các kiến thức cơ bản về số thập phân. 1. Cấu tạo của số thập phân. - Mỗi số thập phân đều có 2 phần: Phần nguyên và phần thập phân. - Mỗi số tự nhiên a đều có thể biểu diễn dưới dạng một số thập phân có phần thập phân là những chữ số 0. - Nếu viết rhêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. 2. Quy tắc so sánh số thập phân: + Quy tắc 1: Trong 2 số thập phân - Số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn. - Khi phần nguyên của chúng bằng nhau ta so sánh đến phần thập phân lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
  2. - Nếu phần nguyên và phần thập phân của chúng bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. + Quy tắc 2: Khi hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau ta làm cho phần thập phân của hai số đó bằng nhau (bằng cách viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân), bỏ dấu phẩy ở hai số thập phân và so sánh 2 số tự nhiên tương ứng có được. Số tự nhiên nào lớn hơn thì số thập phân tương ứng với nó lớn hơn. 3. Các phép tính về số thập phân 4. Các tính chất về các phép tính với số thập phân. Đối với phép cộng và phép nhân các số thập phân cũng thoả mãn tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối như đối với số tự nhiên. 5. Các quy tắc tính nhẩm: - Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. ta chỉ việc rời dấu phẩy của số đó sang phải 1, 2, 3, … chữ số. - Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc rời dấu phẩy của số đó sang trái 1, 2, 3, … chữ số. - Muốn nhân một số với 0,25 ta chia số đó cho 4. - Muốn chia một số với 0,25 ta nhân số đó cho 4. - Muốn nhân một số với 0,5 ta chia số đó cho 2.
  3. - Muốn chia một số với 0,5 ta nhân số đó cho 2. - Nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001,… ta chỉ việc rời dấu phẩy của số đó sang trái 1, 2, 3, … chữ số. - Chia một số thập phân cho 0,1, 0,01, 0,001,… ta chỉ việc rời dấu phẩy của số đó sang phải 1, 2, 3, … chữ số. * Thực hành luyện tập. Bài 1. Tính nhẩm: 12,56 x 0,25 3,24 x 0,25 2,5 : 0,25 12,5 : 0,25 12,34 x 0,5 12,34 : 0,5 Bài 2. Tính nhanh: 40,2  8,1  48 a) 0,048  0,81 b) 43,57 x 2,6 x (630 - 315 x 2) 45  16  17 c) 45  15  28
Đồng bộ tài khoản