KỂ CHUYỆN - MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
357
lượt xem
20
download

KỂ CHUYỆN - MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dựa vào tranh minh họa và lời kể của GV , kể lại được toàn bộ câu chuyện Một phát minh nho nhỏ. - Hiểu nội dung truyện : Cô bé Ma-ri-a ham thích qua sánt , chịu suy nghĩ nên đã phát hiện ra một quy luật của tự nhiên. - Hiểu ý nghĩa truyện : nếu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh , ta sẽ phát hiện ra nhiều điều lí thú và bổ ích. - Biết nhận xét , đánh giá lời kể của bạn theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỂ CHUYỆN - MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

  1. K CHUY N M T PHÁT MINH NHO NH I. M c tiêu : - D a vào tranh minh h a và l i k c a GV , k l i ư c toàn b câu chuy n M t phát minh nho nh . - Hi u n i dung truy n : Cô bé Ma-ri-a ham thích qua sánt , ch u suy nghĩ nên ã phát hi n ra m t quy lu t c a t nhiên. - Hi u ý nghĩa truy n : n u ch u khó tìm hi u th gi i xung quanh , ta s phát hi n ra nhi u i u lí thú và b ích. - Bi t nh n xét , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. II. dùng d y h c : - Tranh minh h a truy n trong SGK , trang 167 phóng to.
  2. III. Các ho t ng d y - h c : Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1. Ki m tra bài cũ : - G i 2 HS k l i chuy n liên quan - 2 HS k chuy n. n chơi c a em ho c c a b n em. - Nh n xét và cho i m t ng HS. 2. Bài m i : - L ng nghe. 2.1. Gi i thi u bài : - Th gi i quanh ta có r t nhi u i u thú v . Hãy th m t l n khám phá các em s th y ham thích ngay. Câu chuy n M t phát minh nho nh mà các em nghe k hôm nay k v tính ham quan sát , tìm tòi , khám phá nh ng quy lu t trong gi i -L ng nghe t nhiên c a nhà bác h c ngư i c khi còn nh . Bà tên là Ma-ri-a Gô-e-p t May- ơ ( Sinh năm 1906 m t năm 1972 ). 2.2. Hư ng d n k chuy n :
  3. a. Giáo viên k chuy n : - GV k chuy n l n 1 : ch m rãi , thong th , phân bi t ư c l i nhân v t. - GV k chuy n l n 2 : V a k v a ch vào tranh minh h a. Tranh 1 : Ma-ri-a nh n th y m i l n gia nhân bưng trà lên , bát ng trà tho t u r t d trư t trong ĩa. - 4 HS k chuy n , trao i v i nhau Tranh 2 : Ma-ri-a tò mò , l n ra v ý nghĩa truy n. kh i phòng khách làm thí nghi m. Tranh 3 : Ma-ri-a làm thí nghi m v i ng bát ĩa trên bàn ăn. Anh trai c a Ma-ri-a xu t hi n và trêu em. - 2 lư t HS thi k , m i HS ch k Tranh 4 : Ma-ri-a và anh trai v n i dung m t b c tranh. tranh lu n v i u cô bé phát hi n. - 3 HS thi k . Tranh 5 : Ngư i cha ôn t n gi i thích cho 2 em. b. K trong nhóm : - Yêu c u HS k trong nhóm và trao i v i nhau v ý nghĩa c a truy n. GV i giúp các nhóm g p khó khăn ho c vi t ph n n i dung chính dư i b c
  4. tranh HS ghi nh . + N u ch u khó quan sát , suy nghĩ ta s phát hi n ra nhi u i u b ích và lí c. K trư c l p : thú trong th gi i xung quanh. - G i HS thi k ti p n i. + Mu n tr thành HS gi i c n ph i bi t quan sát , tìm tòi , h c h i , t ki m nghi m nh ng i u ó b ng th c ti n. - G i HS k toàn truy n. + Ch có t tay mình làm i u gì ó GV khuy n khích HS dư i l p m i bi t chính xác ư c i u ó úng hay ưa ra câu h i cho b n k . sai. + Theo b n Ma-ri-a là ngư i như th nào ? + Câu chuy n mu n nói v i chúng ta i u gì ? +B nh ct p Ma-ri-a c tính gì ? + B n nghĩ r ng chúng ta có nên tò mò như Ma-ri-a không ? - Nh n xét HS k chuy n , tr l i câu h i và cho i m t ng HS. 3. C ng c d n dò : - H i : + Câu chuy n giúp em hi u i u gì ?
  5. - Nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà k l i truy n cho ngư i thân nghe.
Đồng bộ tài khoản