intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
247
lượt xem
64
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1, tổng quan về hoạt động cho vay mua nhà của Ngân hàng thương mại; chương 2, thực trạng hoạt động cho vay mua nhà của NH Maritime Bank chi nhánh Hà Nội; chương 3, giải pháp phát trển và mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI<br /> <br /> GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY<br /> MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ<br /> PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM MARITIME BANK<br /> – CHI NHÁNH HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16766<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> :TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng dân số cao, hiện nay dân số<br /> Việt Nam đạt khoảng 90 triệu người, mật độ dân số là gần 280 người/km2 cao gấp 6-7<br /> lần mật độ chuẩn, dân số của nước ta phần đông là dân số trẻ, năng động, thu nhập<br /> không ngừng được cải thiện. Tương ứng với đó là tỷ lệ dân số ở đô thị tăng lên nhanh<br /> chóng, ước tính đạt mức 45% vào năm 2020. Dân số gia tăng tại đô thị sẽ tạo sức ép<br /> lớn về nhà ở.<br /> Cả nước hiện tại có khoảng 1,5 triệu cán bộ, công chức và khoảng 800 nghìn<br /> công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công<br /> nghệ cao. Trong đó có khoảng 330 nghìn người có khó khăn về nhà ở cần có sự hỗ trợ,<br /> tạo điều kiện để cải thiện nhà ở. Tại Hà Nội có một số dự án với tổng số 1564 căn hộ<br /> với mức vốn đầu tư 50 tỷ đồng thì đến nay mới hoàn thành 168 căn, bố trí cho 1700<br /> công nhân thuê. Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết<br /> từ năm 2003 đến nay toàn thành phố mới giải quyết được 2.780 căn hộ và nền nhà ở xã<br /> hội trong khi đó nhu cầu nhà xã hội đến 25.000 căn. Tình hình xây dựng nhà ở xã hội<br /> cho cán bộ công nhân viên, nhà lưu trú cho công nhân và nhà ở tái định cư đều lâm<br /> vào tình trạng cung không đáp ứng nổi cầu, hiện thành phố có khoảng 11.000 cán bộ<br /> có nhu cầu bức xúc về nhà ở.<br /> Mặc dù hiện nay thị trường bất động sản đang trong giai đoạn “đóng băng”, tuy<br /> nhiên nhu cầu về nhà của người dân vẫn rất lớn. Để có một ngôi nhà mua bằng vốn<br /> tích cóp của mình với nhiều gia đình công nhân viên chức và nhiều cặp vợ chồng trẻ<br /> thì đây vẫn là một giấc mơ xa vời. Và có một ngôi nhà của riêng mình đối với người<br /> sống tại các thành phố lớn là một bài toán khá nan giải. Hiện nay phần lớn các giao<br /> dịch về bất động sản đang bị chững lại. Nắm bắt được nhu cầu về nhà ở của người dân,<br /> trong thời gian gần đây có rất nhiều NHTM mở gói dịch vụ cho vay mua nhà, đây là<br /> giải pháp tối ưu nhất giúp người dân có thể mua được nhà ở cho bản thân và gia đình<br /> mình. Hoạt động cho vay mua nhà là một lĩnh vực khá mới mẻ nhưng cũng đầy tiềm<br /> năng, đầy triển vọng đối với các NHTM, đem lại cho các NHTM nhiều lợi ích. Tuy<br /> nhiên hoạt động này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tại NH Maritime Bank – Chi nhánh<br /> Hà Nội thì trong thời gian qua mảng cho vay mua nhà đã được ngân hàng quan tâm và<br /> phát triển. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa xứng với tiềm năng nhu cầu của người<br /> dân sống ở thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu thực tế và qua một thời gian thực tập tại<br /> NH Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội, em đã nhận thấy được tiềm năng cũng như<br /> tầm quan trọng của hoạt động cho vay mua nhà. Vì vậy em đã quyết định chọn đề tài:<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> “Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank – chi nhánh<br /> Hà Nội” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Khoá luận của em được nghiên cứu nhằm mục đích:<br /> Thứ nhất, tìm hiểu và phân tích hoạt động kết quả kinh doanh của ngân hàng<br /> Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội<br /> Thứ hai, phân tích chi tiết về hoạt động cho vay mua nhà của ngân hàng<br /> Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội<br /> Thứ ba, đề ra những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển và mở rộng hoạt<br /> động cho vay mua nhà của ngân hàng Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội.<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng<br /> Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động mở rộng cho vay mua nhà của Ngân hàng<br /> Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội các năm 2010, 2011 và 2012.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu bao gồm:<br /> -Thu thập số liệu các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết về hoạt động cho vay<br /> mua nhà, báo cáo chi tiết của hoạt động tín dụng của ngân hàng Maritime Bank – chi<br /> nhánh Hà Nội.<br /> - Phân tích số liệu và đánh giá số liệu tuyệt đối và số liệu tương đối của các số<br /> liệu đã thu thập được. Từ đó rút ra nhận xét về hoạt động cho vay mua nhà của ngân<br /> hàng Maritime Bank chi nhánh Hà Nội cũng như các hoạt động khác của ngân hàng có<br /> liên quan.<br /> -<br /> <br /> Phương pháp sử dụng: Thống kê, diễn giải, quy nạp, tổng hợp.<br /> <br /> 2. Kết cấu đề tài gồm 3 chƣơng<br /> Kết cầu của luận văn ngoài Lời mở đầu và Kết luận được chia thành 3 chương :<br /> Chƣơng 1: Tổng quan về hoạt động cho vay mua nhà của Ngân hàng thƣơng<br /> mại<br /> Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà của NH Maritime Bank chi<br /> nhánh Hà Nội<br /> Chƣơng 3: Giải pháp phát trển và mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng<br /> Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội<br /> Mặc dù đã rất cố gắng nhưng trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích<br /> của em không tránh khỏi sai sót, em rất mong được sự góp ý và thông cảm của các<br /> <br /> thầy cô. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bác, các anh, các chị nhân<br /> viên trong ngân hàng, và cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thị Tuyết, cùng các thầy cô trong<br /> khoa Kinh tế - Quản lý của trường Đại học Thăng Long đã giúp em hoàn thành đề tài<br /> của mình.<br /> <br /> Sinh Viên<br /> Nguyễn Thị Ánh Hồng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................<br /> CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI .................................................................................................. 1<br /> 1.1 Khái niệm về Ngân hàng thƣơng mại................................................................ 1<br /> 1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại ............................................................. 1<br /> 1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế .................................... 1<br /> 1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ......................................... 2<br /> 1.2 Nghiệp vụ cho vay mua nhà ............................................................................... 5<br /> 1.2.1 Tổng quát về nghiệp vụ cho vay mua nhà ...................................................... 5<br /> 1.3 Mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thƣơng mại .................................. 11<br /> 1.3.1 Khái niệm mở rộng cho vay mua nhà tại NHTM ......................................... 11<br /> 1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng trong hoạt động cho vay mua nhà tại<br /> NHTM ................................................................................................................... 12<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay mua nhà ............................... 16<br /> 1.4.1 Nhân tố khách quan ...................................................................................... 16<br /> 1.4.2 Nhân tố chủ quan .......................................................................................... 18<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA NHTM<br /> NHTM MARITIMEBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI ................................................... 21<br /> 2.1 Tổng quan về NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội ............................. 21<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội21<br /> 2.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .................................................................................... 22<br /> 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHTM Maritime bank chi nhánh<br /> Hà Nội ........................................................................................................................... 24<br /> 2.2.1 Hoạt động huy động vốn .............................................................................. 24<br /> 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay) ............................. 27<br /> 2.3 Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại NH Maritime bank – chi nhánh<br /> Hà Nội ........................................................................................................................... 29<br /> 2.3.1 Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà ............................................................. 29<br /> 2.3.2 Quy chế cho vay mua nhà của Maritime bank ............................................. 31<br /> 2.3.3 Hình thức cấp tín dụng ................................................................................. 32<br /> 2.3.4 Quy trình cho vay mua nhà tại NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội . 33<br /> 2.3.5 Chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay mua nhà tại Marime bank – chi nhánh<br /> Hà Nội.................................................................................................................... 35<br /> 2.3.6 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay mua nhà ................................................... 38<br /> 2.3.7 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay mua nhà ........................................... 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2