intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
101
lượt xem
27
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công. Từ thực trạng đã phân tích, nhìn nhận được những kết quả đã đạt được cũng như các mặt còn hạn chế để đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro khi cho vay trung - dài hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO<br /> VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK<br /> CHI NHÁNH THÀNH CÔNG<br /> <br /> SV THỰC HIỆN : PHẠM NGỌC HUÂN<br /> MÃ SV<br /> : A16521<br /> CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO<br /> VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK<br /> CHI NHÁNH THÀNH CÔNG<br /> <br /> GV hƣớng dẫn :<br /> SV thực hiện :<br /> Mã SV<br /> :<br /> Chuyên ngành :<br /> <br /> ThS. Ngô Khánh Huyền<br /> Phạm Ngọc Huân<br /> A16521<br /> Ngân Hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Sau gần 4 tháng nghiên cứu và thực tập tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh<br /> Thành Công, em đã hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao chất<br /> lượng cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Vietcombank chi<br /> nhánh Thành Công”. Để hoàn thành được bài khóa luận này ngoài sự cố gắng của bản<br /> thân, em còn được sự hướng dẫn của cô Ngô Khánh Huyền, giảng viên trường Đại học<br /> Thăng Long. Trong quá trình làm bài khóa luận, cô đã luôn giúp đỡ, tận tình chỉ bảo,<br /> trau dồi thêm kiến thức về chuyên ngành, cũng như chỉ ra những thiếu sót và định<br /> hướng tốt hơn cho bài khóa luận của em. Qua đây em cũng xin cảm các anh chị ở<br /> Vietcombank chi nhánh Thành Công. Đặc biệt là anh Nguyễn Ngọc Thắng- Trưởng<br /> phòng kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành công, là người đã cung<br /> cấp thông tin, tài liệu hữu ích về chi nhánh, tạo điều kiện cho em thực tập và hoàn<br /> thành bài khóa luận này.<br /> Nhưng vì thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức chuyên ngành vẫn còn hạn chế,<br /> thiếu các kinh nghiệm thực tế nên bài viết không tránh khỏi được những sai sót. Em hi<br /> vọng sẽ nhận được những lời góp ý, bổ sung thêm từ các thầy cô để bài viết này được<br /> hoàn thiện, cũng như hiểu sâu hơn về chuyên ngành ngân hàng.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phạm Ngọc Huân<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY TRUNG VÀ<br /> DÀI HẠN CỦA NHTM .................................................................................................1<br /> 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của<br /> NHTM .............................................................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay ...........................................................................1<br /> 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về doanh nghiệp Việt Nam ...........................................1<br /> 1.1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp ..............................................................................1<br /> 1.1.2.2. Đặc điểm về doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.................................................1<br /> 1.1.3. Khái niệm và đặc điểm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ..........2<br /> 1.1.3.1. Khái niệm về cho vay trung-dài hạn đối với doanh nghiệp .............................2<br /> 1.1.3.2. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ...............................3<br /> 1.1.4. Các loại hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ..........................3<br /> 1.1.4.1. Cho vay theo DAĐT ..........................................................................................3<br /> 1.1.4.2. Cho vay luân chuyển.........................................................................................4<br /> 1.1.4.3. Cho vay hợp vốn ...............................................................................................5<br /> 1.1.4.4. Cho vay theo kế hoạch tài chính .......................................................................6<br /> 1.1.5. Nội dung hoạt động cho vay trung-dài hạn của NHTM đối với doanh nghiệp6<br /> 1.1.5.1. Mục đích cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ...............................6<br /> 1.1.5.2. Nguyên tắc cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ............................6<br /> 1.1.5.3. Điều kiện cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ...............................6<br /> 1.1.5.4. Nguồn tài trợ cho vay trung và dài hạn............................................................7<br /> 1.1.5.5. Hạn mức cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp ...............................8<br /> 1.1.5.6. Thời hạn cho vay trung và dài hạn ...................................................................8<br /> 1.1.6. Vai trò của hoạt động cho vay trung và dài hạn trong nền kinh tế ..................8<br /> 1.1.6.1. Đối với khách hàng doanh nghiệp ....................................................................8<br /> 1.1.6.2. Đối với ngân hàng ............................................................................................9<br /> 1.1.6.3. Đối với nền kinh tế ..........................................................................................10<br /> 1.2. Nâng cao chất lƣợng hoạt đông cho vay trung- dài hạn đối với doanh nghiệp<br /> ...............................................................................................................................11<br /> 1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay trung và dài hạn ..............................................11<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung- dài hạn đối với doanh nghiệp .<br /> ............................................................................................................................12<br /> 1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính......................................................................................12<br /> 1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng ..................................................................................14<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay trung và dài hạn ................19<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan .......................................................................................19<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2