intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
28
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 chương chính: Chương 1, cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh; chương 3, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY<br /> VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG THANH TÙNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17069<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY<br /> VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Hoàng Thanh Tùng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17069<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY<br /> VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG THANH TÙNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17166<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY<br /> VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Hoàng Thanh Tùng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17069<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Hoàng Thanh Tùng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản