intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
45
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc; chương 3, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Đề tài:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG<br /> TY TNHH SX VÀ KD VLXD AN PHÚC<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Quốc Hùng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17063<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn với toàn thể Quý Thầy Cô<br /> trong Khoa Quản lý trường Đại học Thăng Long, những người đã hết lòng truyền đạt<br /> những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại<br /> trường, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Th.S Ngô Thị Quyên đã giúp em hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Kinh<br /> doanh vật liệu An Phúc đã tạo điều kiện cho em được thực tập, nghiên cứu tại Quý<br /> Công ty. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị thuộc phòng Kế toán cũng như tại các bộ<br /> phận khác tại Công ty, dù công việc bận rộn nhưng đã nhiệt tình cung cấp cho em số<br /> liệu và giải thích vướng mắc giữa lý thuyết và thực tế về các quy trình hoạt động của<br /> Công ty trong suốt thời gian thực tế lấy số liệu tại Công ty.<br /> Do năng lực và kinh nghiệm có hạn nên bài khóa luận của em còn nhiều hạn chế,<br /> em mong các thầy cô góp ý để bài viết có thể hoàn chỉnh hơn.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Quốc Hùng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Quốc Hùng<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN<br /> <br /> HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH<br /> NGHIỆP 1<br /> 1.1<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ...........................................................1<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp .........1<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Vai trò của tài sản ngắn hạn .....................................................................2<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Phân loại tài sản ngắn hạn ........................................................................3<br /> <br /> 1.1.4 Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản<br /> ngắn hạn .................................................................................................................5<br /> 1.2<br /> <br /> Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp................................................5<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Chính sách quản lý TSNH .........................................................................5<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Quản lý tiền mặt .........................................................................................7<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Quản lý hàng tồn kho...............................................................................11<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Quản lý khoản phải thu ...........................................................................14<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ...........................16<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp .....16<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh<br /> <br /> nghiệp ...................................................................................................................17<br /> 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong<br /> doanh nghiệp ........................................................................................................23<br /> 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong<br /> doanh nghiệp ............................................................................................................25<br /> CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY<br /> DỰNG AN PHÚC ................................................................................................………<br /> 27<br /> 2.1 Khái quát về Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng<br /> An Phúc ....................................................................................................................27<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH SX và Kinh<br /> doanh vật liệu xây dựng An Phúc........................................................................27<br /> 2.1.2<br /> <br /> Bộ máy quản lý .........................................................................................28<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Đặc điểm ngành nghề kinh doanh ..........................................................30<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2011 -<br /> <br /> 2013<br /> <br /> ...................................................................................................................30<br /> <br /> 2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản<br /> xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc ...................................................38<br /> 2.2.1<br /> <br /> Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn ........................................................38<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn .........................................................40<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Phân tích các chỉ tiêu về tài chính ..........................................................46<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tài Công ty TNHH Sản<br /> <br /> xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc ...................................................52<br /> 2.3.1<br /> <br /> Kết quả đạt được.......................................................................................52<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Những tồn tại và nguyên nhân ................................................................ 53<br /> <br /> CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI<br /> SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT<br /> LIỆU XÂY DỰNG AN PHÚC ...................................................................................55<br /> 3.1 Thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật<br /> liệu xây dựng An Phúc ............................................................................................ 55<br /> 3.1.1<br /> <br /> Thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty<br /> <br /> trong giai đoạn hiện nay ......................................................................................55<br /> 3.1.2<br /> <br /> Khó khăn ..................................................................................................55<br /> <br /> 3.2 Định hƣớng phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật<br /> liệu xây dựng An Phúc ............................................................................................ 56<br /> 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty<br /> TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc ............................... 58<br /> 3.3.1<br /> <br /> Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ............................. 59<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu ...................60<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí .........................................62<br /> <br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................................64<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản