intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
38
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN MẠNH TÙNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16973<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Ngô Thị Quyên<br /> : Nguyễn Mạnh Tùng<br /> : A16973<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được<br /> sự giúp đỡ cũng như sự động viên từ rất nhiều phía.<br /> Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn<br /> khóa luận tốt nghiệp – Thạc sĩ Ngô Thị Quyên. Cô không chỉ là người trực tiếp giảng<br /> dạy em một số môn học chuyên ngành tại trường trong thời gian qua, mà còn là chỉ<br /> bảo tận tình, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khoa luận này, gửi lời cảm ơn chân<br /> thành tới các thầy cô đang giảng dạy tại trường đại học Thăng long, những người luôn<br /> nhiệt tình và tâm huyết để mang lại cho sinh viên những kiến thức để chúng em có thể<br /> có một nền tảng về chuyên ngành của mình.<br /> Bên cạnh đó em cũng xin cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị đặc biệt là phòng kế<br /> toán tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung đã tận tình giúp đỡ và cung cấp<br /> số liệu để em có thể hoàn thành được khóa luận của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Mạnh Tùng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Mạnh Tùng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG<br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ........................1<br /> 1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp ........................................................ 1<br /> 1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn ..................................................................................... 1<br /> 1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn ............................................................................................ 1<br /> 1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn ......................................................................................... 3<br /> 1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn ....................................................................3<br /> 1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn ........................................................................4<br /> 1.3.1. Quản lý Tiền mặt ............................................................................................................ 4<br /> 1.3.1.1. Tăng tốc độ thu hồi ............................................................................................. 5<br /> 1.3.1.2. Giảm tốc độ chi ...................................................................................................6<br /> 1.3.1.3. Dự báo nhu cầu tiền mặt ....................................................................................7<br /> 1.3.2. Quản lý các khoản phải thu ........................................................................................... 9<br /> 1.3.3. Quản lý hàng tồn kho ................................................................................................... 12<br /> 1.3.3.1. Các chi phí liên quan tới quản lý kho ............................................................... 13<br /> 1.3.3.2. Mô hình EOQ trong quản lý hàng tồn kho .......................................................14<br /> 1.3.3.3. Kỹ thuật phân tích A-B-C trong phân loại hàng hóa tồn kho .......................... 16<br /> 1.3.3.4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ......................................................17<br /> 1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn ............................... 18<br /> 1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán ..............................................18<br /> 1.3.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn ......................18<br /> 1.3.4.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời tài sản ngắn hạn .....................20<br /> 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn ......................... 21<br /> 1.4.1. Nhân tố chủ quan ......................................................................................................... 22<br /> 1.4.1.1. Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ............................................22<br /> 1.4.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp .....................................................................22<br /> 1.4.1.3. Trình độ nhân viên ............................................................................................ 22<br /> 1.4.2. Nhân tố khách quan ..................................................................................................... 23<br /> 1.4.2.1. Sự quản lý của nhà nước ..................................................................................23<br /> 1.4.2.2. Sự phát triển của thị trường .............................................................................23<br /> 1.4.2.3. Sự cạnh tranh giữ các doanh nghiệp ................................................................ 23<br /> 1.4.2.4. Nhu cầu của khách hàng...................................................................................24<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG<br /> TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG ..................................................25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản