intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
35
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX. Đánh giá thực trạng về tình hình kinh doanh dịch vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX Thiện Tây, trên cơ sở đó phát hiện những tồn tại hạn chế để đề ra những giải pháp cụ thể định hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX Thiện Tây, để nó phát huy được tác dụng và chức năng hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã Thiện Tây, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ<br /> <br /> K<br /> <br /> CỦA HỢP TÁC XÃ THIỆN TÂY, XÃ HẢI THIỆN,<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Thị Trang<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Ths. Lê Anh Quý<br /> <br /> Lớp: K44 A KHĐT<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn<br /> liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực<br /> tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ<br /> khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô,<br /> <br /> U<br /> <br /> gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin<br /> <br /> ́H<br /> <br /> gửi đến quý Thầy Cô ở Trường Đại học kinh tế Huế đặc biệt<br /> là thầy cô trong bộ môn Kế Hoạch- Đầu Tư và Khoa Kinh Tế &<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Phát Triển đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để<br /> truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt<br /> <br /> H<br /> <br /> thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, em<br /> <br /> xin chân<br /> <br /> IN<br /> <br /> thành cảm ơn ThS Lê Anh Quý đã tận tâm hướng dẫn em hoàn<br /> Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo<br /> <br /> K<br /> <br /> thành khóa luận.<br /> <br /> của thầy thì em nghĩ bài thu hoạch này của em rất khó có<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> thể hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn<br /> <br /> O<br /> <br /> thầy. Bước đầu đi vào thực tế,đồng thời do trình độ lý luận<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế và còn nhiều bỡ<br /> ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu<br /> của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em<br /> trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.<br /> Sau cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô trong trường<br /> Đại học kinh tế Huế và thầy Lê Anh Quý thật dồi dào sức<br /> khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của<br /> mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Anh Quý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... i<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..................................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ......................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU............................................... vii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.............................................................................1<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.Mục đích nghiên cứu ....................................................................................................1<br /> 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................................2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 4.Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> 5.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..........................................................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 6.Bố cục luận văn ............................................................................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận.......................................................................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.1 Một số khái niệm Hợp tác xã và hợp tác xã nông nghiệp..............................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1.2. Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp..........................................................5<br /> 1.1.1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ................6<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.2 Khái niệm hiệu quả kinh doanh .....................................................................9<br /> 1.1.2.1 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh ............................................10<br /> 1.1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ của HTXNN ......10<br /> 1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ các HTXNN ..........11<br /> 1.1.3 Kinh nghiệm hoạt động HTXNN trong nước và thế giới..............................13<br /> 1.1.3.1. Kinh nghiệm trong nước ........................................................................13<br /> 1.1.3.2. Kinh nghiệm quốc tế ..............................................................................15<br /> 1.1.3.3. Những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc tăng cường hiệu<br /> quả hoạt động kinh doanh HTXNN trên địa bàn xã Hải Thiện ..........................16<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Trang<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Anh Quý<br /> <br /> CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH<br /> CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THIỆN TÂY, XÃ HẢI THIỆN, HUYỆN<br /> HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ...............................................................................18<br /> 2.1. Tình hình cơ bản của địa bàn xã Hải Thiện và HTXNN Thiện Tây ................18<br /> 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên...............................18<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý.............................................................................................18<br /> 2.1.1.2. Địa hình..................................................................................................19<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.1.3. Thời tiết khí hậu.....................................................................................19<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.............................................................................20<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.2.1. Tình hình dân số, lao động ....................................................................20<br /> 2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng .........................................................................................21<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của HTX Thiện Tây.................................................22<br /> 2.1.4 Tình hình phát triển kinh tế xã hội.................................................................25<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.5. Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội của Hải Thiện ..........................26<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.5.1. Thuận lợi ................................................................................................26<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.5.2. Khó khăn................................................................................................26<br /> 2.2. Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Hải Thiện27<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.2.1. Tình hình vốn sử dụng trong kinh doanh dịch vụ của các HTXN ...............27<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.3.2 Các loại hình dịch vụ của HTX NN Thiện Tây.............................................30<br /> 2.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX năm 2011-2013 ..............35<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.3.4. Đánh giá chung về kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của<br /> HTX NN Thiện Tây................................................................................................40<br /> 2.3.5 Đánh giá của xã viên về chất lượng và giá cả các loại hình dịch vụ của HTX<br /> Thiện Tây................................................................................................................42<br /> 2.3.5.1. Tổng quan chung khi điều tra bảng hỏi..................................................42<br /> 2.3.5.2 Đánh giá của xã viên về giá cả, chất lượng các dịch vụ của HTX Thiện<br /> Tây.......................................................................................................................45<br /> 2.3.3. Những tồn tại nguyên nhân và bài học kinh nghiệm ...................................53<br /> 2.3.3.1. Những tồn tại .........................................................................................53<br /> 2.3.3.2. Nguyên nhân ..........................................................................................54<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Trang<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Anh Quý<br /> <br /> 2.3.3.4. Bài học kinh nghiệm ..............................................................................54<br /> CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẢI THIỆN .............56<br /> 3.1 Quan điểm và phương hướng phát triển kinh tế HTXNN ................................56<br /> 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế HTXNN ..........................................................56<br /> 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế HTX trong nông nghiệp............................58<br /> 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế HTXNN..............................................................59<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp<br /> <br /> U<br /> <br /> Thiện Tây ................................................................................................................59<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3.2.1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX...................................59<br /> 3.2.2. Tập trung giải quyết những tồn tại vướng mắc của HTX ............................60<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.2.3 Nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ ....................................61<br /> PHẦN III: KẾT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................64<br /> <br /> H<br /> <br /> I.KẾT LUẬN .................................................................................................................64<br /> <br /> IN<br /> <br /> II.KIẾN NGHỊ ...............................................................................................................65<br /> <br /> K<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................68<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Trang<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản