intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng ứng dụng Social media trong hoạt động quảng bá thương hiệu khách sạn Century Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

126
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện với mục tiêu giúp khách sạn Century nhận thấy cơ hội từ social media qua các số liệu thống kê; phân tích ý kiến khách hàng của chính khách sạn để rút ra kết luận cho tính cấp thiết cần ứng dụng social media trong tình hình thực tế. từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giúp khách sạn Century có những chiến lược phù hợp để ứng dụng thành công social media, tăng cường cho hoạt động quảng bá thương hiệu của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng ứng dụng Social media trong hoạt động quảng bá thương hiệu khách sạn Century Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Trang<br /> Bảng 1: Tình hình sử dụng mạng xã hội tại một số quốc gia.................................16<br /> Bảng 2: Ưu và nhược điểm của một số phương tiện quảng cáo truyền thống .......31<br /> Bảng 3: Thống kê khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2011 ...........36<br /> Bảng 4: Lượt khách đến và doanh thu du lịch giai đoạn 2007 – 2011 của tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế ...............................................................................................................38<br /> Bảng 5: Cơ cấu nguồn khách theo quốc tịch của khách sạn Century ....................46<br /> Bảng 6: Tình hình khách đến khách sạn Century...................................................47<br /> Bảng 7: Qui mô, cơ cấu doanh thu theo từng loại dịch vụ .....................................49<br /> Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn qua 3 năm .........................51<br /> Bảng 9: Kết quả kinh doanh từ các website đặt phòng online năm 2011 ..............53<br /> Bảng 10: Thống kê các đặc điểm chung của mẫu điều tra .....................................55<br /> Bảng 11: Nhận định của du khách về sự cần thiết của các nội dung thực hiện khi<br /> ứng dụng mạng xã hội ............................................................................................64<br /> Bảng 12: Kiểm định Independent Samples Test với nội dung Gợi ý hữu ích khi đi du<br /> lịch tại địa phương..................................................................................................66<br /> Bảng 13: Kiểm định trung bình tổng thể One Sample Test với 2 nội dung Thông tin<br /> chung về khách sạn và Hình ảnh, video về khách sạn ...........................................68<br /> Bảng 14: Kiểm định trung bình tổng thể One Sample Test với 2 nội dung Các dịch<br /> vụ nổi bật của khách sạn và Chương trình ưu đãi, khuyến mãi .............................69<br /> <br /> Lê Quang Bách – K42 QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> Trang<br /> Sơ đồ 1: Sự tương tác thông tin giữa các công cụ truyền thông đến website ........7<br /> Sơ đồ 2: Bộ máy tổ chức khách sạn Century Huế..................................................43<br /> Biểu đồ 1: Các nền tảng xã hội được sử dụng nhiều nhất năm 2011 .....................11<br /> Biểu đồ 2: Số lượng người sử dụng các mạng xã hội tại Việt Nam.......................16<br /> Biểu đồ 3: Tỉ lệ phần trăm về độ tuổi người dùng mạng xã hội tại Mỹ .................17<br /> Biểu đồ 4: Tỉ lệ phần trăm về độ tuổi người dùng mạng xã hội tại Châu Âu ........17<br /> Biểu đồ 5: Tỉ lệ phần trăm về độ tuổi người dùng mạng xã hội tại Việt Nam.......18<br /> Biểu đồ 6: Đối tượng tương tác của người dùng trên mạng xã hội........................19<br /> Biểu đồ 7: Các lĩnh vực thương hiệu được quan tâm nhất trên mạng xã hội.........19<br /> Biểu đồ 8: Tình hình khách đến và doanh thu du lịch giai đoạn 2007 – 2011 của tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế......................................................................................................38<br /> Biểu đồ 9: Nguồn thông tin khách hàng biết đến khách sạn Century ....................58<br /> Biểu đồ 10: Địa chỉ khách hàng sử dụng để tham khảo thông tin về khách sạn<br /> Century trên internet...............................................................................................59<br /> Biểu đồ 11: Tỷ lệ các mạng xã hội được khách hàng sử dụng...............................60<br /> Biểu đồ 12: Tần suất cập nhật thông tin trên mạng xã hội của khách hàng ...........61<br /> Biểu đồ 13: Tỷ lệ về số lượng bạn bè trên mạng xã hội của khách hàng...............62<br /> Biểu đồ 14: Đối tượng bạn bè chủ yếu trên mạng xã hội của khách hàng.............62<br /> Biểu đồ 15: Những quan tâm về thông tin sản phẩm/thương hiệu trên mạng xã hội<br /> của khách hàng .......................................................................................................63<br /> Biểu đồ 16: Đánh giá của khách với nhóm các thông tin cụ thể về khách sạn ......67<br /> <br /> Lê Quang Bách – K42 QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU ...............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................3<br /> 4.1 Thu thập số liệu .....................................................................................3<br /> 4.1.1 Số liệu thứ cấp ...............................................................................3<br /> 4.1.2 Số liệu sơ cấp.................................................................................4<br /> 4.2 Tổng hợp và phân tích số liệu ...............................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....................................6<br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SOCIAL<br /> MEDIA MARKETING........................................................................................6<br /> 1.1 Tổng quan về Social media ..............................................................................6<br /> 1.1.1 Khái niệm Internet marketing...................................................................6<br /> 1.1.2 Vị trí của Social media .............................................................................8<br /> 1.1.3 Khái niệm Social media............................................................................9<br /> 1.1.4 Các kênh chủ yếu của Social media .........................................................10<br /> 1.1.5 Lợi ích của việc ứng dụng Social media đối với doanh nghiệp ...............11<br /> 1.2 Xu hướng sử dụng các mạng xã hội trên thế giới và tại Việt Nam ..................14<br /> 1.3 Ứng dụng social media trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn .........................20<br /> 1.3.1 Chiến lược thực hiện ................................................................................20<br /> 1.3.1.1 Chiến lược dành cho các khách sạn chưa có bất cứ sự tiếp cận nào với<br /> social media ............................................................................................................20<br /> 1.3.1.2 Chiến lược dành cho các khách sạn đã có sự tiếp cận ban đầu với social<br /> media ......................................................................................................................21<br /> Lê Quang Bách – K42 QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> 1.3.2 Nội dung thực hiện ...................................................................................23<br /> 1.3.3 Đo lường tính hiệu quả .............................................................................25<br /> 1.3.4 Thực tiễn ứng dụng social media tại một số khách sạn trên thế giới .......26<br /> 1.4 Lý thuyết về quảng bá thương hiệu ..................................................................29<br /> 1.5 Tình hình phát triển ngành du lịch tại Việt Nam hiện nay ...............................35<br /> 1.6 Tình hình phát triển ngành du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế............................37<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ KHẢ NĂNG ỨNG<br /> DỤNG SOCIAL MEDIA CỦA KHÁCH SẠN CENTURY HUẾ....................40<br /> 2.1 Giới thiệu tổng quát về khách sạn Century Huế...............................................40<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn ....................................40<br /> 2.1.2 Vị trí của khách sạn ..................................................................................42<br /> 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn ....................................................42<br /> 2.1.4 Các nguồn lực kinh doanh của khách sạn ................................................44<br /> 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý .....................................................44<br /> 2.1.4.2 Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật các bộ phận ...................................44<br /> 2.1.5 Hoạt động kinh doanh của khách sạn Century giai đoạn 2009-2011.......45<br /> 2.1.5.1 Nguồn khách và tình hình khách đến .................................................45<br /> 2.1.5.2 Cơ cấu doanh thu theo từng loại dịch vụ............................................48<br /> 2.1.5.3 Kết quả hoạt động kinh doanh............................................................50<br /> 2.2 Hoạt động quảng bá thương hiệu của khách sạn Century hiện nay .................52<br /> 2.3 Đánh giá khả năng ứng dụng social media nhằm quảng bá thương hiệu khách<br /> sạn Century qua ý kiến của khách hàng .................................................................55<br /> 2.3.1 Đặc điểm chung của mẫu điều tra ............................................................55<br /> 2.3.2 Nguồn thông tin khách hàng biết đến khách sạn Century........................57<br /> 2.3.3 Phân tích đặc điểm sử dụng mạng xã hội của khách hàng .......................60<br /> 2.3.3.1 Các mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ........................................60<br /> 2.3.3.2 Đặc điểm về bạn bè trên mạng xã hội của khách hàng ......................61<br /> 2.3.3.3 Mục đích sử dụng mạng xã hội để tiếp xúc với các thương hiệu.......63<br /> 2.3.4 Phân tích ý kiến của khách hàng về những nội dung thực hiện khi ứng dụng<br /> mạng xã hội ............................................................................................................64<br /> Lê Quang Bách – K42 QTKD Thương mại<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát<br /> <br /> 2.3.4.1 Các thông tin chung về địa phương....................................................65<br /> 2.3.4.2 Các thông tin cụ thể về khách sạn ......................................................66<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP.................................................70<br /> 3.1 Định hướng phát triển của khách sạn Century trong thời gian tới ...................70<br /> 3.2 Các giải pháp đề xuất nhằm ứng dụng social media vào hoạt động quảng bá<br /> thương hiệu của khách sạn Century .......................................................................71<br /> 3.2.1 Giải pháp ứng dụng mạng xã hội .............................................................71<br /> 3.2.2 Giải pháp quản lý hiệu quả các công cụ internet marketing ....................74<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ........................................................................................77<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> Lê Quang Bách – K42 QTKD Thương mại<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2