intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu triển khai giải pháp cân bằng tải cho hệ thống trang web thương mại điện tử Công ty cổ phần Thế giới di động

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
65
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu triển khai giải pháp cân bằng tải cho hệ thống trang web thương mại điện tử Công ty cổ phần Thế giới di động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài gồm 3 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về thương mại điện tử và bài toán cân bằng tải; một số phương pháp luận nghiên cứu đề tài và công cụ thực hiện; triển khai giải pháp cân bằng tải và định hướng phát triển giải pháp trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu triển khai giải pháp cân bằng tải cho hệ thống trang web thương mại điện tử Công ty cổ phần Thế giới di động

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG<br /> <br /> h<br /> <br /> TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> THẾ GIỚI DI ĐỘNG.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Phan Văn Vũ<br /> Lớp: K43THKT<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Giảng viên Th.S Nguyễn Đình Hoa Cương<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Huế, tháng 4 năm 2013<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> ại<br /> <br /> Đ<br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> uế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp là cơ hội để tôi nghiên cứu sâu hơn nghành học của mình và<br /> cũng là triển khai dự định mà tôi thấy thiết thực cho doanh nghiệp hiện nay cần áp dụng.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Cũng là cơ hội để tôi tìm hiểu về thực tế áp dụng công nghệ thông tin của các doanh<br /> nghiệp hiện nay.<br /> <br /> Báo cáo khóa luận vừa là cơ hội để sinh viên trình bày những nghiên cứu về vấn đề mình<br /> <br /> h<br /> <br /> quan tâm trong quá trình thực tập, đồng thời cũng là một tài liệu quan trọng giúp giảng<br /> <br /> in<br /> <br /> viên trường Kinh Tế kiểm tra đánh giá quá trình học tập và kết quả thực tập của mỗi sinh<br /> <br /> cK<br /> <br /> viên.<br /> <br /> Để hoàn thành báo cáo khóa luận này ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi trân trọng gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc đến:<br /> <br /> họ<br /> <br /> Ban Giám đốc, các giảng viên của Trường đại học Kinh Tế Huế đã tận tình giảng dạy,<br /> không chỉ truyền thụ cho tôi những kiến thức nền tảng mà còn là đạo đức, kỹ năng sống<br /> <br /> ại<br /> <br /> hòa nhập với mọi người.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ThS. Nguyễn Đình Hoa Cương, giảng viên khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế,<br /> giảng viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo rất nhiều tôi trước và trong quá trình<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> làm luận văn, xây dựng báo cáo.<br /> Cảm ơn gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình hoàn thành<br /> <br /> khóa luận này.<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế,ngày tháng năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện khóa luận<br /> Phan Văn Vũ<br /> <br /> I<br /> <br /> uế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................I<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................... II<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .......................................................VI<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................................. VII<br /> <br /> h<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................. VIII<br /> <br /> in<br /> <br /> DANH MỤC THUẬT NGỮ .............................................................................................XI<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ BÀI TOÁN CÂN<br /> BẰNG TẢI. ......................................................................................................................... 1<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1. Giới thiệu về Công ty thực tập và mục tiêu đề tài nghiên cứu. ................................... 1<br /> 1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Thế giới di động. ..................................................... 1<br /> <br /> ại<br /> <br /> 1.1.1. Quá trình hình thành của công ty Thế giới di động........................................... 1<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2. Quá trình phát triển của công ty Thế giới di động. ........................................... 2<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty Thế giới di động.................................................... 3<br /> 1.1.4. Triết lí kinh doanh. ............................................................................................ 3<br /> 1.1.5. Thành tựu........................................................................................................... 5<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu của đề tài.................................................................................................... 6<br /> 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu............................................................................. 7<br /> 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu........................................................................................ 7<br /> 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. .......................................................................................... 7<br /> 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu. .................................................................................. 7<br /> II<br /> <br /> 1.4. Hiệu quả đề tài mạng lại. .......................................................................................... 8<br /> 2. Thương mại điện tử. .................................................................................................... 8<br /> 2.1. Khái niệm thương mại điện tử.................................................................................. 8<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2. Quy trình triển khai thương mại điện tử............................................................. 12<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.3. Các mô hình thương mại điện tử và lợi ích của thương mại điện tử.................. 14<br /> 3. Tình hình phát triển TMĐT ở Việt Nam và mô hình TMĐT của Thế giới di động. 18<br /> 3.1. Tình hình thương mại điện tử ở Việt Nam và thách thức đối với các hệ thống<br /> <br /> h<br /> <br /> thông tin của doanh nghiệp............................................................................................ 18<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1.1. Thực trạng thương mại điện tử VN, những thuận lợi và thách thức những năm<br /> <br /> cK<br /> <br /> vừa qua. ..................................................................................................................... 18<br /> 3.1.2. Những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự bùng nổ công<br /> nghệ thông tin. ........................................................................................................... 21<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2. Mô hình TMĐT của thế giới di động. .................................................................... 22<br /> 3.2.1. Mô hình B2C: .................................................................................................. 22<br /> <br /> ại<br /> <br /> 3.2.2. Quy trình xử lý và thực hiện đơn hàng B2C ................................................... 23<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.3. Mô hình catalogue trực tuyến của doanh nghiệp (webcatalogue model)....... 23<br /> <br /> ờn<br /> g<br /> <br /> 3.2.4. Quy trình đặt hàng và phương thức thanh toán. .............................................. 25<br /> CHƯƠNG II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CÔNG<br /> CỤ THỰC HIỆN. .............................................................................................................. 37<br /> <br /> Tr<br /> ư<br /> <br /> 1. Đánh giá hệ thống mạng của Công ty Cổ phần thế giới di động .............................. 37<br /> 1.1. Khảo sát hệ thống mạng của Công ty Cổ phần thế giới di động. ........................... 37<br /> 1.2. Giải pháp cân bằng tải Load Balancing.................................................................. 39<br /> 1.2.1. Khái niệm cân bằng tải. ................................................................................... 39<br /> 1.2.2. Các phương pháp cân bằng tải. ....................................................................... 41<br /> III<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2