intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
26
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kháo luận gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> : TRẦN HẢI VÂN<br /> : A16297<br /> : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN<br /> HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY<br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : TS. Nguyễn Thị Thúy<br /> : Trần Hải Vân<br /> : A16297<br /> : Tài chính ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận với đề tài “Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Cầu Giấy”, em xin gửi lời cảm ơn chân<br /> thành tới các thầy, cô giáo thuộc khoa Kinh tế - Quản lý của trường Đại học Thăng Long<br /> đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản và chuyên sâu để em có thể hoàn thành khoá<br /> luận của mình. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thúy đã tận<br /> tình giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Lời cuối cùng, em xin trân trọng cảm ơn các anh chị trong Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Cầu Giấy đã tạo điều kiện tốt nhất cho em để có thể<br /> đạt được kết quả như mong muốn.<br /> Do thời gian hạn chế và kiến thức thực tế của bản thân có hạn nên khóa luận tốt<br /> nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng nhận được ý kiến đóng góp<br /> từ các thầy cô.<br /> Em xin chân thành cảm ơn.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Hải Vân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: NHŨNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .............................................................................. 1<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ........................................ 1<br /> 1.1.1. Các khái niệm về rủi ro tín dụng và bản chất của rủi ro tín dụng ..................... 1<br /> 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng ......................................................................................... 3<br /> 1.1.3. Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ........................................................................... 5<br /> 1.1.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ................ 10<br /> 1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ................... 11<br /> 1.1.6. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng ........................ 14<br /> 1.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại ........................................ 15<br /> 1.2.1. Khái niệm và tại sao phải phòng ngừa rủi ro tín dụng ...................................... 15<br /> 1.2.2. Nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng .................................................................. 15<br /> 1.2.2.1. Phòng ngừa trước khi cho vay ............................................................................ 15<br /> 1.2.2.2. Phòng ngừa sau khi cho vay ............................................................................... 19<br /> 1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng ......................................................... 20<br /> 1.3. Nhân tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại .................... 23<br /> 1.3.1. Các nhân tố ảnh hƣởng có thể kiểm soát đƣợc ................................................... 23<br /> 1.3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng không thể kiểm soát đƣợc ............................................ 26<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG<br /> THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY .......................................................... 30<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển<br /> nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy....................................................................... 30<br /> 2.1.2. Bộ máy tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh cầu giấy ........................................................................................................... 31<br /> 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt<br /> nam - chi nhánh cầu giấy .................................................................................................. 31<br /> 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban ................................................................... 32<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông<br /> thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy từ năm 2011 đến năm 2013 ................................. 35<br /> 2.2. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát<br /> triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy từ năm 2011 đến năm 2013 .............. 37<br /> 2.2.1. Quy trình tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt<br /> nam - chi nhánh cầu giấy đang áp dụng ........................................................................ 37<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.2.2. Thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng<br /> nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy trong công tác<br /> phòng ngừa rủi ro ............................................................................................................ 38<br /> 2.2.2.1. Phòng ngừa rủi ro bằng công tác phân loại nợ ................................................... 38<br /> 2.2.2.2. Phòng ngừa rủi ro bằng công tác trích lập dự phòng rủi ro ............................... 40<br /> 2.2.2.3. Đo lường rủi ro qua công tác phân tích nợ quá hạn và nợ xấu ........................... 41<br /> 2.2.3. Phòng ngừa rủi ro tín dụng bằng công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng của<br /> ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy....... 43<br /> 2.2.3.1. Thẩm định hồ sơ vay và sàng lọc khách hàng ...................................................... 43<br /> 2.2.3.2. Xếp hạng tín dụng ................................................................................................. 44<br /> 2.2.3.3. Ứng phó với rủi ro tín dụng.................................................................................. 48<br /> 2.2.3.4. Chi nhánh tăng cường tối đa sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả..... 50<br /> 2.2.4. Các biện pháp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi<br /> nhánh cầu giấy khắc phục khi rủi ro tín dụng.............................................................. 50<br /> 2.3. Đánh giá hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và<br /> phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy..................................................... 51<br /> 2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ....................................................................................... 51<br /> 2.3.2. Những tồn tại ......................................................................................................... 52<br /> 2.3.3. Nguyên nhân .......................................................................................................... 53<br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC PHÕNG NGỪA RỦI RO<br /> TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY ....................................................................... 57<br /> 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng<br /> nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy ......................... 57<br /> 3.1.1. Những định hƣớng lớn trong hoạt động kinh doanh và tín dụng..................... 57<br /> 3.1.2. Định hƣớng và mục tiêu công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng của chi nhánh<br /> cầu giấy ............................................................................................................................. 57<br /> 3.2. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát<br /> triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy ............................................................. 58<br /> 3.2.1. Tăng cƣờng hiệu quả của hệ thống thông tin tín dụng ...................................... 58<br /> 3.2.2. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, phòng ngừa nội bộ nhằm phái hiện và ngăn<br /> ngừa rủi ro tín dụng ........................................................................................................ 60<br /> 3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định khách hàng trƣớc khi cho<br /> vay ..................................................................................................................................... 63<br /> 3.2.4. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, có chính sách nhân sự hợp lý ............... 65<br /> 3.2.5. Một số giải pháp khác ........................................................................................... 68<br /> 2.2.5.1. Xây dựng và thực hiện chính sách phòng ngừa rủi ro phù hợp với thực tiễn hoạt<br /> động kinh doanh ................................................................................................................ 68<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản