intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ

Chia sẻ: Phàm Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
37
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1, phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại; chương 2, thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ; chương 3, các giải pháp và kiến nghị nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH LÁNG HẠ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : PHẠM ĐỨC HUẤN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16308<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> CHI NHÁNH LÁNG HẠ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Ths. Trần Thị Thùy Linh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Đức Huấn<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16308<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của cô<br /> giáoTrần Thị Thuỳ Linh, trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Bên cạnh<br /> đó, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy cô trong Khoa Kinh tế Quản lý trường Đại học Thăng Long cũng như Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo những điều kiện<br /> tốt nhất để em có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh, chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát<br /> triển nông thôn Việt Nam nói chung và các anh chị tại Phòng Tín dụng của ngân hàng<br /> nói riêng đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện bài khóa luận này.<br /> Do còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tiễn nên<br /> bài khóa luận khó có thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự đóng<br /> góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để bài khóa luận được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Đức Huấn<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có<br /> sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu<br /> của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có<br /> nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> PHẠM ĐỨC HUẤN<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI ..............................................................................................................1<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ...................................................1<br /> 1.1.1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .......................................................1<br /> 1.1.2. Một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng................................ 6<br /> 1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng ....................................................................12<br /> 1.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 13<br /> 1.2.1. Khái niệm phòng ngừa rủi ro tín dụng ....................................................13<br /> 1.2.2. Vai trò của công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng....................................14<br /> 1.2.3. Nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng......................................................15<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng .......17<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH<br /> NHNO&PTNT LÁNG HẠ......................................................................................... 20<br /> 2.1. Sơ lƣợc về tình hình hoạt động và phát triển của Chi nhánh NHNo &<br /> PTNT Láng Hạ.........................................................................................................20<br /> 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ ...............20<br /> 2.1.2. Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh .......................................22<br /> 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ. .........28<br /> 2.2.1. Thực trạng nợ quá hạn. ............................................................................28<br /> 2.2.2. Thực trạng nợ xấu ....................................................................................31<br /> 2.3. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ ............................................34<br /> 2.3.1. Mô hình phòng ngừa rủi ro tín dụng .......................................................34<br /> 2.3.2. Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng ................................ 34<br /> 2.3.3. Quy trình nghiệp vụ tín dụng ...................................................................35<br /> 2.3.4. Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng .......................................36<br /> 2.3.5. Kiểm tra, kiểm soát tín dụng.....................................................................38<br /> 2.3.6. Thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng .....................................................39<br /> 2.3.7. Phương thức cho vay và cơ chế tín dụng nông nghiệp - nông thôn ......42<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản