Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Long Thọ - Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
20
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Long Thọ - Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận căn bản về hệ thống KSNB trong DN đã được học, bổ sung những kiến thức mới, vận dụng lý thuyết vào thực tế để hiểu sâu hơn, tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này; tìm hiểu công tác KSNB chi phí sản xuất Công ty CP Long Thọ - Huế; từ kiến thức đã tìm hiểu đưa ra nhận xét, đánh giá, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB của Công ty, đặc biệt là công tác KSNB chi phí sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Long Thọ - Huế

LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được rất nhiều sự<br /> <br /> ủng hộ và giúp đỡ từ thầy cô, cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè. Lời đầu tiên tôi<br /> <br /> uế<br /> <br /> xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn Thạc sĩ<br /> Nguyễn Ngọc Thủy đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thực hiện đề tài.<br /> <br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô khoa Kế toán – Tài chính nói<br /> <br /> riêng và Trường Đai Học Kinh Tế Huế nói chung đã trang bị cho tôi những kiến<br /> thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài này.<br /> <br /> h<br /> <br /> thức và kinh nghiệm quý giá trong quá trình học tập tại trường và tạo điều kiện<br /> <br /> in<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên phòng Kế<br /> <br /> cK<br /> <br /> toán, phòng Kế hoạch – Thị trường Công ty cổ phần Long Thọ - Huế đã nhiệt tình<br /> giúp đỡ, cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành<br /> tốt khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ, kỹ năng của<br /> <br /> bản thân còn nhiều hạn chế nên chắc chắn đề tài khóa luận tốt nghiệp này của tôi<br /> không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được sự đóng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> góp, chỉ bảo từ thầy cô và các bạn.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> <br /> Hoàng Thị Na<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu.....................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................2<br /> 6. Kết cấu bài Khóa luận .................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> <br /> h<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌCVỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> <br /> in<br /> <br /> TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ..................4<br /> 1.1.1. Khái niệm Hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................................................4<br /> 1.1.2. Các yếu tố cấu thành của một Hệ thống kiểm soát nội bộ ....................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.1. Môi trường kiểm soát .........................................................................................5<br /> 1.1.2.2. Đánh giá rủi ro....................................................................................................8<br /> 1.1.2.3. Hoạt động kiểm soát ...........................................................................................8<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.4. Hệ thống thông tin và truyền thông..................................................................12<br /> 1.1.2.5. Hệ thống giám sát và thẩm định .......................................................................12<br /> 1.1.3. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ....................................13<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2. NỘI DUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH<br /> NGHIỆP<br /> <br /> ...................................................................................................................13<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất ..................................................................................13<br /> 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất ....................................................................................14<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.2.2.1. Theo nội dung kinh tế ban đầu .........................................................................14<br /> 1.2.2.2. Theo công dụng kinh tế ....................................................................................14<br /> 1.2.2.3. Theo mối quan hệ với thời kỳ tính kết quả.......................................................15<br /> 1.2.2.4. Theo phương pháp quy nạp ..............................................................................15<br /> 1.2.2.5. Theo mối quan hệ hoạt động ............................................................................16<br /> 1.2.3. Khái quát về kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất...................................................16<br /> 1.2.3.1. Khái niệm kiểm soát chi phí sản xuất...............................................................16<br /> <br /> 1.2.3.2. Tính tất yếu của việc kiểm soát chi phí ............................................................16<br /> 1.2.4. Nội dung công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp.........17<br /> 1.2.4.1. Kiểm soát nội bộ chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp ...................................17<br /> 1.2.4.2. Kiểm soát nội bộ chi phí nhân công trực tiếp...................................................20<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.4.3. Kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất chung..........................................................22<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ ..............................................25<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ ............................25<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Long Thọ ...................25<br /> 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty .......................................................................26<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty ................................................................26<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý .....................................................................................26<br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ...........................................................27<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất...................................................................................29<br /> 2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .......................................................................31<br /> 2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................31<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.5.2. Chức năng từng bộ phận của bộ máy kế toán ..................................................31<br /> 2.1.6. Chế độ kế toán, chính sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng......................33<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.7. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị qua 3 năm (2010-2012) ....35<br /> 2.1.7.1. Tình hình lao động............................................................................................35<br /> 2.1.7.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................37<br /> 2.1.7.3. Tình hình sản xuất kinh doanh .........................................................................40<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ ..................................................................42<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.1. Môi trường kiểm soát ..........................................................................................42<br /> 2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất tại công ty.....................................................42<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.1.2. Phong cách điều hành của lãnh đạo công ty.....................................................42<br /> 2.2.1.3. Chính sách nhân sự của công ty .......................................................................43<br /> 2.2.1.4. Công tác lập kế hoạch và dự toán của Công ty ................................................43<br /> 2.2.1.5. Uỷ ban kiểm soát ..............................................................................................44<br /> 2.2.1.6. Bộ phận kiểm toán nội bộ.................................................................................44<br /> 2.2.1.7. Môi trường bên ngoài .......................................................................................44<br /> <br /> 2.2.2. Đánh giá rủi ro.....................................................................................................44<br /> 2.2.2.1. Rủi ro hoạt động ...............................................................................................45<br /> 2.2.2.2. Rủi ro xử lý thông tin .......................................................................................46<br /> 2.2.2.3. Rủi ro nguồn lực hệ thống ................................................................................47<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.3. Hoạt động kiểm soát nội bộ Chi phí sản xuất tại công ty CP Long Thọ.............47<br /> 2.2.3.1. Các hoạt động chung ........................................................................................47<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.3.2. Các thủ tục cụ thể kiểm soát nội bộ Chi phí sản xuất ......................................49<br /> 2.2.4. Hệ thống thông tin và truyền thông.....................................................................76<br /> 2.2.5. Hệ thống giám sát ................................................................................................77<br /> CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT<br /> <br /> h<br /> <br /> NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ ............78<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ.....................................................................................78<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm ...............................................................................................................78<br /> 3.1.2. Nhược điểm .........................................................................................................81<br /> 3.1.3. Nguyên nhân của tồn tại ......................................................................................83<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ - HUẾ...........................84<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát ........................................................................84<br /> 3.2.2. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất..........................................84<br /> Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..............................85<br /> PHẦN III .......................................................................................................................88<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................................88<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1 - Tình hình lao động (2010-2012)..................................................................35<br /> Bảng 2.2 - Tình hình tài sản và nguồn vốn (2010-2012) ..............................................39<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.3 - Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP<br /> Long Thọ 3 năm. .........................................................................................41<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Bảng 2.4 - Rủi ro hoạt động trong chu trình chi phí sản xuất .......................................45<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Bảng 2.5 - Bảng Giá thành kế hoạch 1 tấn Xi Măng nghiền (năm 2011) .....................63<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản