Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
27
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại; tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Hưng Nguyên; từ đó đánh giá, rút ra những ưu điểm, nhược điểm và các giải pháp cải thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An

Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này em xin chân thành cảm<br /> ơn ban lãnh đạo Đại học Huế, Đại học kinh tế Huế đã tạo điều kiện<br /> cho em có cơ hội được đi thực tập và tiếp xúc thực tế tại ngân hàng.<br /> Bên cạnh đó, em cũng rất cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại học kinh<br /> tế Huế đã truyền đạt kiến thức cho em trong suốt quãng thời gian học<br /> tập.<br /> Đặc biệt, em xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Ths.Đào<br /> Nguyên Phi - người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn em trong quá<br /> trình thực hiện đề tài.<br /> Em cũng xin bày tỏ lời cảm ơn của mình đến các anh, chị phòng<br /> Tín dụng và ban Kiểm tra – kiểm soát nội bộ cùng toàn thể cán bộ tại<br /> Agribank Hưng Nguyên-Nghệ An đã giúp đỡ, tạo điều kiện<br /> thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập.<br /> Do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm bản thân nên đề tài<br /> không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự thông cảm và góp ý của quý<br /> thầy cô, quý cơ quan để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Thái Thị Kiều Trang<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1.1 Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngân hàng thương mại-một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh<br /> doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán, liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, vì<br /> vậy có rất nhiều rủi ro liên quan. Trong đó có thể thấy rủi ro tín dụng là đặc trưng tiêu<br /> biểu, dễ xảy ra nhất trong hoạt động ngân hàng. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là<br /> do từ phía ngân hàng (năng lực, tổ chức hoạt động kinh doanh…) hoặc từ phía khách<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> hàng (với những hành vi lừa đảo để vay vốn ngân hàng ngày càng xuất hiện với những<br /> hình thức tinh vi hơn; kinh doanh thua lỗ; đầu tư vào những dự án kinh tế hiệu quả<br /> thấp…) hoặc do khách quan như thiên tai, dịch bệnh…<br /> <br /> Trước những rủi ro và thách thức có liên quan chặt chẽ tới chất lượng kiểm soát<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> nội bộ tín dụng đó, các ngân hàng thương mại không thể né tránh được mà phải đối<br /> mặt và tự tìm cho mình những giải pháp thiết thực phù hợp để nâng cao chất lượng<br /> kiểm soát nội bộ tín dụng, hạn chế những rủi ro, tăng quy mô và chất lượng tín dụng,<br /> đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.<br /> <br /> Với xu thế đó, trên địa bàn Nghệ An, các ngân hàng thương mại nói chung, Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Hưng Nguyên nói riêng,<br /> trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tín dụng, từng bước có cải thiện rõ rệt, đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển kinh tế<br /> trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt<br /> động cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hưng Nguyên<br /> nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu và có giải pháp khắc phục.<br /> Trên cơ sở nhận định đó, em chọn đề tài “ Thực trạng kiểm soát nội bộ quy<br /> trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> Nông thôn Chi nhánh Huyện Hưng Nguyên- Nghệ An” để nghiên cứu. Đề tài hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ tuy không mới, tuy nhiên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp<br /> và Phát triển Nông thôn Hưng Nguyên là chi nhánh cấp 3, hệ thống kiểm soát còn hạn<br /> chế. Bởi vậy việc nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống<br /> kiểm soát nội bộ tại chi nhánh Hưng Nguyên mang tính cấp thiết.<br /> SVTH: Thái Thị Kiều Trang – K44B Kiểm toán<br /> <br /> 1<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Một là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho<br /> vay khách hàng doanh nhiệp tại các ngân hàng thương mại.<br /> - Hai là tìm hiểu thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách<br /> hàng doanh nghiệp tại Agribank Hưng Nguyên. Từ đó đánh giá, rút ra những ưu điểm,<br /> nhược điểm và các giải pháp cải thiện.<br /> <br /> 1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Hưng<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Nguyên- Nghệ An.<br /> - Không gian: Phòng tín dụng tại Agribank Hưng Nguyên.<br /> <br /> - Thời gian: Đề tài nghiên cứu trên cơ sở các thông tin trong thời gian 3 năm<br /> 2011 đến 2013.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> - Địa điểm: Chi nhánh Agribank huyện Hưng Nguyên- Nghệ An, quốc lộ 46, thị<br /> trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.<br /> <br /> 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu<br /> <br /> * Đối với số liệu thứ cấp: Trong quá trình thực tập em đã thu thập được dữ liệu<br /> thứ cấp cả bên trong và bên ngoài đơn vị để hoàn thành luận văn của mình.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Dữ liệu thứ cấp bên trong đơn vị bao gồm đề án kinh doanh (2011- 2013) của<br /> Agribank Hưng Nguyên, các văn bản quyết định của Agribank Việt Nam về cho vay<br /> khách hàng doanh nghiệp và kiểm soát hoạt động cho vay; chứng từ được sử dụng<br /> trong hoạt động cho vay như (giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, báo cáo thẩm<br /> định, biên bản kiểm tra sau khi cho vay…) tại Agribank Hưng Nguyên. Những tài liệu<br /> này sẽ giúp “cụ thể hóa” lý thuyết và giúp cho bài khóa luận của em có chiều sâu hơn.<br /> - Dữ liệu thứ cấp bên ngoài đơn vị: Bao gồm luận văn tốt nghiệp đại học, luận<br /> văn thạc sỹ. Dữ liệu này được sử dụng bổ trợ cho quá trình làm bài. Từ đó khắc phục<br /> được những hạn chế, yếu điểm mà các đề tài trước mắc phải.<br /> <br /> SVTH: Thái Thị Kiều Trang – K44B Kiểm toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> * Đối với dữ liệu sơ cấp: Để hoàn thành bài khóa luận của mình, em đã sử dụng<br /> các phương pháp sau :<br /> - Phương pháp quan sát: Phương pháp này được thực hiện trong thời gian em thực tập<br /> tại Agribank Hưng Nguyên thông qua việc quan sát các công việc các CBTD đã làm:<br /> CBTD tiếp xúc trao đổi với khách hàng, quy trình lập hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, phê duyệt<br /> chứng từ và giải ngân. Để từ đó có cái nhìn tổng thể về hoạt động cho vay và kiểm soát cho<br /> vay khách hàng doanh nghiệp đã thực tế diễn ra tại Agribank Hưng Nguyên.<br /> - Phương pháp phỏng vấn: Là việc thực hiện đặt các câu hỏi cho trưởng phòng kế<br /> hoạch và các CBTD…. Quá trình phỏng vấn nhằm thu thập dữ liệu thực tế để từ đó so<br /> 1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> sánh đối chiếu với lý thuyết.<br /> - Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp tổng hợp lại những thông tin đã thu<br /> thập được nhằm phục vụ cho công viêc nghiên cứu.<br /> <br /> - Phương pháp so sánh: Vận dụng phương pháp này nhằm đối chiếu các chỉ tiêu,<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> các hiện tượng kinh tế xã hội đã lượng hóa cùng một nội dung, cùng tính chất tương tự<br /> để xác định xu hướng và mức biến động của các chỉ tiêu qua các năm từ 2011-2013.<br /> Trên cơ sở đó đưa ra đánh giá khách quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> <br /> 1.5 Kết cấu khóa luận<br /> Khóa luận gồm 3 phần:<br /> Phần I: Đặt vấn đề.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu.<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát quy trình cho<br /> vay khách hàng doanh nghiệp.<br /> Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng doanh<br /> nghiệp tại Agribank Hưng Nguyên-Nghệ An.<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình<br /> cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Hưng Nguyên.<br /> Phần III: Kết luận và kiến nghị.<br /> <br /> SVTH: Thái Thị Kiều Trang – K44B Kiểm toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM<br /> SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP<br /> 1.1 Cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng<br /> thƣơng mại<br /> 1.1.1 Khái niệm<br /> Chức năng kiểm soát nội bộ luôn chiếm vai trò quan trọng trong mọi quy trình<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> quản lý, và được thể hiện bởi công cụ chính yếu là hệ thống kiểm soát nội bộ. Có<br /> nhiều quan điểm về định nghĩa hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:<br /> <br /> Theo chuẩn mực kiểm toán việt nam số 400- Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ:<br /> “KSNB là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định để kiểm tra,<br /> kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận sai sót; để lập báo cáo tài chính trung<br /> thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. Hệ<br /> thống kiểm soát nội bộ bao gồm: môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ<br /> tục kiểm soát”.<br /> <br /> Theo COSO-Committee of Sponsoring orangization (1992):<br /> <br /> Đ<br /> <br /> “Kiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị và các<br /> nhân viên của đơn vị chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự bảo đảm hợp lý<br /> nhằm thực hiện ba mục tiêu: Báo cáo tài chính đáng tin cậy, các luật lệ và quy định<br /> được tuân thủ, hoạt động hữu hiệu và hiệu quả”.<br /> Qua những khái niệm trên ta có thể thấy rằng hệ thống KSNB là một tích hợp các<br /> hoạt động, chính sách, biện pháp…được nhà quản lý thiết lập và sử dụng để thực hiện<br /> những mục tiêu đã đề ra.<br /> 1.1.2 Các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB<br /> Ở mỗi một đơn vị khác nhau thì có thì có hệ thống KSNB khác nhau. Hệ thống<br /> KSNB phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, tính chất hoạt động hay mục tiêu của từng đơn<br /> SVTH: Thái Thị Kiều Trang – K44B Kiểm toán<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản