intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng thu hút vốn đầu tư tại thị xã Hương Thủy để nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư, đánh giá phân tích các kết quả thu hút vốn đầu tư tại thị xã Hương Thủy

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

80
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu và làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào thị xã Hương Thủy; phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư thị xã Hương Thủy giai đoạn 2011-2013; đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào thị xã Hương Thủy;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng thu hút vốn đầu tư tại thị xã Hương Thủy để nghiên cứu lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư, đánh giá phân tích các kết quả thu hút vốn đầu tư tại thị xã Hương Thủy

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> LÊ THỊ NA<br /> <br /> Khóa học: 2011-2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ<br /> TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY<br /> TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> LÊ THỊ NA<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. LÊ NỮ MINH PHƯƠNG<br /> <br /> Lớp: K45 C- KHĐT<br /> Niên khóa: 2011- 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: T.S Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> Lời đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu<br /> Trường Đại học Kinh tế Huế cũng như các thầy cô trong Khoa Kinh Tế<br /> Phát Triển đã tạo mọi điều kiện để em có thể hoàn thành tốt luận văn<br /> này.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Em xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến Tiến Sĩ Lê Nữ Minh Phương,<br /> người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em rất tận tình về kiến thức cũng<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> như phương pháp thực hiện , sự hiểu biết sâu sắc về khoa học, cũng<br /> như kinh nghiệm của cô chính là tiền đề giúp em nổ lực hơn để đạt được<br /> những thành công và nhiều kinh nghiệm quý báu.<br /> Em cũng xin cám ơn chân thành đến các cô chú, anh chị tại UBND<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thị xã Hương Thủy. Đặc biệt là các cô chú, anh chị phòng Tài Chính – Kế<br /> Hoạch đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như đã nhiệt tình giúp đỡ em<br /> rất nhiều trong quá trình em thực tập tại UBND thị xã để em có thể hoàn<br /> thành bài luận văn của mình tốt hơn.<br /> Trong thời gian thực tập tại UBND thị xã Hương Thủy cũng như<br /> trong quá trình thực hiện luận văn này, mặc dù em đã cố gắng rất nhiều<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Lê Thị Na –K45C KHĐT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: T.S Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> nhưng hẳn vẫn còn sự thiếu sót nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến,<br /> nhận xét của các thầy cô và các cô chú anh chị để bài luận văn của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành<br /> công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị<br /> <br /> thành công tốt đẹp trong công việc.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> trong UBND thị xã Hương Thủy luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Thị Na<br /> <br /> Đ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................ 1<br /> 1. Tính thiết của đề tài..................................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................................... 2<br /> 2.1.Mục tiêu chung ..........................................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................................ 3<br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu ...................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp phân tích và xử lí số liệu ....................................................................3<br /> Sinh viên thực hiện: Lê Thị Na –K45C KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: T.S Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> 4.3. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ....................................................................4<br /> 4.4. Phương pháp kế thừa ................................................................................................4<br /> 5. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................................... 5<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ . 5<br /> 1.1 Lý luận chung về đầu tư,vốn đầu tư ..........................................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................................... 5<br /> 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tư............................................................................................................. 5<br /> 1.1.3 Phân loại vốn đầu tư .............................................................................................................. 6<br /> 1.1.4 Các nguồn vốn huy động ...................................................................................................... 7<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.1.5. Vai trò của vốn đầu tư đến phát tiển kinh tế ..................................................................... 11<br /> 1.2. Nội dung về thu hút vốn đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng. ............................................... 14<br /> 1.2.1 Khái niệm thu hút vốn đầu tư. ............................................................................................ 14<br /> 1.2.2 Nội dung về thu hút vốn đầu tư .......................................................................................... 14<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư ................................................................. 16<br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO THỊ XÃ HƯƠNG THỦY . 19<br /> 2.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam ........................................................................ 19<br /> 2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................................... 21<br /> 2.3 Tình hình thu hút vốn đầu tư vào thị xã Hương Thủy.......................................................... 22<br /> 2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư vào thị Xã Hương Thủy ................. 22<br /> 2.3.2 Chính sách công tác thu hút đầu tư vào thị xã Hương Thủy ............................................ 32<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.4 Kết quả thu hút vốn đầu tư của thị xã Hương Thủy. ........................................................ 38<br /> 2.3.3 Cơ sở thực tiễn về một số nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến lựa chọn đầu tư của các<br /> doanh nghiệp ................................................................................................................................. 44<br /> CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TẠI THỊ XÃ<br /> HƯƠNG THỦY ........................................................................................................................... 51<br /> 3.1 Định hướng và mục tiêu thu hút vốn đầu tư đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020 ............... 51<br /> 3.1.1 Định hướng thu hút vốn đầu tư........................................................................................... 51<br /> 3.1.2 Mục tiêu thu hút đầu tư thị xã Hương Thủy trong những năm tới. .................................. 52<br /> 3.2 Dự báo vốn đầu tư cần thiết ................................................................................................... 53<br /> 3.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào thị xã Hương Thủy . 54<br /> Sinh viên thực hiện: Lê Thị Na –K45C KHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2