Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong tiến trình thực hiện mô hình "nông thôn mới" trên địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
18
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong tiến trình thực hiện mô hình "nông thôn mới" trên địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong tiến trình thực hiện mô hình "nông thôn mới" trên địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trong tiến trình thực hiện mô hình "nông thôn mới" trên địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐẠI HỌC<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TRONG<br /> <br /> H<br /> <br /> TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NÔNG THÔN MỚI"<br /> <br /> IN<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC TRÌ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ.<br /> <br /> LÊ PHÚ BỈNH<br /> <br /> Khóa học: 2009 - 2013<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐẠI HỌC<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT<br /> TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN TRONG<br /> <br /> H<br /> <br /> TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NÔNG THÔN MỚI"<br /> <br /> IN<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC TRÌ, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ.<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> LÊ PHÚ BỈNH<br /> <br /> Th.S. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH<br /> <br /> Lớp: K43B Kế hoạch - Đầu tư<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> ́H<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nổ lực<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> của bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô<br /> <br /> H<br /> <br /> trong trường, trong khoa. Được sự đón nhận nồng nhiệt của cán bộ<br /> <br /> IN<br /> <br /> Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, Uỷ ban<br /> <br /> K<br /> <br /> Nhân dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và người<br /> dân trên địa bàn.<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là Cô<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> giáo –Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ<br /> tôi hoàn thành bài khóa luận này.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực tập và viết bài,<br /> <br /> nhưng với kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian không cho phép nên<br /> chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.<br /> Vậy, rất mong sự thông cảm, quan tâm và đóng góp ý kiến của<br /> các quý thầy cô!<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2013<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Lê Phú Bỉnh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2009 - 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU......................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ ..................................................................... v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................................... vi<br /> BẢN TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................viii<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................5<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................5<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ................................................................................5<br /> 1.1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.................................................................................5<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về đầu tư và đầu tư phát triển......................................................5<br /> 1.1.1.2. Mô hình "nông thôn mới" - xu thế phát triển tất yếu nhằm đẩy mạnh CNH -<br /> <br /> HĐH<br /> <br /> H<br /> <br /> nông nghiệp nông thôn. .............................................................................................................11<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.1.3. Khái niệm cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng nông thôn.......................................................15<br /> 1.1.1.4. Phân loại cơ sở hạ tầng nông thôn...............................................................................16<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1.5. Vai trò của cơ sở hạ tầng nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. .......................16<br /> 1.1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn.............................17<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.2. Cơ sở thực tiễn về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của một số nước trên thế giới và ở Việt<br /> <br /> O<br /> <br /> Nam............................................................................................................................................17<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.2.1. Kinh nghiệm PT cơ sở hạ tầng của một số nước. ............................................................17<br /> 1.1.2.2. Tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam và ở tỉnh TT Huế..........................17<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2. Tình hình cơ bản của địa bàn nghiên cứu...........................................................................21<br /> 1.2.1. Vị trí địa lý.......................................................................................................................21<br /> 1.2.2. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................................22<br /> 1.2.2.1. Địa hình, đất đai của xã ................................................................................................22<br /> 1.2.2.2. Khí hậu, thủy văn. ........................................................................................................22<br /> 1.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của xã.....................................................................................23<br /> 1.2.3.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của xã giai đoạn (2010 - 2012) ...............................23<br /> 1.2.3.2. Tình hình sử dụng đất đai của xã..................................................................................26<br /> 1.2.3.3. Cơ sở hạ tầng và CSVC kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất của xã. ...........................28<br /> 1.2.3.4. Tình hình phát triển kinh tế của xã (2010 - 2012) ........................................................30<br /> 1.2.4. Đánh giá chung tình hình cơ bản của xã Lộc Trì. ...........................................................32<br /> <br /> SVTH: LÊ PHÚ BỈNH<br /> <br /> i<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản