intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên

Chia sẻ: Trần Văn Gan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:205

0
33
lượt xem
6
download

Luận án tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm chế tạo Autovaccine thử nghiệm phòng viêm phổi và viêm khớp cho lợn từ các chủng S. suis phân lập được và thử nghiệm các phác đồ điều trị bệnh viêm phổi và viêm khớp cho lợn do S. suis gây ra có hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT  CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ XANH  GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG
 2. THÁI NGUYÊN ­ 2019
 3. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT  CHE SÁNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CHÈ XANH  GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MàNGÀNH: 9.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn 2. TS. Đặng Văn Thư
 4. THÁI NGUYÊN ­ 2019
 5. i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng toàn bộ số liệu và kết quả trong luận án này là hoàn  toàn trung thực và chưa từng công bố  tại bất kỳ  một công trình nghiên cứu  nào.  Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Cường
 6. ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện bản luận án này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ  của nhiều   cá nhân và tập thể. Đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến   GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, TS. Đặng Văn Thư là những người thầy tâm huyết   đã tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian định hướng và  chỉ bảo tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu để tôi hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện, Ban lãnh đạo và các cán  bộ đồng nghiệp Trung tâm nghiên cứu và phát triển chè đã giúp đỡ và tạo mọi   điều kiện thuận lợi cho tôi triển khai các thí nghiệm, phân tích…để  tôi hoàn  thành luận án này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Phòng đào tạo, các thầy cô Khoa  Nông học thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ  và tạo  mọi điều kiện thuận lợi cho tôi để hoàn thành luận án. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ  lòng biết  ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè  những người đã giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện hết sức có thể  để  tôi  hoàn thành luận án này. Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Xuân Cường
 7. iii MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                  ..............................................................................................     i Tôi cam đoan rằng toàn bộ  số  liệu và kết quả  trong luận án này là hoàn toàn   trung thực và chưa từng công bố tại bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.  i   Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                          ......................................................................     i  LỜI CẢM ƠN                                                                                                      ..................................................................................................      ii  Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                         .....................................................................      ii  MỤC LỤC                                                                                                           .......................................................................................................       iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                                  ..............................................................       vi  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU                                                                 .............................................................       vii  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ                                                             .........................................................      x  MỞ ĐẦU                                                                                                              ..........................................................................................................      1 1. Tính cấp thiết.........................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................3 3. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài....................................................3 4. Điểm mới của luận án...........................................................................................4 5. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................. 4  Chương 1                                                                                                              ..........................................................................................................      6  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI                  ..............      6 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài.................................................................................6 Ánh sáng có vai trò quan trọng đối với tất cả  các cơ  thể  sống, là một trong   những yếu tố quan trọng nhất của môi trường, ảnh hưởng đến quá trình điều  hòa sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây chè từ  lúc còn nhỏ  đến khi   phát triển sau này nó hoàn toàn  ưa ánh sáng tán xạ. Dưới bóng râm, lá chè  xanh đậm, lóng dài, búp non và mềm mại độ già hóa của búp chậm hơn, hàm   lượng nước cao nhưng mật độ búp thưa. Ở những vùng núi cao với ánh sáng  tán xạ  có tác dụng tốt đến chất lượng búp chè, lá chè thường có mầu xanh   hơn so với lá của cây chè phát triển trong điều kiện ánh sáng trực xạ ở những   vùng thấp, kết quả  nồng độ  axit amin tổng số  cao (Topuz, A., và cs., 2014) 
 8. iv [66]. Có sự  khác biệt về  nồng độ  axit amin  ở  điều kiện ánh sáng mặt trời   khác nhau, nồng độ axit amin tổng số của lá chè phát triển trong ánh sáng mặt   trời tự nhiên giảm 44,3%, so với lá chè được che bớt ánh sáng.                        ....................      9 Lee, L. S., và cs., (2013) [48] đã nghiên cứu cây chè trong quá trình sinh trưởng  và phát triển thường chịu ảnh hưởng điều kiện môi trường không khí. Tác giả  cho rằng khi được trồng ở cùng một nơi thì cây chè được che bóng sẽ có chất  lượng cao hơn, khi uống có vị  thơm dịu hơn so với cây chè không được che  bóng và nguyên liệu có thể  sử  dụng để  chế  biến chè xanh chất lượng cao.   Kaur, L., và cs. (2014) [45]  đã phân tích thành phần các chất trong dịch chiết   từ  lá chè theo thời gian che sáng từ  0, 15, 18, 20 ngày, kết quả cho thấy theo   thời   gian   che   sáng   các   hợp   chất   như:   quercetin   ­   galactosylrutinoside,    kaempferol ­ glucosylrutinoside, epicatechin gallate, tryptophan, phe nylalanine,      theanine,   glutamine   và   cafein   tăng,   trong   khi   đó   các   chất   như:   quercetin­ glucosylrutinoside,   kaempferol­glucoside,   epigallocatechin   gallate,  gallocatechin và epigallocatechin lại có xu hướng giảm. Như  vậy, việc che   sáng cho cây chè đã làm thay đổi thành phần hóa học trong lá chè, cũng có   nghĩa là đã làm thay đổi chất lượng dinh dưỡng và chất lượng của chè xanh.  Trên cơ sở nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra giả thuyết về con đường chuyển  hóa các chất trong lá chè liên quan đến tác động của ánh sáng có cường độ  yếu từ đó có thể làm sáng tỏ mối quan hệ giữa việc che nắng cho cây chè và   chất lượng chè.                                                                                                   ...............................................................................................       10 1.2. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè trên Thế giới 18 1.3. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè ở Việt Nam 38 1.4. Một số nhận xét rút ra từ tổng quan tài liệu ....................................................48  Chương 2                                                                                                            ........................................................................................................       52  VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                     .................       52 2.1. Vật liệu nghiên cứu.......................................................................................... 52 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu................................................................... 53 2.3. Nội dung nghiên cứu........................................................................................53 2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................54  Chương 3                                                                                                            ........................................................................................................       67
 9. v  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN                                                   ...............................................       67  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ                                                                               ...........................................................................       145 1. Kết luận............................................................................................................. 145 2. Đề nghị..............................................................................................................147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN   ÁN                                                                                                                     .................................................................................................................       148  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                 .............................................................................       149  KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU                                                                             .........................................................................       158  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM                                                              ..........................................................       187
 10. vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CT Công thức CĐAS Cường độ ánh sáng Đ/C Đối chứng HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật KTCB Kiến thiết cơ bản KK Không khí K2O Kali N Đạm NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông  PVT thôn P2O5 Phúc Vân Tiên SXKD Supe lân to Sản xuất kinh doanh TB Nhiệt độ TS Trung bình Tổng số
 11. vii DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                  ..............................................................................................     i Tôi cam đoan rằng toàn bộ  số  liệu và kết quả  trong luận án này là hoàn toàn   trung thực và chưa từng công bố tại bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.  i   Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                          ......................................................................     i  LỜI CẢM ƠN                                                                                                      ..................................................................................................      ii  Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                         .....................................................................      ii  MỤC LỤC                                                                                                           .......................................................................................................       iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                                  ..............................................................       vi  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU                                                                 .............................................................       vii  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ                                                             .........................................................      x  MỞ ĐẦU                                                                                                              ..........................................................................................................      1 1. Tính cấp thiết.........................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................3 3. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài....................................................3 4. Điểm mới của luận án...........................................................................................4 5. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................. 4  Chương 1                                                                                                              ..........................................................................................................      6  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI                  ..............      6 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài.................................................................................6 Ánh sáng có vai trò quan trọng đối với tất cả  các cơ  thể  sống, là một trong   những yếu tố quan trọng nhất của môi trường, ảnh hưởng đến quá trình điều  hòa sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây chè từ  lúc còn nhỏ  đến khi   phát triển sau này nó hoàn toàn  ưa ánh sáng tán xạ. Dưới bóng râm, lá chè  xanh đậm, lóng dài, búp non và mềm mại độ già hóa của búp chậm hơn, hàm   lượng nước cao nhưng mật độ búp thưa. Ở những vùng núi cao với ánh sáng  tán xạ  có tác dụng tốt đến chất lượng búp chè, lá chè thường có mầu xanh   hơn so với lá của cây chè phát triển trong điều kiện ánh sáng trực xạ ở những   vùng thấp, kết quả  nồng độ  axit amin tổng số  cao (Topuz, A., và cs., 2014)  [66]. Có sự  khác biệt về  nồng độ  axit amin  ở  điều kiện ánh sáng mặt trời  
 12. viii khác nhau, nồng độ axit amin tổng số của lá chè phát triển trong ánh sáng mặt   trời tự nhiên giảm 44,3%, so với lá chè được che bớt ánh sáng.                        ....................      9 Lee, L. S., và cs., (2013) [48] đã nghiên cứu cây chè trong quá trình sinh trưởng  và phát triển thường chịu ảnh hưởng điều kiện môi trường không khí. Tác giả  cho rằng khi được trồng ở cùng một nơi thì cây chè được che bóng sẽ có chất  lượng cao hơn, khi uống có vị  thơm dịu hơn so với cây chè không được che  bóng và nguyên liệu có thể  sử  dụng để  chế  biến chè xanh chất lượng cao.   Kaur, L., và cs. (2014) [45]  đã phân tích thành phần các chất trong dịch chiết   từ  lá chè theo thời gian che sáng từ  0, 15, 18, 20 ngày, kết quả cho thấy theo   thời   gian   che   sáng   các   hợp   chất   như:   quercetin   ­   galactosylrutinoside,    kaempferol ­ glucosylrutinoside, epicatechin gallate, tryptophan, phe nylalanine,      theanine,   glutamine   và   cafein   tăng,   trong   khi   đó   các   chất   như:   quercetin­ glucosylrutinoside,   kaempferol­glucoside,   epigallocatechin   gallate,  gallocatechin và epigallocatechin lại có xu hướng giảm. Như  vậy, việc che   sáng cho cây chè đã làm thay đổi thành phần hóa học trong lá chè, cũng có   nghĩa là đã làm thay đổi chất lượng dinh dưỡng và chất lượng của chè xanh.  Trên cơ sở nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra giả thuyết về con đường chuyển  hóa các chất trong lá chè liên quan đến tác động của ánh sáng có cường độ  yếu từ đó có thể làm sáng tỏ mối quan hệ giữa việc che nắng cho cây chè và   chất lượng chè.                                                                                                   ...............................................................................................       10 1.2. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè trên Thế giới 18 1.3. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè ở Việt Nam 38 1.4. Một số nhận xét rút ra từ tổng quan tài liệu ....................................................48  Chương 2                                                                                                            ........................................................................................................       52  VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                     .................       52 2.1. Vật liệu nghiên cứu.......................................................................................... 52 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu................................................................... 53 2.3. Nội dung nghiên cứu........................................................................................53 2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................54  Chương 3                                                                                                            ........................................................................................................       67  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN                                                   ...............................................       67
 13. ix  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ                                                                               ...........................................................................       145 1. Kết luận............................................................................................................. 145 2. Đề nghị..............................................................................................................147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN   ÁN                                                                                                                     .................................................................................................................       148  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                 .............................................................................       149  KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU                                                                             .........................................................................       158  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM                                                              ..........................................................       187
 14. x DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                  ..............................................................................................     i Tôi cam đoan rằng toàn bộ  số  liệu và kết quả  trong luận án này là hoàn toàn   trung thực và chưa từng công bố tại bất kỳ một công trình nghiên cứu nào.  i   Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                          ......................................................................     i  LỜI CẢM ƠN                                                                                                      ..................................................................................................      ii  Thái Nguyên, tháng 03 năm 2019                                                                         .....................................................................      ii  MỤC LỤC                                                                                                           .......................................................................................................       iii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT                                                                  ..............................................................       vi  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU                                                                 .............................................................       vii  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ                                                             .........................................................      x  MỞ ĐẦU                                                                                                              ..........................................................................................................      1 1. Tính cấp thiết.........................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................3 3. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài....................................................3 4. Điểm mới của luận án...........................................................................................4 5. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................. 4  Chương 1                                                                                                              ..........................................................................................................      6  TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI                  ..............      6 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài.................................................................................6 Ánh sáng có vai trò quan trọng đối với tất cả  các cơ  thể  sống, là một trong   những yếu tố quan trọng nhất của môi trường, ảnh hưởng đến quá trình điều  hòa sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cây chè từ  lúc còn nhỏ  đến khi   phát triển sau này nó hoàn toàn  ưa ánh sáng tán xạ. Dưới bóng râm, lá chè  xanh đậm, lóng dài, búp non và mềm mại độ già hóa của búp chậm hơn, hàm   lượng nước cao nhưng mật độ búp thưa. Ở những vùng núi cao với ánh sáng  tán xạ  có tác dụng tốt đến chất lượng búp chè, lá chè thường có mầu xanh   hơn so với lá của cây chè phát triển trong điều kiện ánh sáng trực xạ ở những   vùng thấp, kết quả  nồng độ  axit amin tổng số  cao (Topuz, A., và cs., 2014) 
 15. xi [66]. Có sự  khác biệt về  nồng độ  axit amin  ở  điều kiện ánh sáng mặt trời   khác nhau, nồng độ axit amin tổng số của lá chè phát triển trong ánh sáng mặt   trời tự nhiên giảm 44,3%, so với lá chè được che bớt ánh sáng.                        ....................      9 Lee, L. S., và cs., (2013) [48] đã nghiên cứu cây chè trong quá trình sinh trưởng  và phát triển thường chịu ảnh hưởng điều kiện môi trường không khí. Tác giả  cho rằng khi được trồng ở cùng một nơi thì cây chè được che bóng sẽ có chất  lượng cao hơn, khi uống có vị  thơm dịu hơn so với cây chè không được che  bóng và nguyên liệu có thể  sử  dụng để  chế  biến chè xanh chất lượng cao.   Kaur, L., và cs. (2014) [45]  đã phân tích thành phần các chất trong dịch chiết   từ  lá chè theo thời gian che sáng từ  0, 15, 18, 20 ngày, kết quả cho thấy theo   thời   gian   che   sáng   các   hợp   chất   như:   quercetin   ­   galactosylrutinoside,    kaempferol ­ glucosylrutinoside, epicatechin gallate, tryptophan, phe nylalanine,      theanine,   glutamine   và   cafein   tăng,   trong   khi   đó   các   chất   như:   quercetin­ glucosylrutinoside,   kaempferol­glucoside,   epigallocatechin   gallate,  gallocatechin và epigallocatechin lại có xu hướng giảm. Như  vậy, việc che   sáng cho cây chè đã làm thay đổi thành phần hóa học trong lá chè, cũng có   nghĩa là đã làm thay đổi chất lượng dinh dưỡng và chất lượng của chè xanh.  Trên cơ sở nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra giả thuyết về con đường chuyển  hóa các chất trong lá chè liên quan đến tác động của ánh sáng có cường độ  yếu từ đó có thể làm sáng tỏ mối quan hệ giữa việc che nắng cho cây chè và   chất lượng chè.                                                                                                   ...............................................................................................       10 1.2. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè trên Thế giới 18 1.3. Tình hình nghiên cứu biện pháp che sáng và phân bón cho chè ở Việt Nam 38 1.4. Một số nhận xét rút ra từ tổng quan tài liệu ....................................................48  Chương 2                                                                                                            ........................................................................................................       52  VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                     .................       52 2.1. Vật liệu nghiên cứu.......................................................................................... 52 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu................................................................... 53 2.3. Nội dung nghiên cứu........................................................................................53 2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................54  Chương 3                                                                                                            ........................................................................................................       67
 16. xii  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN                                                   ...............................................       67  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ                                                                               ...........................................................................       145 1. Kết luận............................................................................................................. 145 2. Đề nghị..............................................................................................................147 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN   ÁN                                                                                                                     .................................................................................................................       148  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                 .............................................................................       149  KẾT QUẢ XỬ LÍ SỐ LIỆU                                                                             .........................................................................       158  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM                                                              ..........................................................       187
 17. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết Cây chè (Camellia Sinensis (L) O. Kuntze) là cây công nghiệp lâu năm,  có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới nóng ẩm. Tuy nhiên, nhờ những đặc tính hữu  ích và có giá trị lớn đối với sức khỏe con người mà cây chè đã trở  thành cây  trồng phổ  biến  ở  nhiều nước trên thế  giới. Cây chè giữ  vai trò quan trọng  trong cơ  cấu cây trồng nông nghiệp, là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của   ngành Nông nghiệp Việt Nam. Sản xuất chè cho thu nhập chắc chắn, ổn định,  góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông  thôn, đặc biệt là nông thôn vùng Trung du miền núi phía Bắc Sản phẩm chè là mặt hàng xuất khẩu quan trọng, hàng năm Việt Nam   xuất khẩu trên 120.000 tấn chè khô các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 250  triệu USD. Với sản lượng và kim ngạch xuất khẩu trên, Việt Nam đứng ở vị  trí thứ  5 trên thế  giới, sau Trung Quốc,  Ấn  Độ, Kenya và Srilanka với thị  trường xuất khẩu rộng khắp 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. VINATEA ­ 2015) [33].  Đến nay, năng suất chè Việt Nam tương đương năng suất chè thế giới.   Tuy vậy, sản xuất chè chưa phát huy hết tiềm năng, giá bán bình quân sản  phẩm chè Việt Nam chỉ  bằng 70% giá bán bình quân của thế  giới. do sản  phẩm chè Việt Nam chất lượng chưa cao chưa đáp ứng được với yêu cầu của  thị trường. Miền Bắc Việt Nam có 21 tỉnh trồng chè với diện tích 89.289 ha chiếm   70% tổng diện tích trồng chè cả nước, tổng sản lượng thu được 104.612 tấn.  Trong năm sản lượng chè phân bố không đều ở các vụ, tập trung chủ yếu vào  các tháng vụ  hè (chiếm 60 – 70% sản lượng cả  năm),  ở  vụ  này nguyên liệu  thường có chất lượng thấp vì vậy sản phẩm chè thường có giá bán không cao. 
 18. 2 Ở vụ xuân, vụ thu sản lượng thấp hơn (chiếm 30­ 40%) nhưng nguyên liệu có  chất lượng cao hơn vì vậy sản phẩm chè có giá gấp 2 đến 3 lần so với vụ hè.  Sự khác nhau về chất lượng nguyên liệu chè có thể do sự khác nhau về cường  độ ánh sáng qua đó có sự thay đổi về nhiệt độ và ẩm độ không khí ở các tháng  đã tạo nên sự khác nhau về chất lượng nguyên liệu. Nhiệt độ là yếu tố quyết   định thời gian sinh trưởng búp trong năm, nếu nhiệt độ  quá cao cây chè sinh  trưởng chậm lại có khi bị  hại và khả  năng tổng hợp các chất giảm.  Ẩm độ  không khí cũng  ảnh hưởng đến sinh trưởng búp chè. Chè là cây  ưa bóng, có   khả  năng chịu được bóng râm, thích hợp nhất với ánh sáng tán xạ. Cần có   những nghiên cứu sâu nhằm tìm ra điều kiện chiếu sáng tốt nhất trong vụ  hè  để cây chè sinh trưởng phát triển tốt, cho chất lượng nguyên liệu cao để  chế  biến sản phẩm chè xanh có chất lượng. Hiện nay nhu cầu về các sản phẩm chè xanh ngày càng cao vì vậy trong   những năm qua nhiều giống mới đã được chọn tạo nguyên liệu có thể  chế  biến các sản phẩm chè xanh để  đáp ứng yêu cầu của thị trường. Giống Kim  Tuyên   nhập nội vào Việt Nam năm 1994, được Bộ  NN&PTNT công nhận  giống mới năm 2008. Nguyên liệu chế  biến chè xanh và chè ôlong cho chất  lượng tốt. Hiện nay đang được trồng với diện tích đạt trên 2.000 ha. Một vấn  đề đặt ra là sản phẩm chè xanh sản xuất từ nguyên liệu giống chè Kim Tuyên  cũng như  các giống chè khác  ở  vụ  Xuân và vụ  Thu (khi cường độ  ánh sáng   yếu) thường có chất lượng tốt.  Ở  vụ  hè, có năng suất cao, nhưng có thể  do   cường độ ánh sáng mạnh nên chất lượng chè giảm nhiều, dẫn đến giá trị của   các sản phẩm chè và thu nhập của người làm chè thấp.  Vì vậy, để tạo ra sản phẩm chè xanh chất lượng từ nguyên liệu giống  chè Kim Tuyên có giá trị hàng hóa cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Nghiên  cứu sinh thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật   che   sáng   đến   năng   suất,   chất   lượng   chè   xanh   giống   chè   Kim   Tuyên”. 
 19. 3 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả cho ngành chè Việt  Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Xác định được ảnh hưởng của cường độ  ánh sáng đến năng suất, chất  lượng chè; Tìm ra biện pháp kỹ thuật che sáng và che sáng kết hợp bón phân  hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè xanh chế  biến từ  nguyên  liệu giống chè Kim Tuyên ở vụ hè. 2.2. Mục tiêu cụ thể ­ Xác định được  ảnh hưởng của cường độ  ánh sáng, nhiệt độ,  ẩm độ  không khí đến năng suất, chất lượng nguyên liệu giống chè Kim Tuyên để  chế biến chè xanh. ­ Xác  định được các kỹ  thuật che sáng hợp lý (Thời gian che sáng,   cường độ  ánh sáng, chiều cao che ánh sáng) cho giống chè Kim Tuyên  ở  vụ  hè. ­ Xác định được công thức bón phân hợp lý cho giống chè kim tuyên  trong điều kiện che sáng ở vụ hè.  ­ Áp dụng kết quả của đề  tài xây dựng mô hình ngoài sản xuất để  đề  xuất kỹ thuật khuyến cáo cho sản xuất. 3. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài 3.1. Ý nghĩa khoa học Đã phân tích và xác định mối quan h ệ  gi ữa c ường độ  ánh sáng với  các yếu tố  sinh thái trong vườ n chè như  nhiệt độ ,  ẩm độ  không khí, mối   quan hệ  gi ữa c ườ ng độ  ánh sáng và năng suất, chất lượ ng búp chè từ  đó   làm tăng chất lượ ng sản ph ẩm chè xanh, làm cơ  sở  khoa học cho vi ệc  điều chỉnh cườ ng độ  ánh sáng  ở  vụ  hè theo hướ ng có lợ i cho việc chế 
 20. 4 biến chè xanh với gi ống Kim Tuyên 3.2. Ý nghĩa thực tiễn Đã   xác   định   đượ c   kỹ   thuật   che   sáng   thích   hợp   (độ   cao   che   sáng,   phần trăm che sáng, thời gian che sáng) và lượ ng phân bón thích hợp trong  điều kiện có che sáng để  làm tăng chất lượ ng nguyên liệu với giống chè   kim tuyên  ở  vụ hè, làm cơ  sở cho việc đề  xuất quy trình kỹ  thuật cho sản   xuất nguyên liệu để  chế  biến chè xanh chất lượ ng cao t ừ  gi ống chè Kim  Tuyên. 4. Điểm mới của luận án ­ Đã xác định được sự   ảnh hưởng của cường độ  ánh sáng đến năng  suất của giống chè Kim Tuyên. ­ Đã xác định được mức độ   ảnh hưởng của cường độ  ánh sáng đến  chất lượng (hàm lượng tanin, axit amin, đường khử và chỉ số hợp chất thơm)   của giống chè Kim Tuyên. ­ Đã xác định với giống chè Kim Tuyên khi che ánh sáng trong vụ hè đã  làm giảm hàm lượng tanin và tích lũy nhiều hơn axit amin từ  đó chất lượng  chè tăng lên đáng kể. ­ Đã xác định được độ cao của giàn che và thời gian che sáng trước khi  thu hoạch để làm tăng chất lượng nguyên liệu giống chè kim tuyên ở vụ hè ­ Đã xác định mức phân bón trong điều kiện có che ánh sáng cho giống  Kim Tuyên ở vụ hè để làm tăng chất lượng nguyên liệu. 5. Phạm vi nghiên cứu Từ những kết quả nghiên cứu thăm dò từ những năm trước, kế thừa các  thí nghiệm về  phân bón, kỹ  thuật canh tác đã có. Đề  tài nghiên cứu về  kỹ  thuật che sáng: Mức độ che sáng, thời gian che sáng, chiều cao của giàn che và 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2