intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Quản lý Thư viện hiện đại tại Việt Nam

Chia sẻ: Trần Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:245

134
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ "Quản lý Thư viện hiện đại tại Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trình bày cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại, sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại, thực trạng quản lý thư viện đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Quản lý Thư viện hiện đại tại Việt Nam

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIÊN QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ NỘI, 2016 BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI NGUYỄN VĂN THIÊN QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện Mã số: 62320203 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt 2. TS. Nguyễn Thu Thảo HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt, TS. Nguyễn Thu Thảo các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất cứ một hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng qui định. Tác giả luận án Nguyễn Văn Thiên 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 5 MỞ ĐẦU 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI 19 1.1. Khái niệm thư viện hiện đại và quản lý thư viện hiện đại 19 1.2. Chức năng của quản lý thư viện hiện đại 33 1.3. Nội dung của quản lý thư viện hiện đại 48 1.4. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý thư viện hiện đại 59 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thư viện hiện đại 66 Tiểu kết 69 Chương 2: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THƯ VIỆN VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG SANG HIỆN ĐẠI 71 2.1. Xu hướng phát triển của các thư viện thế giới và sự hội nhập quốc tế của các thư viện Việt Nam 71 2.2. Tiến trình hiện đại hóa của các thư viện Việt Nam 77 2.3. Thực trạng các thư viện hiện đại Việt Nam 80 2.4. Nhận xét về các thư viện hiện đại Việt Nam 91 Tiểu kết 92 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM 94 3.1. Quản lý nhân lực 94 3.2. Quản lý các hoạt động nghiệp vụ 120 3.3. Quản lý cơ sở vật chất 132 3.4. Đánh giá về hiệu quả quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam 135 Tiểu kết 154 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI TẠI VIỆT NAM 155 4.1. Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức 155 4.2. Đổi mới phương thức và công cụ quản lý 169 4.3. Nâng cao chất lượng nhân lực 176 4.4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước 180 Tiểu kết 185 KẾT LUẬN 187 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 189 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 191 PHỤ LỤC 191 2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I. Tiếng Việt Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNTT : Công nghệ thông tin CNTT & TT : Công nghệ thông tin và truyền thông CP : Chính phủ. CSDL : Cơ sở dữ liệu ĐHBK HN : Đại học Bách khoa Hà Nội ĐHQG HN : Đại học Quốc gia Hà Nội HV CSND : Học viện Cảnh sát nhân dân KH&CN : Khoa học và Công nghệ NDT : Người dùng tin NNL : Nguồn nhân lực STS : Sưu tập số TLS : Tài liệu số TTHL : Trung tâm học liệu TT-TV : Thông tin - Thư viện TV : Thư viện TVĐT : Thư viện điện tử TVHĐ : Thư viện hiện đại TVQG VN : Thư viện Quốc gia Việt Nam

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2