intTypePromotion=1

LUẬN VĂN“Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

Chia sẻ: Me Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
62
lượt xem
24
download

LUẬN VĂN“Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN“Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

 1. LUẬN VĂN “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”
 2. §Ò ¸n m«n häc PHẦN MỞ ĐẦU Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay. Lực lượng đó chính là đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, họ có một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng hiện nay ở nước ta vẫn chưa xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi về trình độ và năng lực chuyên môn và đủ về số lượng, muốn khắc phục được tình trạng đó chúng ta phải có sự tác động vào công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Do đó làm thế nào nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay. Đề án môn học của em: “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay” với mục đích tìm hiểu về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó em xin phép đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. Để làm rõ được các vấn đề trong việc đào tạo và bồi dưỡng, em đã sử dụng rất nhiều các tài liệu như sách, giáo trình, thành quả nghiên cứu của các thầy trong trường. Bên cạnh đó em còn thu thập thông tin từ các nguồn khác như báo, tạp chí... Đề án này bao gồm một số nội dung sau: - Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. - Chương II: Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 3. §Ò ¸n m«n häc - Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Do trình độ có hạn nên bài nghiên cứu của em có thế còn có rất nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy, các cô để bài viết của em hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Mai Văn Bưu đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn! NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 4. §Ò ¸n m«n häc CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ. 1. Khái niệm về cán bộ quản lý kinh tế. Ở mỗi quốc gia khác nhau thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là hoàn toàn khác nhau. Ở nước ta, theo pháp lệnh cán bộ công chức được ban hành ngày 9/3/1998 thì cán bộ công chức là những người có Quốc tịch Việt Nam, trong biên chế, làm việc theo chế độ ngạch bậc, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo luật định. Các tiêu chí để xác định cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay1: - Là công dân Việt Nam. - Được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử vào làm việc trong biên chế chính thức của bộ máy Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội. - Được xếp vào một ngạch trong hệ thống ngạch bậc của công chức do Nhà nước qui định. - Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế là một bộ phận của cán bộ, công chức. Từ sau đại hội Đảng toàn quốc làn thứ VI(1986), nước ta đang chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường vai trò của bộ phận này ngày càng quan trọng, nó đòi hỏi chúng ta phải xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế thích hợp với nó. Theo cách hiểu ngày nay, cán bộ quản lý kinh tế là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong đội ngũ cán bộ, công chức nói chung. Họ là những người làm việc trong lĩnh vực quản lý kinh tế, trong các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, tham gia hoạch định chính sách NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 5. §Ò ¸n m«n häc kinh tế và thực hiện việc quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn quốc hoặc trong từng vùng hay lĩnh vực cụ thể. 2. Chất lượng cán bộ quản lý kinh tế. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế có ảnh hưởng không nhỏ tới sự thành công của các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước.Chất lượng cán bộ quản lý kinh tế được thể hiện qua hai chỉ tiêu chủ yếu sau: Chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế được thể hiện qua trình độ và năng lực chuyên môn được đánh giá chủ yếu qua các chỉ tiêu về bậc học, học vị của họ, ngạch, bậc công chức và họ được đào tạo dưới hình thức nào...Ngoài ra còn có thể được đánh giá thông qua các chỉ tiêu khác như thâm niên công tác, vị trí công tác mà người đó đã từng nắm giữ, khả năng thành thạo công việc, cách giao việc và sử dụng nhân viên trong quá trình thực hiện quản lý...Người cán bộ quản lý kinh tế phải có những hiểu biết rộng lớn về kinh tế thị trường, xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, biết phân tích và khái quát các vấn đề kinh tế để từ đó có thể tránh được sự hụt hẫngvề kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác của họ; đưa ra nhưng giải pháp giải quyết các vấn đề một cách phù hợp, dễ dàng thích ứng được với hoàn cảnh. Một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi sẽ là một cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế đất nước một cách toàn diên, để có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi nếu chỉ tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn thì chưa đủ, bởi lẽ một cán bộ quản lý kinh tế tốt ngoài có trình độ chuyên môn giỏi thì cúng cần phải có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt. Như vậy phẩm chất đạo đức chính trị là rất quan trọng đối với mỗi cán bộ quản lý kinh tế. Phẩm chất đạo đức của người cán bộ quản lý kinh tế bao gồm cả đạo đức cá nhân như dũng cảm, cẩn thận, quả quyết sửa lỗi của mình...; cả những phẩm chất cần có trong quan hệ với mọi người, với công việc, họ không chỉ làm cho mình trong sạch, tiến bộ mà họ còn biết cách làm cho mọi người xung quanh cúng trong sạch và tiến bộ. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ công chức nói chung và cán bộ quản lý kinh tế nói riêng coàn cần phảo có đạo đức chính trị cách mạng, đặc biệt là trong tình hình thế giới luôn luôn biến động hiện nay. Họ phải luôn là những người trung thành với sự NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 6. §Ò ¸n m«n häc nghiệp cách mạng của đất nước; biết đặt lợi ích của đất nước, của tập thể lên trên lợi ích của bản thân; luôn có ý thức tôn trọng pháp luật, làm một tấm gương sáng cho mọi người xung quanh mà đặc biệt là với quần chúng nhân dân; và họ có ý thức không ngừng học tập vươn lên để tự hoàn thiện mình. 3. Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế. Mọi cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước ù ở vị trí nào đi chăng nữa thì cũng đều có những vai trò nhất định đối với sự thành công hay thất bại của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước vì đây là nguồn lực giúp khai thông và sử dụng các nguồn lực khác nhau của đất nước. Trong đó nổi lên vai trò của các cán bộ quản lý kinh tế, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đã trở thành mộtlực lượng quan trọng trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế cũng như trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Vai trò của họ là: Thứ nhất, các cán bộ quản lý kinh tế đặc biệt là các cán bộ cấp cao và các chuyên gia là những người tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chiến lược, định hướng, chính sách phát triển kinh tế; xây dựng nên cơ chế và thể chế quản lý kinh tế của đất nước. Các cán bộ quản lý kinh tế cùng với Nhà nước thiết lập những khuôn khổ chung cho thị trường hoạt động như hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế...để góp phần khắc phục các khuyết tật của thị trường và giúp cho thị trường hoạt động có hiệu quả hơn. Họ còn giúp Nhà nước xây đúng đắn dựng đường lối, chiến lược phát triển kinh tế trong từng giai đoạn, từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, do đó đảm bảo công bằng xã hội và phát triển toàn diện nền kinh tế. Hơn thế nữa, họ còn là những người quyết định tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế và lựa chọn cán bộ để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ quản lý và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thứ hai, các cán bộ quản lý kinh tế là những người biến chủ trương, đường lối, chiến lược, chính sách, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước thành hiện thực. Họ sử dụng quyền lực Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của nền kinh tế theo nguyên tắc tập trung NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 7. §Ò ¸n m«n häc dân chủ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước và quản lý kinh tế ở phạm vi cả nước hay từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương cụ thể. Dựa trên cơ sở các chủ trương, đường lối, chiến lược...phát triển kinh tế mà Nhà nước đưa ra, các cán bộ quản lý kinh tế thực hiện việc phối hợp các quá trình quản lý kinh tế để điều chỉnh kịp thời những mất cân đối, những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình quản lý giúp cho toàn bộ nền kinh tế vận hành đúng hướng và đạt được những mục tiêu đặt ra nhằm làm cho đất nước ngày càng phát triển. Thứ ba, các cán bộ quản lý kinh tế là người có thể thu thập được những nguyện vọng chính đáng và hợp lý của nhân dân, là cầu nối giũa Nhà nước với nhân dân và các tổ chức kinh tế. Công việc của họ gắn liền với cuộc sống của nhân dân, đôi khi họ phải làm việc trực tiếp với nhân dân, với các thành phần kinh tế để tìm hiểu mức sống và nguyện vọng của nhân dân, tình hình hoạt động và mong muốn của các thành phần kinh tế đối với Nhà nước. Trên cơ sở đó Nhà nước cùng các cán bộ quản lý kinh tế tìm ra các giải pháp, chính sách thích hợp để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế hoạt động. Thứ tư, các cán bộ quản lý kinh tế giúp Nhà nước có thể sử dụng và khai thác có hiệu quả nhất các nguồn lực và cơ hội quốc gia. Trong quá trình vạch ra chủ trương, đường lối phát triển kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn, họ có khả năng tổng hợp, phân tích các thông tin thu thập được về thực trạng các nguồn lực, các điều kiện kinh tế xã hội, tiềm năng của đất nước...để đưa ra các phương án hoạt động tối ưu nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực xã hội như tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động...Trong quá trình thực hiện công việc quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế, các cán bộ quản lý kinh tế chính là những người phát hiện ra những cơ hội và thách thức của đất nước trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, họ cùng Nhà nước tìm ra những việc làm cụ thể nhằm hạn chế những nguy cơ, khó khăn có thể xảy ra kìm hãm đà phát triển của đất nước và nắm bắt những cơ hội, thời cơ để phát triển đất nước. II. CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ. 1. Khái niệm chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 8. §Ò ¸n m«n häc Ở bất kỳ một quốc gia nào giáo dục-đào tạo luôn là con đường cơ bản để có một nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cũng vậy, nó không chỉ bao gồm sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung vì đào tạo ở đây không chỉ đơn thuần đào tạo về chuyên môn mà còn giáo dục về chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tác phong công tác, vai trò và vị trí của người cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước. Đây là một quá trình thưỡng xuyên, liên tục tức là người cán bộ quản lý kinh tế không chỉ được đào tạo một lần như giáo dục phổ thông mà họ phải thường xuyên học tập trau dồi thêm những kiến thức mới về quản lý kinh tế cũng như nâng cao hiểu biết về nền kinh tế thị trường thế giới. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế có cùng một mục đích là trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản ly kinh tế. Nhưng đào tạo là quá trình truyền thụ kiến thức mới để người cán bộ quản lý kinh tế có một trình độ cao hơn. Còn bồi dưỡng là quá trình hoạt động làm tăng thêm những kiến thức đòi hỏi với những người mà họ đang giữ một chức vụ nhất định. Tóm lại, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý kinh tế trong việc đóng góp vào hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế thì việc làm sao để đào tạo và bồi dưỡng có chất lượng cao lại là một vấn đề nan giải. Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế thể hiện ở trình độ, khả năng thực hiện các công việc tương ứng với thời gian và bằng cấp mà các cán bộ quản lý kinh tế nhận được. 2. Vai trò chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mọi quốc gia: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế nhằm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước vì đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong lực lượng cán bộ công chức. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách... phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đều được các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế thực hiện NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 9. §Ò ¸n m«n häc với lực lượng cơ bản là đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế. Trước đây nước ta đã tồn tại khá lâu theo cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp; nhưng ngày nay cơ chế đó không còn phù hợp nữa nên việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là một yêu cầu cấp thiết có tính sống còn nhằm tạo ra bước phát triểm mới cho đất nước. Trước sự đổi mới như vậy, nếu chúng ta có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế được đào tạo và bồi dưỡng có chất lượng cao thì sẽ không bị lúng túng khi vận hành cơ chế kinh tế mới, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề nảy sinh khi chuyển sang cơ chế kinh tế mới. Trước xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế thì chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cao sẽ tạo ra một đội ngũ cán bộ cán bộ quản lý kinh tế giỏi. Họ sẽ giúp đất nước nắm bắt được các cơ hội do toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế mang tới một cách nhanh chóng; đồng thời cúng giúp hạn chế được những rủi ro và thách thức. Trong quá trình hội nhập kinh tế, mọi quốc gia đều phải mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát huy lợi thế và nguồn lực bên trong. Không chỉ thế, khi tiến hành hợp tác kinh tế quốc tế, do mới tiếp cận với nền kinh tế thế giới trong một thời gian chưa phải là dài nên chúng ta không thể hiểu hết được những luật chơi của nền kinh tế thị trường hiện nay cũng như các thông lệ quốc tế khi tham gia hợp tác với nước ngoài, vì vậy chúng ta sẽ mắc phải không ít những va vấp, hạn chế và sẽ phải chịu không ít những thua thiệt nếu như chúng ta không có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi, chất lượng cao. Điều đó nói lên rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế của nước ta hiện nay. Ngày nay, các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, vì vậy sự phát triển của tất cả các nước trên thế giới nói chung và của nước ta nói riêng tất yếu phải gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá, phải gắn liền với tiến bộ của khoa học-công nghệ và trình độ tổ chức quản lý ngày càng cao. Để tiếp thu được những thành tựu của tiến bộ khoa học-công nghệ và trình NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 10. §Ò ¸n m«n häc độ tổ chức quản lý cao đó thì chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý kinh tế có chất lượng cao để cung cấp cho Đảng và Nhà nước những cơ sở khoa học cho các quyết định, các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoach, dự án... để phát triển kinh tế đất nước. Lực lượng này phải biết tiếp thu một cách thông minh những tri thức của nhân loại, đồng thời tiếp thu những lợi thế của các nước đi sau, biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển với xu hướng phát triển ngày nay của thế giới. Trong thời kỳ này, trên thị trường không chỉ diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt về các hàng hoá vật chất và dịch vụ được sản xuất ra giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mà trên thị trường lao động cũng diễn ra sự cạnh tranh, đặc biệt trong đó có sự cạnh tranh về các cán bộ quản lý kinh tế. Sự cạnh tranh đó diễn ra ở cả bên cung (là những người được đào tạo và có ý muốn trở thành người cán bộ quản lý kinh tế) và bên cầu (là các cơ quan có nhu cầu tuyển cán bộ quản lý kinh tế). Giữa những người có nhu cầu, nguyện vọng làm cán bộ quản lý kinh tế thì họ cạnh tranh nhau để có được những chỗ làm việc thích hợp với khả năng của mình, những chỗ làm việc tốt để họ có thể làm việc với hiệu quả cao nhất. Còn các cơ quan thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh tế thì cạnh tranh với nhau để tuyển được các cán bộ quản lý kinh tế giỏi, có đủ phẩm chất và năng lực về làm việc cho mình. Vì vậy việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế sẽ giúp cho các cơ quan tuyển được những cán bộ quản lý kinh tế như mong muốn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. 3. Nội dung chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế Cán bộ, công chức nói chung và cán bộ quản lý kinh tế nó riêng cần phải được đào tạo và bồi dưỡng một cách thường xuyên, liên tục. Đối với mỗi loại cán bộ, công chức lại có một nội dung đào tạo khác nhau, theo đó sẽ có nội dung về chất lượng đào tạo khác nhau. Đối với cán bộ quản lý kinh tế thì chất lượng đào tạo được thể hiện qua hai nội dung chính, đó là đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý kinh tế về trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 11. §Ò ¸n m«n häc Đào tạo và bồi dưỡng về trình độ và năng lực chuyên môn cho người cán bộ quản lý kinh tế sẽ giúp cho họ có kiến thức để giải quyết công việc, phối hợp hoạt động của các nhân viên cấp dưới; giúp cho họ có sự hiểu biết chung về xu hướng phát triển của xã hội và thời đại. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho các cán bộ quản lý kinh tế mở mang tầm nhận thức hướng về hiện đại hoá, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai cho các cán bộ quản lý kinh tế. Không chỉ thế việc này góp phần giúp cho các cán bộ quản lý kinh tế có khả năng phân tích vấn đề, khái quát các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội để có những giải pháp cho mọi vấn đề của đất nước được đặt ra. Ngoài ra còn làm cho người cán bộ quản lý kinh tế thành thạo nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật và có kinh nghiệm công tác vững vàng. Đào tạo được người cán bộ quản lý kinh tế giỏi cũng có nghĩa là phải làm cho họ có năng lực quản lý bao gồm năng lực thực tế về phân tích tình huống, năng lực quyết sách và giải quyết các vấn đề, năng lực tổ chức và chỉ huy, năng lực kí kết và phối hợp hoạt động. Đào tạo và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị cho cán bộ quản lý kinh tế sẽ giúp cho họ có khả năng làm việc với con người và uy tín của người cán bộ quản lý kinh tế trong tổ chức sẽ được nâng cao lên, nó giúp người cán bộ quản lý kinh tế dễ dàng hơn trong việc hướng tới mục tiêu của tổ chức. Điêù đó làm cho họ có ý thức chính trị, trình độ chính trị, ý thức tuân thủ luật pháp và các quy tắc điều lệ trong tổ chức. Cùng với những tư tưởng, quan điểm chính trị trên là giúp cho họ tự hoàn thiện đạo đức bản thân của mình: trung thực, cần mẫn, nhân hậu, có tinh thần trách nhiệm cao...Tất cả những điều đó sẽ tạo ra uy tín cho người cán bộ quản lý kinh tế. 4. Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 4.1 .Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là một việc làm rất cấp bách hiện nay không chỉ riêng đối với nước ta mà đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Chính vì thế mà việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế không NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 12. §Ò ¸n m«n häc thể được tiến hành một cách cẩu thả, việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đó phải đáp ứng được một số yêu cầu sau: Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế phải đồng nghĩa với việc xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đủ về số lượng, có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực quản lý, có khả năng tiếp thu được những kiến thức quản lý kinh tế mới của thế giới và biết cách ứng dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình. Đội ngũ này phải có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển sang mô hình kinh tế mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta nhằm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển trong tương lai; có khả năng phản ứng nhanh trước những ảnh hưởng của toàn cầu hoá kinh tế quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cũng có nghĩa là phải nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của các cán bộ quản lý kinh tế, đặc biệt là các cán bộ quản lý kinh tế cấp cao. Nó phải phục vụ trực tiếp cho chiến lược phát triển kinh tế của đất nước trong dài hạn và cả trong ngắn hạn. Đảm bảo sự chuyển tiếp và kế thừa vững vàng giữa các lớp cán bộ quản lý kinh tế, tạo nguồn cho cán bộ quản lý kinh tế trong tương lai, nhằm đảm bảo cho sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới. 4.2 .Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế hiện nay, trong đó có một số nhân tố cơ bản sau: Từ phía các cơ quan sử dụng cán bộ quản lý kinh tế. Nhờ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế trong từng cơ quan, đơn vị sử dụng mà họ có thể đưa đúng đối tượng cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng. Từ đó tránh tình trạng đào tạo một cách tràn lan gây lãng phí các nguồn lực và đảm bảo được sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ cán bộ NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 13. §Ò ¸n m«n häc quản lý kinh tế. Nếu công tác này không được làm tốt thì khó có thể nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế một cách toàn diện. Công tác tuyên truyền nhận thức về vai trò của việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của từng cơ quan đơn vị sử dụng đối với từng cán bộ của mình để từng cán bộ nhận thức được và tự giác học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức của mình. Các chính sách của các cơ quan đơn vị sử dụng đối với các cán bộ quản lý kinh tế sau khi được đào tạo và bồi dưỡng sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới nhu cầu của họ. Nếu các chính sách đó thoả đáng và hợp lý thì sẽ tạo ra động lực thúc đẩy họ không ngừng học tập và bồi dưỡng bản thân, còn nếu nó không phù hợp thì sẽ tạo ra một sức ỳ hoặc tư tưởng đối phó đối với công tác đào tạo và bồi dưỡng. Việc quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng đối với chính những cán bộ quản lý kinh tế của mình được cần được tiến hành nghiêm túc, toàn diện và trên mọi mặt. Hệ thống và công tác quản lý đào tạo nếu được thực hiện tốt sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ chất lượng cao, chống lãng phí được các nguồn lực. Từ phía các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Thứ nhất, nội dung đào tạo là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Nội dung đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế bao gồm việc cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý kinh tế, về khoa học tổ chức và quản lý... mà người cán bộ quản lý kinh tế chưa có hoặc chưa cập nhật. Việc đào tạo và bồi dưỡng còn rèn luyện kỹ năng thực hiện công việc cho họ, đây là một nội dung đào tạo thiết thực và thông dụng nhất nhằm bổ sung những thiếu hụt cho cán bộ quản lý kinh tế. Đồng thời trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng cũng phải tiến hành rao đổi kinh nghiệm trong công việc chuyên môn, trong công tác lãnh đạo quản lý, cho học viên học hỏi, tiếp cận những kinh nghiệm, phương pháp quản lý hiện đại của nước ngoài. Như vậy nội dung đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế giúp các cán bộ quản lý kinh tế có những cơ hội để suy nghĩ tự do, để giải quyết vấn đề theo NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 14. §Ò ¸n m«n häc những phương pháp mới mà không lo ngại sự đánh giá của cấp trên hay đồng nghiệp. Thứ hai, phương pháp đào tạo có thể là đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo bên ngoài. Đào tạo tại chỗ là đào tạo ngay tại vị trí đang làm việc hoặc sẽ làm việc, những người học thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của những cán bộ có kinh nghiệm, những người quản lý hoặc giảng viên2; nó giúp cho các cán bộ quản lý kinh tế cần đào tạo có thể tiếp cận ngay với thực tế vì nội dung đào tạo liên quan ngay đến công việc cụ thể. Còn đào tạo ở ngoài là phương pháp đào tạo theo chương trình ở trong và ngoài cơ quan, nó không gắn với việc thực hành công việc nhưng đảm bao tính hệ thống, khoa học, có bài bản, theo kế hoạch đào tạo. Thứ ba, hình thức đào tạo cũng có những ảnh hưởng lớn tới chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. Có nhiều hình thức đào tạo như: - Việc thuyên chuyển cán bộ quản lý kinh tế qua nhiều công việc khác nhau sẽ giúp mở rộng kiến thức của những cán bộ quản lý kinh tế, đồng thời họ có thể hiểu những chức năng khác nhau của các cơ quan. - Bố trí họ vào làm công việc trợ lý, qua đó mở rộng tầm nhìn của những người được đào tạo vì học có cơ hội để gần gũi với những người quản lý có kinh nghiệm. - Cũng có thể đề bạt tạm thời cán bộ quản lý kinh tế vào giữ một chức vụ nhất định trong các cơ quan quản lý kinh tế, nhờ vậy mà họ tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản lý thực tiễn. - Đưa họ tham dự vào các uỷ ban và hội đồng làm cho họ có cơ hội tiếp xúc với những người có kinh nghiệm, làm quen với những vấn đề có liên quan tới cơ quan. Qua đó họ học hỏi thêm về những quan hệ giữa các bộ phận khác nhau trong cơ quan và các vần đề nảy sinh do mối quan hệ đó. - Các cơ quan có nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế kết hợp với các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng tổ chức các khoá học chính thức, các NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 15. §Ò ¸n m«n häc chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn và cử cán bộ quản lý kinh tế của mình đến học tập nghiên cứu tại các lớp học đó. Thứ tư, nếu các nguồn lực cho đào tạo và bồi dưỡng được đáp ứng đầy đủ và hiện đại: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kinh phí đào tạo...thì chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Điều đó là do khi đó các cơ sở này sẽ có được một môi trường học tập và giảng dạy tốt nhất cho cả giảng viên và học viên, có những điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học của các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Từ phía nhà nước. Phân tích nhu cầu cần đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế cần thiết của nền kinh tế quốc dân để từ đó giúp xác định tổng thể nhu cầu tổng thể của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế và xác định được mức hỗ trợ cho công tác đào tạo và bồi dưỡng của Nhà nước. Qua đó nhà nước cũng có hướng sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng sao cho phù hợp với nhu cầu của đất nước. Trong quá trình phân tích thì phải xem xét tới các yếu tố như môi trường, mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, cơ cấu kinh tế...để quyết định xem một chương trình đào tạo có thực sự cần thiết không. Nếu việc phân tích nhu cầu đào tạo được thực hiện tốt sẽ giúp cho chúng ta tiến hành đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế đúng hướng, tránh lãng phí các nguồn lực do đào tạo tràn lan. Đây cũng là một cơ sở vững chắc cho việc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Việc lập kế hoạch tổng thể về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của Nhà nước sẽ giúp việc đào tạo và bồi dưỡng được thực hiện theo đúng hướng, đúng mục tiêu và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Nó còn là một cơ sở làm cho công tác đào tạo và bồi dưỡng được thực hiên một cách đồng đều cho tất cả các vùng các lĩnh vực nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đủ về số lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải đều trên tất cả các vùng, các lĩnh vực của nền kinh tế. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 16. §Ò ¸n m«n häc Sự đầu tư của Nhà nước vào các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế như giúp xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đạo hoá các thiết bị học tập và giảng dạy...Nếu nhà nước có sự đầu tư đứng mức và hợp lý thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đó nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn của Nhà nước đối với cán bộ quản lý kinh tế và với công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là một cơ sở quan trọng để đánh giá và kiểm tra đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế cũng như công tác đào tạo và bồi dưỡng; tạo ra môi trường cho hoạt động đào tạo và bồi dưỡng. Các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn này nếu phù hợp và chặt chẽ sẽ giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát quá trình đào tạo và bồi dưỡng của các cơ quan chức năng được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và khoa học; sẽ tạo ra một ảnh hưởng thúc đẩy các cán bộ quản lý kinh tế tích cực tham gia vào các chương trình đào tạo và bồi dưỡng; đồng thời nó sẽ nâng cao ý thức của các cán bộ quản lý kinh tế trong việc không ngừng tự học tập và rèn luyện bản thân để đáp ứng được với những tiêu chuẩn mà nhà nước đã đưa ra ngày càng khắt khe hơn. Việc tổ chức hệ thống kiểm tra, kiểm soát hệ thống tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của Nhà nước cũng có ảnh hưởng nhất định tới việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. Nếu hệ thống này được tổ chức tốt thì sẽ tránh được những tiêu cực, lãng phí trong đào tạo và bồi dưỡng, nếu không được tổ chức tốt thì công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế sẽ rất dễ bị thả nôi, như vậy rất khó có thể nâng cao được chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. 5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Đánh giá xem một khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế nào đó có chất lượng hay không tức là xem xét xem khoá học đó đã giúp người cán bộ quản lý kinh tế đáp ứng được với những nhu cầu, đòi hỏi đặt ra đối với họ trong công việc chưa. Để làm được điều đó thì các cơ quan thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế phải tiến hành đánh giá chất lượng đầu ra của khoá học đó về mọi mặt mà đặc biệt là kiểm tra về trình NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 17. §Ò ¸n m«n häc độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế sau khi kết thúc khoá đào tạo và bồi dưỡng. Việc đánh giá này có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau như: thăm dò phản ứng của các học viên sau khoá học, xem xét kết quả học tập cuối cùng của các học viên, năng lực thực hiện công việc và sự tác động, ảnh hưởng tới tổ chức của các cán bộ quản lý kinh tế sau khi được đào tạo và bồi dưỡng. Dù có nhiều cách khác nhau để đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế nhưng đều tập trung vào việc làm rõ hai chỉ tiêu là trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị của người cán bộ quản lý kinh tế sau khi được đào tạo và bồi dưỡng. Sau khi được đào tạo thì chúng ta phải đánh giá xem trình độ và năng lực chuyên môn của các cán bộ quản lý kinh tế đó có được nâng cao so với trước hay không bằng cách tổ chức kiểm tra các kiến thức kỹ năng của người cán bộ quản lý kinh tế và đối chiếu với chất lượng đầu vào và đối chiếu cả với những mục tiêu đã đề ra; kiểm tra những thay đổi đối với việc thực hiên công việc của họ xem có đáp ứng được với những yêu cầu đã đặt ra chưa; họ có khả năng đống góp vào việc thực hiện mục tiêu của tổ chức là nhiều hay ít, khả năng đó là cao hơn hay thấp hơn hay không đổi so với luc trước khi họ được đưa đi đào tạo và bồi dưỡng. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải tiến hành đánh giá họ theo chỉ tiêu về phẩm chất đạo đức và trình độ lý luận chính trị thông qua các cuộc kiểm tra về lý luận chính trị, đánh giá thái độ của họ đối với công việc, đối với tố chức, đối với việc thực hiện kết quả mục tiêu của tổ chức sau khi trải qua quá trình đào tạo và bồi dưỡng; đánh giá ảnh hưởng và uy tín của họ trong tổ chức. Qua đó co thể thấy rõ được việc tu dưỡng đạo đức, trau dồi lý luận chính trị của họ trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng đã thực sự có hiệu quả hay không. 6. Đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế tức là đánh giá kết quả của chương trình đào tạo; đó cũng được xem như là việc kiểm tra, xem xét một cách độc lập và có hệ thống đối với một chương trình, dự án, để xác định kết quả, hiệu quả và các ảnh hưởng của nó. Công tác đánh giá này NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 18. §Ò ¸n m«n häc nhằm đạt được các mục tiêu như: “cung cấp thông tin phản hồi về quá trình đào tạo và bồi dưỡng, về các hoạt động được triển khai, về chất lượng của việc thiết kế và thực hiện và thực hiện các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng; đóng góp vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức cũng như thực hành, chúng ta có thể học qua quá trình đánh giá; xác định hiệu quả khi áp dụng những điều đã được học vào trong hoạt động cụ thể của cơ quan; xem xét quan hệ của chính sách đào tạo và bồi dưỡng đối với mục tiêu của tổ chức; hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng có tác động ảnh hưởng đến quan điểm và văn hoá tổ chức như thế nào, có đóng góp gì tới sự phát triển của tổ chức trong những năm tới”3... Để việc đánh giá được chính xác chúng ta phải tiến hành đánh giá cả chương trình khoá học và đánh giá hệ thống đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Khi tiến hành đánh giá chương trình, khoá học phải xác định xem chương trình, khoá học và các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế đã đáp ứng được các nhu cầu mà các cơ quan hay tổ chức cử cán bộ quản lý kinh tế đi học đặt ra hay chưa; xem xét các quy trình, công đoạn tiến hành đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế có hợp lý không; người cán bộ quản lý kinh tế được cử đi học tiếp thu được những cái gì sau khoá học; đánh giá sự tác động của chương trình, khoá học đối với các đơn vị hoặc nhóm cán bộ. Để xem xét được những vấn đề đó thì cần phải phân định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan chức năng tiến hành việc đánh giá: các cơ quan quản lý và theo dõi chương trình, khoá học; các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng; các cơ quan có nhu cầu sử dụng cán bộ quản lý kinh tế và cử cán bộ đi học. Sự phối hợp trong công tác đánh giá của ba cơ quan này sẽ giúp chúng ta đánh giá được chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế một cách chính xác, khách quan và toàn diện. Các cơ quan đó tiến hành việc đánh giá thông qua những phản ứng của những học viên về nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy, tính chính xác và hữu ích của chương trình đào tạo và bồi dưỡng đó. Bên cạnh đó, cũng phải đánh giá thông qua kết quả học tập của mỗi học viên khi tham gia khoá học, so sánh kết quả đầu vào và đầu ra của các học viên để thấy rõ hơn nữa chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Ngoài việc đánh giá bản thân quá trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế, các cơ quan thực hiện việc đánh giá NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 19. §Ò ¸n m«n häc cũng phải tiến hành đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế thông qua năng lực cá nhân của cán bộ quản lý kinh tế trong công việc chuyên môn, nghiệp vụ sau khi được đào tạo và khả năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng. Cùng với việc đánh giá quá trình đào tạo và bồi dưỡng, chúng ta còn phải tiến hành đánh giá hệ thống đào tạo và bồi dưỡng theo các nội dung như hệ thống các văn bản điều chỉnh các mối quan hệ trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế, hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện việc quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng, đội ngũ làm công tác đào tạo (đội ngũ giảng viên, các chuyên gia...), đánh giá các cơ sở đào tạo, công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Đồng thời cũng phải theo dõi và giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực được đầu tư cho công tác đào tạo và bồi dưỡng. Việc đánh giá chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế là một quá trình thường xuyên, liên tục, vừa mang tính khoa học, vừa phản ánh đúng thực tế chất lượng của việc đào tạo và bồi dưỡng. Nó có thể được coi là một quá trình kĩ thuật nhằm phân tích thông tin và tính toán hai mặt chi phí và lợi ích của việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế, để từ đó có những điều chỉnh hợp lý giúp cho việc đào tạo và bồi dưỡng đạt được những mục tiêu và yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B
 20. §Ò ¸n m«n häc CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY I. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Trước như cầu toàn cầu hoá ngày càng mạnh mẽ buộc nước ta phải có những biện pháp đổi mới nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình đổi mới, cùng với việc phải điều chỉnh các chính sách kinh tế, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế...thì vấn đề đào tạo và bồi dưỡng để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế có vị trí hết sức quan trọng. Nó là một trong những điều kiện đảm bảo sự thắng lợi của việc phát triển kinh tế đất nước.Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn là một nhiệm vụ được xem là không thể tách rời với quá trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong suốt thời gian qua với sự quan tâm và đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Đó là đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đã được rèn luyện, thử thách và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý báu, trưởng thành về cả số lượng và chất lượng. - Đến nay các kiến thức, kinh nghiệm, trình độ và năng lực thực tiễn của người cán bộ quản lý kinh tế đã được nâng cao hơn trước rất nhiều; tỷ lệ cán bộ quản lý kinh tế có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học đã tăng lên rõ rệt. Ở trung ương, số cán bộ quản lý kinh tế có trình độ chuyên môn sơ cấp chiếm 6.08%, trung cấp là 10.06%, đại học là 73.39% và trên đại học là 7.79%. Còn ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì số cán bộ quản lý kinh tế có trình độ sơ cấp là 11.18%, trung cấp là 18.52%, đại học là 67.6% và trên đại học là 2.7%. Số cán bộ quản lý ở trong các bộ ngành Kinh tế tổng hợp( Văn phòng Chính Phủ, các bộ: Tài Chính, Thương Mại, Công Nghiệp, Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Kế hoạch và đầu tư, Lao NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản