intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
35
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nêu thực trạng công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ<br /> ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH<br /> TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ –<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> Chuyên ngành : Quản lý kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 8340410<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. PHAN KHOA CƯƠNG<br /> <br /> HU<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> <br /> trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận<br /> <br /> văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn sử dụng trong luận văn đều được<br /> chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Như Quỳnh<br /> <br /> CK<br /> <br /> HỌ<br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành<br /> <br /> nhất tới:<br /> <br /> - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học và các thầy giáo, cô giáo của<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Huế đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> - TS. Phan Khoa Cương - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế là người đã<br /> <br /> trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt<br /> quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> - Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã luôn quan tâm, chia sẽ, động viên tôi<br /> <br /> trong suốt thời gian thực hiện luận văn.<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng và do kiến thức có hạn nên luận văn không<br /> tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành<br /> của quý Thầy, quý Cô giáo và đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn./.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> CK<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Nguyễn Thị Như Quỳnh<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số: 8340410<br /> <br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN KHOA CƯƠNG<br /> Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN<br /> KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH<br /> QUẢNG TRỊ<br /> <br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu:<br /> - Mục đích: từ việc nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thuế<br /> <br /> đối với cá nhân kinh doanh, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> với CNKD và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối<br /> với CNKD tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà.<br /> - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại<br /> Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.<br /> <br /> CK<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> - Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> <br /> + Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập qua nhiều nguồn khác nhau.<br /> + Nguồn số liệu sơ cấp: Điều tra các cá nhân kinh doanh trên địa bàn do Chi cục<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> quản lý và cán bộ công chức thuế làm việc tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà.<br /> - Phương pháp phân tích: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp so<br /> sánh; phương pháp thống kê mô tả.<br /> <br /> 3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế<br /> đối với cá nhân kinh doanh. Qua việc phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối<br /> với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế thành phố Đông Hà, từ đó đánh giá kết quả<br /> đạt được, những hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác<br /> <br /> HU<br /> <br /> quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TR<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Tên viết tắt<br /> CBCC<br /> CCT<br /> <br /> CNKD<br /> <br /> Nguyên nghĩa<br /> Cán bộ công chức<br /> Chi cục Thuế<br /> Cá nhân kinh doanh<br /> <br /> CQT<br /> <br /> Cơ quan thuế<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HC-QT-TV-AC<br /> <br /> Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ<br /> <br /> HCVT<br /> <br /> Hành chính văn thư<br /> <br /> HĐTVT<br /> <br /> Hội đồng tư vấn thuế<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> HST<br /> <br /> Hồ sơ thuế<br /> <br /> HSKT<br /> <br /> Hồ sơ khai thuế<br /> <br /> LPX<br /> <br /> Liên phường xã<br /> <br /> NSNN<br /> QLAC<br /> <br /> TCT<br /> <br /> Người nộp thuế<br /> Ngân sách nhà nước<br /> Quản lý ấn chỉ<br /> Quản lý Nhà nước<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> CK<br /> <br /> NNT<br /> <br /> Tổng cục Thuế<br /> <br /> TNCN<br /> <br /> Thu nhập cá nhân<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> THNV-DT&KKKTT-TH<br /> TMS<br /> <br /> Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> TT-HTNNT<br /> <br /> Tổng hợp nghiệp vụ dự toán và kê khai kế toán<br /> thuế tin học<br /> Ứng dụng quản lý thuế tập trung của ngành Thuế<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản