intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
74
lượt xem
21
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về văn phòng và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> …………/…………<br /> <br /> ……./……<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN CẢNH THÁI<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG<br /> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> …………/…………<br /> <br /> ……./……<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN CẢNH THÁI<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG<br /> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 60 34 04 03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU VÂN<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, các<br /> kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố ở bất cứ công trình nào khác, các<br /> số liệu khảo sát được sử dụng trong luận văn là kết quả do tôi tự tiến hành và<br /> tổng hợp. Các quan điểm của các tác giả khác, các số liệu của các nghiên cứu<br /> khác được sử dụng trong luận văn này đều được trích dẫn, dẫn nguồn đúng<br /> quy định.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Cảnh Thái<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn tốt nghiệp thạc sỹ<br /> chuyên ngành quản lý công, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy giáo, cô<br /> giáo các khoa, ban thuộc Học viện Hành chính Quốc gia đã trang bị các kiến<br /> thức cơ bản, cũng như các kiến thức chuyên ngành có giá trị lý luận và thực<br /> tiễn to lớn.<br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị<br /> Thu Vân đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện Luận văn này với tinh thần<br /> trách nhiệm cao độ, phong cách làm việc dân chủ, khoa học.<br /> Đồng thời, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ tôi về nhiều<br /> mặt trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Cảnh Thái<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục các sơ đồ, bảng, biểu<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG<br /> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ......... 9<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái quát chung về Văn phòng ........................................................... 9<br /> 1.1.1. Khái niệm ....................................................................................... 9<br /> 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ ................................................................... 11<br /> 1.1.3. Vị trí, vai trò ................................................................................. 14<br /> <br /> 1.2. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trong hệ thống các cơ quan<br /> chuyên môn thuộc UBND cấp huyện .......................................................... 16<br /> 1.2.1. Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp<br /> huyện…………………………………………………………………….16<br /> 1.2.2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ..................... 20<br /> 1.2.3. Tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban<br /> nhân dân cấp huyện................................................................................... 22<br /> 1.2.4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND UBND cấp huyện...................................................................................... 26<br /> 1.3. Hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<br /> cấp huyện ....................................................................................................... 29<br /> 1.3.1. Khái niệm hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy<br /> ban nhân dân cấp huyện............................................................................ 29<br /> 1.3.2. Nguyên tắc hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy<br /> ban nhân dân cấp huyện............................................................................ 30<br /> 1.3.3. Các nội dung hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy<br /> ban nhân dân cấp huyện............................................................................ 32<br /> 1.4.<br /> <br /> Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2