intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
73
lượt xem
14
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng QLNN của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn GTĐB ở Việt Nam hiện nay để đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường QLNN của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn GTĐB ở Việt Nam trong thời gian tới, định hướng 2030.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> ................./................<br /> <br /> .........../.........<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN HUỲNH THÚY HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ<br /> TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> ................./................<br /> <br /> .........../.........<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN HUỲNH THÚY HẰNG<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ<br /> TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 60 34 04 03<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HỒ ÁNH SÁNG<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao<br /> chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình.<br /> Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn<br /> rõ ràng. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của<br /> luận văn.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, tác giả xin được trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô trong bộ môn,<br /> Phòng đào tạo sau đại học – Học viện Hành chính quốc gia, thầy giáo TS. Hồ Ánh<br /> Sáng – Người đã trực tiếp hướng dẫn tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Thầy<br /> đã giúp đỡ tôi trong việc tiếp cận với công tác quản lý an toàn giao thông tại Bộ<br /> GTVT và các nguồn tài liệu sát với thực tế, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu và<br /> động viên tôi vượt qua những khó khăn để hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô giáo giảng dạy chương trình cao học<br /> chuyên ngành “Quản lý công” đã truyền dạy cho tôi những kiến thức quý báu, hữu<br /> ích giúp tôi nâng cao kiến thức bổ ích áp dụng trong công việc, cuộc sống và quá<br /> trình nghiên cứu hiện nay cũng như trong tương lai của mình.<br /> Xin cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam<br /> và các phòng ban liên quan đã tạo điều kiện để tôi nghiên cứu, phục vụ hữu ích cho<br /> quá trình viết luận văn.<br /> Xin cảm ơn các bạn lớp Thạc sỹ Quản lý công – Học viện Hành chính quốc<br /> gia đã giúp đỡ tôi hoàn thành công trình nghiên cứu quan trọng này. Đây là những<br /> bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình nghiên cứu khoa học của bản thân để tôi<br /> có thể tiếp tục thực hiện trong tương lai./.<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> TNGT<br /> <br /> : Tai nạn giao thông<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> : Kinh tế - xã hội<br /> <br /> GTVT<br /> <br /> : Giao thông vận tải<br /> <br /> TS<br /> <br /> : Tiến sĩ<br /> <br /> CSGT<br /> <br /> : Cảnh sát giao thông<br /> <br /> ATGT<br /> <br /> : An toàn giao thông<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> : Quản lý nhà nước<br /> <br /> TTKS<br /> <br /> : Tuần tra kiểm soát<br /> <br /> XLVP<br /> <br /> : Xử lý vi phạm<br /> <br /> GTĐB<br /> <br /> : Giao thông đường bộ<br /> <br /> WEF<br /> <br /> : Diễn đàn kinh tế thế giới<br /> <br /> ETI<br /> <br /> : Enabling Trade Index<br /> <br /> HTGT<br /> <br /> : Hạ tầng giao thông<br /> <br /> GPLX<br /> <br /> : Giấy phép lái xe<br /> <br /> WTO<br /> <br /> : Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> UTGT<br /> <br /> : Ùn tắc giao thông<br /> <br /> ĐKV<br /> <br /> : Đăng kiểm viên<br /> <br /> TTĐK<br /> <br /> : Trung tâm đăng kiểm<br /> <br /> KHCN<br /> <br /> : Khoa học – công nghệ<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> : Cơ sở dữ liệu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2