intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Phùng Đức Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
73
lượt xem
25
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vận dụng vào điều kiện của tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> …………/…………<br /> <br /> ……/……<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU QUANG NINH<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> …………/…………<br /> <br /> ……/……<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU QUANG NINH<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG<br /> Chuyên ngành: Quản lý công<br /> Mã số: 60 34 04 03<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Nguyễn Hoàng Hiển<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp<br /> nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An” là công trình nghiên cứu khoa học của<br /> riêng tôi.<br /> Nội dung của Luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin<br /> được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí khoa học, kết quả nghiên cứu của các<br /> đề tài khoa học (theo Danh mục tài liệu tham khảo).<br /> Các số liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ<br /> ràng. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ<br /> công trình khoa học nào khác.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Lưu Quang Ninh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động<br /> viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Hoàng<br /> Hiển đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo đã đem lại<br /> cho tôi những kiến thức hữu ích trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại<br /> Học viện Hành chính Quốc gia.<br /> Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện, Khoa<br /> Sau đại học đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã<br /> luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài<br /> nghiên cứu của mình.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Lưu Quang Ninh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ...........................................<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI<br /> DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .................................................................... 7<br /> 1.1. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ............................................................. 7<br /> 1.1.1. Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước .................................................... 7<br /> 1.1.2. Các loại hình Doanh nghiệp nhà nước .............................................. 10<br /> 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế ...................... 13<br /> 1.2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 16<br /> 1.2.1 Khái niệm ........................................................................................... 16<br /> 1.2.2. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp<br /> nhà nước ...................................................................................................... 17<br /> 1.2.3. Các công cụ nhà nước dùng để quản lý doanh nghiệp nhà nước...... 19<br /> 1.2.4. Xu hướng can thiệp của nhà nước vào quá trình sản xuất kinh doanh<br /> của doanh nghiệp nhà nước......................................................................... 19<br /> 1.2.5. Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. ........... 22<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.............................................................................. 27<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH<br /> NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ..................... 28<br /> 2.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN .......................... 28<br /> 2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên thiên nhiên tỉnh Nghệ An ............ 28<br /> 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội .................................................... 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản