intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
3
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ MINH CHÂU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ MINH CHÂU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học trực tiếp của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải. Các số liệu được trích dẫn trong luận văn là trung thực, khách quan, có nguồn gốc rõ ràng, dựa trên kết quả khảo sát thực tế và các công trình khoa học đã được công bố. Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Hoàng Thị Minh Châu
 4. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện từ quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp và những người thân yêu trong gia đình. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong thời gian theo học tại Học viện. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải đã dành nhiều thời gian, công sức trong giảng dạy và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể các anh chị em đồng nghiệp tại Văn phòng Sở Y tế đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi biết ơn bố mẹ, gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khuyến khích tôi trong suốt thời gian học tập vừa qua. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện luận văn bằng hết khả năng của mình nhưng chắc chắn không thể tránh được những sai sót, kính mong nhận được sự góp ý quý báu của quý thầy cô và những ai quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn./. Học viên Hoàng Thị Minh Châu
 5. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các sơ đồ, biểu đồ MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ .......................................... 9 1.1. Viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế ................................. 9 1.1.1. Khái niệm và phân loại ......................................................................... 9 1.1.2. Đặc điểm viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế ....... 14 1.2. Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế. 16 1.2.1. Khái niệm ........................................................................................... 16 1.2.2. Vai trò của tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thuộc ngành Y tế .......................................................................................... 19 1.2.3. Nguyên tắc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế .................................................................................................... 20 1.2.4. Hình thức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế ........................................................................................................... 23 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế.......................................................................... 29 1.3.1. Các yếu tố khách quan ........................................................................ 29 1.3.2. Các yếu tố chủ quan ........................................................................... 32
 6. Chương 2. THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ........................................................................................................... 41 2.1. Khái quát về đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế xã hội và tác động của các yếu tố này đến tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế............................................................... 41 2.1.1. Đặc điểm địa lý................................................................................... 41 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay ............. 42 2.1.3. Tác động của đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội đến tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế .................................................................................................... 44 2.2. Khái quát về các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế .................................................... 45 2.2.1. Các đơn vị sự nghiệp công lập ............................................................ 45 2.2.2. Đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2012 đến năm 2017 ................................................ 52 2.3. Thực trạng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay ............................................... 56 2.3.1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức ..................................................... 56 2.3.2. Điều kiện và hình thức tuyển dụng ..................................................... 57 2.3.3. Quy trình tuyển dụng .......................................................................... 59 2.3.4. Kết quả tuyển dụng ............................................................................. 64 2.4. Đánh giá chung về tuyển dụng viên chức cáđơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2012 -2017..................... 68 2.4.1. Ưu điểm.............................................................................................. 68 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế ................................................. 70
 7. Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ............................... 76 3.1. Quan điểm hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ................ 76 3.1.1. Hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế phải căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển đội ngũ viên chức ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế .......................................................... 76 3.1.2. Hoàn thiện tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác cán bộ ............................. 81 3.1.3. Hoàn thiện tuyển dụng viên chức phải gắn với việc thực hiện tốt hoạt động quản lý, sử dụng viên chức nói chung .................................................. 82 3.1.4. Hoàn thiện tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phải gắn với yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công ............................................. 83 3.1.5. Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng phải gắn với sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế .......................... 84 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ..................................... 85 3.2.1. Hoàn thiện các quy định có liên quan đến tuyển dụng viên chức ........ 86 3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế......................................................... 89 3.2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện hoạt động tuyển dụng viên chức ................................................................................... 91 3.2.4. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong hoạt động tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ..... 92 3.2.5. Đổi mới chính sách thu hút, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao ... 94
 8. 3.2.6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động tuyển dụng .................................................................... 97 3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Y tế.............. 99 KẾT LUẬN ............................................................................................... 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 9. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BCH TW Ban Chấp hành Trung ương BV Bệnh viện ĐVSNCL Đơn vị sự nghiệpcông lập HĐND Hội đồng nhân dân TT Trung tâm TT DS-KHHGĐ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TTYT Trung tâm Y tế UBND Ủy ban nhân dân VBQPPL Văn bản quy phạm pháp luật
 10. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Quy định tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế 13 Bảng 2.1: Diện tích, dân số và mật độ dân số các đơn vị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế .................................................................................... 43 Bảng 2.2. Trình độ đào tạo của chức danh bác sĩ theo tuyến năm 2017 ....... 54 Bảng 2.3:Bảng phân công thực hiện Quy trình tuyển dụng viên chức ĐVSNCL thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế……………………….………….51 Bảng 2.4. Kết quả tuyển dụng viên chức từ năm 2012 đến năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế................................................................................. 66 Bảng 2.5.Số lượng bác sĩ tuyển dụng từ năm 2012 đến năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế .................................................................................... 66 Bảng 3.1.Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn ................................................ 77
 11. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Trình độ viên chức ĐVSNCL ngành Y tế Thừa Thiên Huế năm 2017 ...52 Biểu đồ 2.2. Số lượng viên chức theo tuyến ................................................. 54 Sơ đồ 2.1.Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế…………………………………………………………………………………………….….47 Sơ đồ 2.2: Quy trình tuyển dụng viên chức ĐVSNCL thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ........................................................................................... 64
 12. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xã hội, yếu tố con người có một ý nghĩa vô cùng quan trọng; con người vừa là mục tiêu, là động lực và là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Đối với tổ chức, con người là chủ thể của các hoạt động và hoạt động quản lý của tổ chức. Một bộ máy muốn hoạt động cần phải có sự tham gia của con người, một tổ chức không chỉ có một cá nhân là người đứng đầu, mà có lãnh đạo thì phải có nhân viên. Một tổ chức, đơn vị muốn hoạt động hiệu quả cao cần phải có một nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tuyển dụng nhân lực chuyên môn có chất lượng là công việc rất quan trọng mà mọi cơ quan, đơn vị đều phải chú trọng thực hiện, bởi con người là nguồn lực quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, đơn vị. Tuyển dụng nhân lực nói chung, ngành Y tế nói riêng và viên chức đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc ngành Y tế có tầm quan trọng đặc biệt bởi ngành Y tế là ngành đặc thù, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người. Tuyển dụng viên chức ĐVSNCL ngành Y tế có ý nghĩa quyết định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và từng đơn vị nói riêng; quyết định chất lượng dịch vụ công ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả quan trọng trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe người dân, là một trong số các quốc gia sớm đạt được phần lớn các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, để hướng tới một hệ thống y tế công bằng, chất lượng và bền vững, Việt Nam cần có chiến lược đầu tư để nâng cao năng lực thực hiện chính sách y tế, cần có đội ngũ nhân lực y tế chất lượng đáp ứng với sự phát triển khoa học công nghệ của khu vực và thế giới. Nghị quyết Hội nghị lần 1
 13. thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa VII đã khẳng định “Sức khỏe là vốn quý của mỗi con người và của toàn xã hội, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[1]. Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm; việc tuyển chọn cán bộ y tế có đủ tài, đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này được ngành y tế, địa phương, đơn vị được xem là khâu then chốt quyết định mọi thắng lợi. Đánh giá công tác tuyển dụng giúp người quản lý đưa ra những giải pháp, kế hoạch và chiến lược để thu hút, tuyển chọn được người có năng lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị. Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế trong nhiều năm qua, kể từ năm 2012 cho đến nay đã tổ chức tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; công tác tuyển dụng luôn được quan tâm đặc biệt, được thực hiện một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch đúng theo quy định của Nhà nước, với mục đích tuyển chọn được người có đầy đủ trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Tuy nhiên, đội ngũ viên chức này đã thực sự đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng được tính cấp thiết vị trí cần tuyển dụng và đảm bảo hiệu quả hoạt động của đơn vị chưa là điều mà chúng ta cần quan tâm. Cần tiếp tục nghiên cứu công tác tuyển dụng để tìm những mặt tích cực cũng như những bất cập, thiếu sót để từ đó tìm ra những giải pháp đưa công tác tuyển dụng thực sự hiệu quả, tuyển được người có đủ trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đảm bảo xây dựng được đội ngũ viên chức y tế mạnh về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công và làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công. 2
 14. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác tuyển dụng là đề tài nghiên cứu của nhiều luận án, luận văn, bài viết, công trình nghiên cứu khoa học. Nhìn chung, các bài viết và các công trình nghiên cứu khoa đã tập trung nghiên cứu, xem xét ở nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn của công tác tuyển dụng ở nước ta. Có thể kể ra các bài viết, công trình nghiên cứu như sau: 2.1. Sách - Đinh Văn Mậu, Nguyễn Văn Thâm và Võ Kim Sơn (2010), Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính, Nxb. Khoa học và kỹ thuật; Nguyễn Cảnh Hợp (2011), Thể chế công vụ, Nxb. Tư pháp. Nhìn chung các công trình khoa học này đã tập trung nghiên cứu nhiều khía cạnh pháp luật, thực tiễn nền hành chính và thể chế công vụ, công chức ở nước ta hiện nay. Đây sẽ là những cơ sở lý luận cho công tác tuyển dụng viên chức hiện nay. - Bùi Huy Khiên (2013), Quản lý công, Nxb. Chính trị Hành chính, Hà Nội. Đây là sách chuyên khảo nghiên cứu tất cả những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến quản lý công để tìm ra được hướng cải cách hành chính phù hợp nhất với tình hình nước ta hiện nay. - Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015), Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công - Lý luận và kinh nghiệm một số nước, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. Tài liệu nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công và thực tiễn quản lý ở một số nước trên thế giới. Những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý nguồn nhân lực của các nước trên thế giới được các tác giả nghiên cứu sẽ góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách của nước ta tìm ra được hướng đi phù hợp trong quản lý nguồn nhân lực hiện nay. 2.2. Các bài đăng báo, tạp chí - Bùi Thị Trà Ly (2016), “Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay”, 3
 15. Trang Thông tin điện tử Ban chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Bài viết đã chỉ ra được một số điểm mới trong tuyển dụng viên chức giai đoạn thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đánh giá kết quả thực hiện nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay. Đây là một bài viết rất có ý nghĩa đối với hoạt động tuyển dụng viên chức bởi tác giả đã đưa ra được những ưu, nhược điểm của của thực trạng tuyển dụng viên chức hiện nay nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng viên chức. - Nguyễn Thị Hồng Hải đã có nhiều công trình nghiên cứu về cán bộ, công chức, công vụ và công tác tuyển dụng như: “Một số vấn đề về đổi mới tuyển dụng công chức ở Việt Nam”, “Lựa chọn ưu điểm phù hợp của mô hình chức nghiệp và việc làm cho nền công vụ Việt Nam”, “Đánh giá thực thi công vụ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước”, “Đổi mới quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam theo xu hướng “quản lý nguồn nhân lực”. Trong các bài viết, tác giả đã đi sâu nghiên cứu đối tượng cán bộ, công chức; các vấn đề lý luận liên quan đến đối tượng này nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Bài viết tuy không nghiên cứu cụ thể đối tượng viên chức nhưng cũng đã góp phần nghiên cứu nguồn nhân lực nói chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước. 2.3. Đề tài, luận văn, luận án tốt nghiệp - Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công “ Tuyển dụng công chức theo mô hình công vụ việc làm ở Việt Nam” của Đào Thị Thanh Thủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2010; - Luận văn Thạc sĩ Luật học “Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2011. Luận văn nghiên cứu về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công 4
 16. lập nhưng đi sâu vào nghiên cứu tác động của hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật đến công tác tuyển dụng viên chức mà chưa đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng viên chức. - Luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công “Thi tuyển công chức lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước theo mô hình công vụ việc làm” của Nguyễn Xuân Cường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2012; - Luận văn Thạc sĩ Quản lý công “Tuyển dụng công chức cho các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện tại thành phố Đã Nẵng” của Trần Thị Nhớ, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2015; - Luận văn Thạc sĩ Quản lý công “Thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” của Phan Hữu Phụng, Học viện Hành chính quốc gia, năm 2015; Các luận văn nói trên đã tập trung nghiên cứu về công tác tuyển dụng theo nhiều khía cạnh khác nhau và phần lớn các luận văn chủ yếu xoay quanh đối tượng tuyển dụng là công chức. Mặc dù số lượng các công trình nghiên cứu về tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn ít và chưa nghiên cứu sâu vấn đề này nhưng các kết quả nghiên cứu từ các công trình nghiên cứu này sẽ là cơ sở cần thiết để học viên thực hiện nghiên cứu vấn đề tuyển dụng đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp nói chung và viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 5
 17. 3.2. Nhiệm vụ Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế. - Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu hình thức và quy trình tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Về không gian: 28 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và 9 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố. Về thời gian: Luận văn nghiên cứu từ năm 2012 đến nay. 4.2.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 5. Phương pháp nghiên cứu và phương pháp luận của luận văn 5.1.Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí 6
 18. Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ. 5.2.Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính: - Phương pháp khảo cứu tài liệu: Hệ thống hóa các khái niệm, luận điểm làm cơ sở cho việc nghiên cứu trong thực tiễn được hình thành thông qua quá trình thu thập kiến thức từ các công trình nghiên cứu và các tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước. Tiến hành nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, báo cáo thống kê về tình hình viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế hằng năm để từ đó có số liệu cần thiết phục vụ việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng viên chức ĐVSNCL tỉnh Thừa Thiên Huế. - Phương pháp so sánh, đánh giá: Được sử dụng khi tiến hành đánh giá số lượng biên chế được tuyển dụng hằng năm so với số lượng chỉ tiêu biên chế được giao. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn như thống kê, phân tích, tổng hợp: Nhằm thống kê, tổng hợp các kết quả tuyển dụng hàng năm; từ đó phân tích nhu cầu thực tế so với số lượng viên chức được tuyển dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. - Phương pháp thống kế toán học: Xử lý các kết quả điều tra, các số liệu thống kê nhằm rút ra các kết luận khoa học và thực tiễn. - Phương pháp chuyên gia: Khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia về công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự để từ đó có cơ sở phân tích, đánh giá hoạt động tuyển dụng. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1.Ý nghĩa lý luận - Luận văn góp phần hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ hơn những cơ sở lý luận về tuyển dụng viên chức nói chung và viên chức ĐVSNCL thuộc 7
 19. ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; - Luận văn đã chỉ ra được những khái niệm, công cụ, đặc điểm, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức ĐVSNCL. Qua đó, luận văn đã phân tích, đánh giá và xác định được những nguyên nhân hạn chế của hoạt động tuyển dụng viên chức cho các ĐVSNCL thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động tuyển dụng viên chức ĐVSNCL thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó cung cấp các luận cứ thực tế cho việc tuyển dụng đội ngũ viên chức ngành Y tế đảm bảo số lượng và chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. - Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế trong hoạt động tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế Chương 2: Thực trạng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp hoàn thiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 8
 20. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ 1.1. Viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế 1.1.1. Khái niệm và phân loại 1.1.1.1. Khái niệm * Viên chức: Trong cuộc sống, bên cạnh những nhu cầu vật chất đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển, con người còn có những nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin.…. Để đáp ứng những nhu cầu này, xã hội hình thành một bộ phận lao động đảm nhiệm những công việc đó. Cùng với sự phát triển của xã hội, đội ngũ này ngày càng được chuyên môn hóa cao. Tùy từng giai đoạn, từng chế độ xã hội mà lực lượng này có tên gọi khác nhau hoặc có những khác biệt trong quản lý, sử dụng và hoạt động cung cấp dịch vụ. Thuật ngữ “viên chức” thường được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào thể chế chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước của mỗi dân tộc, quốc gia. Phạm vi viên chức ở mỗi quốc gia thường có sự khác nhau. Ví dụ, có những quốc gia không có đội ngũ viên chức mà chỉ có công chức nhưng công việc của họ bao gồm cả hoạt động chuyên môn. Khái niệm viên chức được sử dụng trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thay đổi theo từng thời kỳ và tùy thuộc vào quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đội ngũ này. Hiến pháp năm 1992 sử dụng cụm từ “cán bộ, viên chức” để chỉ những người làm việc tại các cơ quan nhà nước, ĐVSNCL. Theo đó, viên chức là một khái niệm rất rộng, “có khi dùng để chỉ một phạm vị rộng lớn những người làm việc trong cả bộ máy, tổ chức nhà nước” [41]. Tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành năm 1998, cụm từ 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2